Herdenkingsbosje Corona

Wij waren tegen simpelweg vanwege het feit dat er ook geen bosje komt voor mensen overleden aan vreselijke ziektes, verkeersongelukken of bijvoorbeeld een oorlogsherdenkingsbos enzv. Dat er Corona heerst is natuurlijk verschrikkelijk, op zich is het een sympathiek idee, maar we zitten nog midden in de crisis. Maar kwam Berg en Dal geen miljoenen tekort? Zelfs Jan Markink kwam persoonlijk naar Groesbeek om een winstwaarschuwing af te geven. Wie draait erop voor zo’n bosje? Wie zorgt er voor het onderhoud? Waar komt zo’n bosje? Leggen we het in Groesbeek dan zal de polder dat niet leuk vinden, leggen we het in de polder zal Groesbeek dat minder vinden. Persoonlijk vind ik het ook een beetje hypocriet, aan de ene kant een herdenkingsbosje, aan de andere kant met goedkeuring van Groen Links een kaalslag door Staatsbosbeheer in Groesbeek. Sterker nog de fractieleider gaf de bosbeheerder nog complimenten goed bezig te zijn. En dan een klok van 1648 met al die koper en bronsdiefstallen tegenwoordig. Sorry maar ik vind dat niet verstandig. Op naar de volgende greep uit de reserve.

Hüsenhoff krijgt geen forensisch cliënten

Dat is goed nieuws dankzij een petitie en de nodige energie is het ons gelukt om die gasten daar weg te houden. Er was aldus de RIBW 0% kans op recidieven. Maar volgens mij wil hij ze ook niet in zijn achtertuin dus waarom dan wel in een kinderrijke wijk zou je zeggen. Kortom samen met een paar wijkhelden een succes behaald waar ik best trots op ben. Gefeliciteerd buurtbewoners.

Begroting was een grote poppenkast.

We hadden bij de aanbieding van de begroting al onze twijfels, zullen we een pagina lezen of doen we het niet? Ik moest het zeker weten of de begroting zoals eerder gezegd met los zand aan elkaar hing. En inderdaad met elk voorstel was de kaasschaaf methode gebruikt. Wij als oppositie een aantal moties en amendementen ingediend, om nog iets van de begrotingsdebatten te maken, maar we voorzagen het al, onze voorstellen zouden een gat in de begroting schieten dat werd dan ook het thema, echter de coalitie heeft met het voor Sinterklaas spelen de afgelopen drie jaar een mortier gat in de begroting geschoten. Dat was dan ook de reden waarom zij geen voorstellen durfden in te dienen. Hoezo dualisme, hiervan is in Berg en dal absoluut geen sprake. Een aanfluiting voor de democratie, zo durf ik gerust te stellen. Ik ergerde me al vanaf de eerste stemming en na de laatste heb ik het toch maar even gezegd. Termen als poppenkast en een farce, maar ook een excuus naar de kiezer toe, leek mij in ieder geval op z’n plaats. Echt schandalig mijnheer Verheul kan weer met z’n speeltjes als omgekeerd inzamelen aan de slag en aldus mevrouw Vree waren dit maar hele lage kosten. Daar gaat het niet om mevrouw Vree, het gaat over het feit dat de gemeenteraad, hiervoor geen draagvlak biedt en dan is elke cent teveel. Doe mij dan toch maar douchebeugels voor diegenen die het nodig hebben, dat is immers belangrijker dan een boel troep rond afvalcontainers. Duurzaam extra kosten noem ik het en dat mevrouw Barber het geen speeltjes vindt, mijn idee begin dan eerst maar met omgekeerd inzamelen in Ooij dan zal ze zien wat voor een troep het geeft. Nee deze coalitie is me dusdanig tegengevallen dat ze al heel veel moeten doen bewegen, wil ik ze nog ergens in tegenmoet komen. Nu ben ik gelukkig geen meerderheid voor ze. Maar iets positiefs uit deze begrotingsdebatten halen kan ik absoluut niet. En daar zitten we ook nog eens drie jaar aan vast dus volgend jaar kan die inderdaad schriftelijk afgehandeld worden.

Petitie tegen komst forensische RIBW cliënten Husenhoff

Reeds eerder heb ik u gemeld van dit voornemen in de Husenhoff. Er is een bestemming wonen op de beoogde panden, geen bestemming zware psychiatrische/forensische zorg. De wijk is hier dan ook behoorlijk ongerust op en ziet de bui al hangen. Ik heb in de betreffende appgroep voorgesteld een petitie te starten en dat hebben ze gedaan. Ik heb al ondertekend, maar wat schetst mijn verbazing er zijn er al een paar honderd meer. Maar er ondertekenen er ook velen anoniem en dat vind ik toch jammer, maar ook lastig bij het inleveren. Kom op mensen willen we deze petitie doen slagen, onderschrijf dan gewoon met je naam. Mijn mening blijft dat Groesbeek al genoeg clienten met zware zorg herbergt en de komst van nog eens 12 personen, ons Groesbeek extra belast en misschien wel de openbare orde en veiligheid in gevaar brengt. Want is er genoeg politiecapaciteit als het mis gaat? De genoemde petitie juich ik dan ook toe, ik heb deze onderschreven en roep de Groesbekers op dit ook te doen. De link naar de petitie vindt je hier: https://husenhoffveilig.petities.nl/?fbclid=IwAR2Fl1PGFg_-muPVC_f0so2BuP6esi8QE5oAjVdI2rszgnJPZ89NkA6KKWk

