Nashville manifest

Ik irriteer me er in ieder geval aan wat een onzin alsof God anders geaardheid niet goed vindt. God is liefde een homo of lesbienne is net als ik uit liefde geboren. Anno 2019 doet je geaardheid er in mijn optiek niet meer toe dus laten we het Nashville manifest veroordelen en vooral niet voeden. Iedereen heeft recht op bestaan en wat God er van vindt dat zien we dan wel tegen die tijd beste Kees van der Staaij, misschien komt jouw voornaam wel van het smeerkezen. Ophouden kappen nu en respecteer elkaar. Anders geaardheid is net als hetero een keuze een keuze die ik respecteer en accepteer. Ik ben blij dat de gemeente Berg en Dal de regenboog vlag laat zien.

Advertenties

Aanleuningwoningen de Meent

De senioren van de aanleunwoningen aan de Meent in de Rembrandtweg klagen dat ze dadelijk de sleutel van de zijingang niet meer kunnen gebruiken omdat aldaar de sloten gaan veranderen. Ze hebben mij gebeld om een en ander uit te zoeken en dat heb ik gedaan. Speciaal voor de controlerende meekijkers ’s avonds of in het weekend maar in ieder geval na 15 uur. Ik moet zeggen goede medewerking van zowel Oosterpoort als ZZG te hebben gehad, al vond ik Oosterpoort wel wat naïef de senioren moesten maar een taxibestellen om zich bij de hoofdingang af te laten zetten, er zouden immers voldoende taxi’s rijden naar de tafeltje dekje mogelijkheid. Dat klopt maar zeker bij de huidige scherpe taxi prijzen kan je niet van een bedrijf verwachten dat ze dat ritje er even gratis bij doen. Nee de Meent had een zorgfunctie en heeft dat nu niet meer, echter de bewoners van de Rembrandtweg betalen hier wel de huurpenningen voor. Toen ik belde met ZZG toen vertelde de betreffende persoon dat zij nergens vanaf wist. Kortom wie liegt er nu, ik had geen zin om dit uit te zoeken. Heb besloten de directie van Oosterpoort een email te sturen. Ik kreeg terwijl de directeur met vakantie was meteen een email waaruit ik denk op te maken dat er een oplossing aanstaande is. Toch heb ik de Gelderlander ingeschakeld en de journalist heeft er middels onderstaand bericht aandacht aan besteedt. Ik verwacht dat er voor de bewoners een oplossing komt. https://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/deze-groesbeekse-senioren-zijn-boos-geef-ons-de-sleutel~a942019b/

Meldlijn huurdersklachten

Sociaal Groesbeek opent meldpunt huurdersklachten

Sociaal Groesbeek heeft een meldpunt geopend waar huurders terecht kunnen met klachten over onderhoud, overlast en overige problemen. Sociaal Groesbeek ontvangt regelmatig klachten van inwoners welke zich niet gehoord voelen door de woningbouwvereniging.

De partij heeft hierover al gesprekken gevoerd met de directie van Oosterpoort en heeft binnen die organisatie een klachtencontactpersoon aangewezen gekregen. Ook heeft Sociaal Groesbeek contact gehad met een vertegenwoordiger van Waard wonen. Beide organisaties sluiten jaarlijks een convenant af met de gemeente in de vorm van een woonagenda. Toch blijven er klachten bij huurders bestaan.

Voor deze huurders heeft Sociaal Groesbeek een klachtenmeldpunt in het leven geroepen en zal deze klachten bundelen. Daarmee gaat de partij naar de verhuurder, maar zal het ook meenemen in de politiek wanneer de woonagenda weer op de agenda staat.

Het meldpunt is er speciaal voor klachten die wel eerst zijn aangekaart bij de verhuurder en waarover de huurder ontevreden of ontstemd is. Met de gebundelde klachten kan de partij zowel de verhuurder als de politiek duidelijk maken dat er wel degelijk klachten bestaan.

Het meldpunt is te mailen via: huurproblemen@sociaalgroesbeek.nl

Sociaal Groesbeek zal uw gegevens behandelen volgens de AVG/Privacywetgeving.

Doet Vérian wat ze willen of hebben wij ook nog iets te zeggen? Update

Update Over een vooruitziende blik gesproken https://www.gelderlander.nl/nijmegen/fnv-waarschuwt-gemeenten-niet-in-zee-te-gaan-met-veneacute-rian~a5e8d484/

Huishoudelijke hulporganisatie Vérian heeft een belasting schuld van miljoenen, de vraag is hadden ze dit al eer Berg en Dal er een contract mee sloot. Immers dan hebben we als gemeente toch echt niet opgelet. Worden het twee of drie overnamekandidaten welke rol heeft Vérian hierin? Ze zijn immers toch failliet, reden voor ons om voor de derde week achtereen schriftelijke vragen te stellen. Nu over deze organisatie, de vraag is komt er een volgend lijk uit de kast. Cliënten en medewerkers zitten in behoorlijke onzekerheid, tijd om als gemeente actie te ondernemen en Vérian aan dr contract te houden of te stoppen en voor een andere organisatie te kiezen. De Gelderlander, de Groesbeek hebben klaarblijkelijk nog niet echt tijd om onze vragen te publiceren dus doe ik het maar via deze weg.

