Tijdlijn zebraoversteekplaats Bredeweg

Het lijkt erop dat de zebra oversteekplaats er gaat komen. Gisteren 8 juni 2017 deed de commissaris van de Koning, dhr Cornielje deze min of meer toezegging.
Op de lokale website deGroesbeek.nl zie ik diverse commentaren dat zij zo.
Belangrijk is een veilige oversteek en wat wij/ik ervoor gedaan heb.
Op 8 december 2016 en op 19 januari en nog eens op 2 februari 2017 was de mobiliteitsvisie aan de orde, in respectievelijk de carrousel en de gemeenteraad. Een vertegenwoordiging van hart met een t voor Breedeweg sprak in.
De zebraoversteek was, tevens een punt van bespreking.
Op 14 maart 2017 hebben wij schriftelijke vragen ingediend aan het College.
Op 21 april hebben wij een antwoord mogen ontvangen, beide brieven zijn terug te vinden in dit blog.
Op 29 april heeft onze burgemeester een brief geschreven aan dhr Cornielje in zake deze kwestie.
Overigens later als het schriftelijk antwoord aangaf, maar dit terzijde.
Op 3 en op 4 mei heb ik met de wegbeheerder van de provincie Gelderland gebeld. Ik heb in dit gesprek aangegeven dat wij om niets nieuws vroegen, maar om realisatie van eerder bestaande situatie.
Deze gaf aan dat er een intern memo was en dat ik nog terug gebeld zou worden.
Overigens gaf deze aardige man aan dat er een intern memo was en dat er al vanaf 2015 geen contact meer was geweest.
Destijds was er een aanvraag van vv Groesbeekse Boys geweest voor een oversteekplaats ter hoogte van de voetbalvelden.
Ik heb op 4 mei ook met de verantwoordelijk wethouder gebeld en hem het 06 nummer van de wegbeheerder gegeven.
Op 1 juni 2017 ontving ik bijgevoegde email, een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg.
Tot zover de tijdlijn van communicatie en ik ben erg blij dat de realisatie er nu aan komt.
Dank aan allen die hebben mee gewerkt.

Van: “Bedem van den, Jan”
Datum: 1 juni 2017 11:13:04 CEST
Aan: “‘hans.peters@bergendal.nl'”
Kopie: “Hellings, Teun”
Onderwerp: Oversteekvoorzieningen Breedeweg

Geachte heer Peters,

Enige tijd geleden spraken wij elkaar over uw wens om een zebrapad in Breedeweg terug te krijgen. Dat zebrapad lag op de Bredeweg ter hoogte van cafetaria Rikken (Bredeweg 56), maar is in het kader van de trajectaanpak weggehaald. Ik heb u daarbij het standpunt van de provincie ten aanzien van zebrapaden op provinciale 50 km wegen toegelicht.

Inmiddels zijn er ontwikkelingen. Er is een brief van de burgemeester van Berg en Dal ontvangen, waarin onder andere ook aandacht wordt gevraagd voor de oversteekvoorzieningen in Breedeweg. De beantwoording van deze brief valt samen met een bezoek dat de Commissaris van de Koning op 8 juni brengt aan de gemeente Berg en Dal. Tijdens dat bezoek zal ook de kwestie van de oversteekvoorzieningen ter sprake komen.

Het past niet om u, vooruitlopend op het bezoek van de Commissaris van de Koning, te informeren over deze zaak.

Ik meen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jan van den Bedem

Verkeerskundige

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s