Komst zwaardere zorg cliënten RIBW hüsenhoff, leidt tot onrust

Die onrust in de wijk, in een kinderrijke wijk moet weggenomen worden

Sinds 6 oktober weet ik dat men voornemens is om zwaardere zorg cliënten in de RIBW woning aan de Hüsenhoff te plaatsen, cliënten met een zwaar strafblad. Ik vind dat Groesbeek wel erg overvraagd wordt vanuit zorginstellingen. Het is mooi dat we van oudsher mensen met een beperking opgevangen hebben in de Groesbeekse tehuizen, maar na ex Tbs’ers die moeten re-integreren bij Pluryn Kemnade, nu weer in de Hüsenhoff vind ik het wel genoeg. Wij constateren dat de overlast en vechtpartijen in het dorp toenemen. We worden geïnformeerd over het vinden van drugsspuiten op de parkeerplek bij de Lubert. We constateren probleemgezinnen op het villapark en nu met minder agenten, nog meer druk risico voor onze inwoners willen wij niet. Reden om in de pen te klimmen en schriftelijke vragen te stellen samen met VOLG.

Datum                                    : 3-11-2020

Naam en fractie                     : Sociaal Groesbeek/VOLG

Onderwerp                            : Komst RIBW vestiging Hüsenhoff

Datum B&W vergadering    :

Antwoord door                     :

Geacht College,   Wij hebben informatie ontvangen  betreffende de aanvraag van een functiewijziging ten behoeve van Husenhoff 1-3 en 15-17 te Groesbeek. Het betreft de wijziging van “ambulante zorg” naar “ begeleid wonen-24 uurszorg-volledige bewaking”. Aanvrager is  RIBW Nijmegen&Rivierenland. Uit een geplaatste vacaturetekst concluderen wij vooralsnog dat hier mensen geplaatst gaan worden met een  zogeheten ‘zware problematiek’. Het voorgaande baart inwoners – vooral de buurtbewoners – , als ook ons zorgen.   Wij hebben dan ook de volgende vragen:   Er zijn in Groesbeek meerdere woningen/woongroepen  voor mensen met een psychische en psychiatrische problematiek, denk aan Pluryn/Kemnade.   Bent u, met ons, van mening dat zeer nauwkeurig moet worden bekeken welke doelgroepen passend zijn in een woonwijk?Bent u, met ons, van mening dat terughoudendheid op zijn plaats is om een dergelijk initiatief in een woonwijk te faciliteren?Bent u, met ons, van mening dat op enig moment ‘de rek eruit is’ voor wat betreft het steeds toevoegen van dergelijke initiatieven in een dorp? Hierbij dient rekening gehouden te worden met het aantal incidenten waar de laatste jaren bewoners van instellingen bij betrokken zijn geweest. Verwezen wordt naar de aantallen keren dat diverse hulpverleners in actie zijn gekomen.Bent u, met ons, van mening dat een dergelijk initiatief niet zomaar gefaciliteerd kan worden indien daar in de buurt geen draagvlak voor is? Dit is niet in het belang van de buurt en niet in het belang van de eventuele cliënten van het RIBW.Heeft het RIBW, alvorens deze aanvraag in te dienen, hierover inhoudelijk met het college gesproken?Heeft het RIBW,  alvorens deze aanvraag in te dienen, hierover inhoudelijk met de politie gesproken? Dit naar aanleiding van de incidenten rondom andere woon zorg locaties. Het moet immers  ook ‘passen’ qua politie capaciteit in geval van incidenten.Kan het RIBW zorgen die bij omwonenden leven qua veiligheid afdoende wegnemen? Kan het RIBW garanties geven?Deelt het college onze zorgen?    