Vraag: Geacht College,
Naar aanleiding van het faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian en een mogelijk vergevorderde doorstart hebben wij toch nog een aantal vragen:
– Is zo’n doorstart alleen voor een overnamekandidaat, aangewezen door Vérian of hebben nieuwe partijen ook een kans?
– Vérian heeft een contract gekregen op basis van aanbesteding aantal uren en cliënten, verandert dit contract bij een doorstart en heeft dit gevolgen voor bijvoorbeeld het aantal uren huishoudelijke hulp voor cliënten? Wordt een nieuw contract met een overnamekandidaat duurder voor Berg en Dal?
– Hoeveel cliënten heeft Vérian in Berg en Dal?
– Hoelang heeft Vérian de schulden al en zijn de financiële stukken hierop gecontroleerd voor de aanbesteding?
– Wij nemen aan dat de schulden in de financiële stukken hebben gestaan, waarom zijn er bij het constateren daarvan geen alarmbellen afgegaan?
– Mocht de schuld niet in de financiële stukken hebben gestaan, is er volgens ons sprake van oneerlijke concurrentie, deelt u onze mening en zo ja, hoe gaat u dit herstellen?
– Wanneer hebben wij het contract met Vérian afgesloten? Tot wanneer loopt dit contract nog?
– Welke afspraken zijn er gemaakt in de aanbesteding t.o.v. ondernemers?
– Er is bij de aanbesteding sprake geweest van 3 marktpartijen/ondernemers huishoudelijke hulp, wie zijn naast Vérian de overige partijen/ondernemers?
– Staat het College open voor andere aanbestedingspartijen/ondernemers?
– De gemeente Nijmegen heeft goede ervaringen met een aldaar opgezette coöperatie waarin huishoudelijke hulpen aandeelhouders zijn, staat Berg en Dal voor dit soort initiatieven open?
– Wat is het tarief per HH1 cliënt en wat is het tarief van een HH2 cliënt en hoeveel cliënten hebben we als HH1 cliënt en als HH2 cliënt?
– Wellicht ten overvloede, maar is er een noodscenario?

Gelet op het feit dat de situatie voor cliënten nijpend is, verwachten wij op korte termijn antwoorden. Mocht u nog vragen hebben n.a.v. onze vragen vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Hans Peters
Wiebo Kersten

Er komt geen kip meer in

Dit gaf ik een aantal jaren geleden aan, betreffende de kippenschuren van de toenmalige kippenboer van Deurzen aan de Dennekamp te Groesbeek. Gisteren hadden we als raadsleden het genoegen om op locatie te gaan kijken. Toen we aankwamen pakten zich donkere wolken samen. We hebben ze gezien de legbatterij die aldus de nieuwe eigenaar Kees Koolen voldoen aan de milieu eisen. Ik vraag me dat af, maar toch 52 rijen van 100 meter lang 7 lagen hoog de mogelijke kippen in de stal. Kijk de bijgevoegde foto’s maar eens, je zou zo geen eieren of kippenvlees meer lusten. Na het werkbezoek gingen we naar het gemeentehuis. Er waren in overleg met de provincie alternatieven voor de locatie bedacht. Een sport spot, een foodvalley of wonen, de bouw van een aanzienlijke woonlocatie met hobby mogelijkheden een zgn big barn. Anders bleef het dreigement kippen bestaan, ook de voorgenomen en weggestemde melkfabriek kwam weer naar voren. Mij mening en dan ook puur mijn eigen mening. Deze avond net als de mogelijkheden in overleg met de provincie waren puur voor de bühne. Ik persoonlijk zie een alternatief als wonen voor een dreigement kippen niet als alternatief. Ik zou zeggen beste heerboer Kees Koolen kom maar op met die kippen en eens kijken of je dat milieutechnisch voor elkaar krijgt. Ik denk namelijk van niet en om uw vermogen te vergroten met de bouw van een woonwijk in dit landelijk gebied gaat wat mij betreft niet ten koste van de gemeente en als het effe kan niet door. Probeer die ouwe meuk maar eens aan het draaien te kijken, ik denk dat de kosten de baten ruim overstijgen. En nee ik ben niet tegen bouwen maar op zo’n mooie landelijke locatie om een dreigement als kippen te voorkomen daar ga ik niet in mee. Misschien heb ik nog een leuk eilandje voor u te koop aan de andere kant van de oceaan, maar geen bouwgrond in Groesbeek

SP en onderzoek van de Veldeweg

De lokale SP afdeling in oprichting is met een actie gestart in de van de Veldeweg te Groesbeek. Ik kreeg de vraag of wij dat ook al hadden gedaan, mijn antwoord was ja. Een jaar of tien geleden hebben wij een onderzoek gedaan naar de slechte toestand van huurhuizen in de van de Veldeweg en Lievensweg te Groesbeek. Wij hebben toen foto’s gemaakt en een zwartboek aangeboden aan de toenmalige verhuurder Verbeek uit Nijmegen. Verbeek heeft ons toen netjes te woord gestaan, maar konden niets voor ons betekenen, wij waren geen huurders van Verbeek. Nu tien jaar later krijgen wij vragen wat we met ons toenmalige onderzoek gedaan hebben. Nou naar Verbeek ermee geweest dus en omdat wij geen huurders waren, waren wij geen partij, ze stelden voor om een commissie van huurders op te richten. Dit hebben wij destijds geprobeerd en daarvoor een avond georganiseerd in cultureel centrum de Mallemolen. Daar waren als ik het me goed herinner 19 personen aanwezig, we hadden de gehele buurt schriftelijk geinformeerd. Nu tien jaar later zijn de woningen nog slechter en wens ik de SP maar ook buurt sterkte met deze nieuwe actie. Ik hoop de buurt die vragen heeft voldoende te hebben geinformeerd en mochten er nog vragen zijn, jullie weten mij te bereiken.