Met vriendelijke groet,   Hans Peters Wiebo Kersten Sociaal Groesbeek  
Erik Weijers Johanna Brouwer VOLG    
 

 

De melkfabriek is onderweg

Maar hoe zit het dan met de landschappelijke waarde? Ik moet u eerlijk zeggen ik heb geen idee. We hebben een combinatievergunning afgegeven, wij waren tegen omdat we vinden dat de kippenfarm al landschappelijke waardes aantast. Echter als ik nu in de Gelderlander lees zie ik dat er ook nog eens ergens 20 hectare is aangekocht voor zonnepanelen. Op zich niks mis mee, maar ik twijfel over het feit dat het een industriereus gaat worden in het buitengebied. Zorgen heb ik daar in ieder geval over, maar ook over een eventuele precedent werking en mocht u willen bezwaren kan dat alleen bij de raad van state. Bedank de meerderheid van de gemeenteraad maar, zij waren voor werkgelegenheid waarschijnlijk van 19 Poolse gastarbeiders

Nieuwe melkfabriek wekt stroom op bij Nijmegen (de Gelderlander)

Groesbeeks bedrijf koopt 20 hectare aan voor zonnepanelen

De nieuwe melkfabriek in Groesbeek krijgt zijn elektriciteit vooral van zonne-energie vlak bij Nijmegen. Het bedrijf DDP zegt dat het 20 hectare heeft gekocht om zonnepanelen neer te leggen. Dat is gelijk aan ongeveer dertig voetbalvelden.

THED MAAS

De fabriek komt op de plaats van de voormalige kippenstallen aan de Dennenkamp. Waar de zonnepanelen precies komen wil de firma niet zeggen. Met de panelen die naast de melkfabriek komen, leveren ze voldoende stroom zodat het bedrijf ‘nagenoeg zelfvoorzienend’ wordt, aldus Marcel Schiphorst van DDP.

DDP is van Booking.com-miljonair Kees Koolen. Hij kocht de megakippenfarm aan de Dennenkamp ooit op een veiling en mag er volgens de huidige vergunning 220.000 kippen houden. Maar DDP koos destijds op verzoek van de provincie voor een melkfabriek, omdat die minder belastend is.

Tijdens een recente politieke bijeenkomst werd gesteld dat de melkfabriek evenveel energie nodig heeft als het dorp Groesbeek en dat die energie lokaal opgewekt moet worden. Met andere woorden: nog meer hectares zouden met zonnepanelen belegd moeten worden.

Dat nu, is aldus Schiphorst, niet het geval. ,,We zijn aan stevige ambities gehouden. Daarom hebben we bij Nijmegen kav els gekocht om zonne-energie op te wekken. We konden die kavel daar vrij gemakkelijk kopen; anders hadden we dat in Groesbeek moeten doen. Verder leggen we zonnepanelen bij de stal: dat wordt onze proeftuin als het om duurzame energie gaat. We hadden ook nog graag een paar windmolentjes bij de stal gezet, maar daar was de gemeente niet zo blij mee.”

Volgens Schiphorst levert dat bij elkaar voldoende energie op voor de melkfabriek. ,,Ik ga ervan uit dat de zonnepanelen die we dan plaatsen weer een wat hoger rendement hebben dan de huidige generatie. Bovendien zijn we aan het bekijken of we ze in een bepaalde hellingshoek kunnen zetten zodat ze meer zon vangen. Mochten we energie tekort komen, dan moeten we in Groesbeek – maar dan praat ik over 1 tot 2 hectare – nog wat grond kopen. We hebben serieus gekeken of we het sportcomplex aan de Cranenburgsestraat (voorheen van Achilles, ThM) ook als zonnepark konden inrichten, maar we hebben het terrein niet kunnen kopen.”

De stroom die bij Nijmegen opgewekt wordt, gaat het elektriciteitsnetwerk in. In Groesbeek wordt daar dan weer stroom van afgenomen.

In juli nam de gemeenteraad het besluit dat voor de verbouwing tot melkfabriek één gecombineerde procedure gevolgd wordt voor de vergunningen.

Een begroting als los zand

Gisteren hadden we dus de technische toelichting op de begroting mensen. Een begroting die als los zand aan elkaar hangt. Teveel afhankelijkheden, teveel belastingverhogingen, achteruit met WMO mogelijkheden. Een College die jaren voor Sinterklaas heeft gespeeld. Wateroverlast in Breedeweg wil beperken met 8 miljoen. Op zich prima maar zou het ook met ietsje minder kunnen. Dit College deze Coalitie heeft er al zo´n 12 miljoen aan reserve´s doorheen gejaagd sinds we Berg en dal zijn. Mogen zij van u door dan zijn we over 3 hooguit 4 jaar een artikel 12 gemeente. Mocht u nog een spaarpotje hebben bewaren dan, want let op mijn woorden ik ga gelijk krijgen. Ik heb voormalig wethouder Sjaak Thijssen eens een goochelstaf gegeven, maar voor deze wethouder is een gehele goochel doos nog niet genoeg. De raad heeft een controlerende taak, maar zo´n ondoorzichtige los zand begroting is niet te controleren. Laat staan dat het voor u als kiezer nog doorzichtig is. Als volksvertegenwoordiger gaf ik u graag een ander signaal maar dat kan voor nu helaas niet. Ik zeg u toe de komende tijd voor de verkiezingen extra kritisch te zijn. Meer dan alleen kritisch zijn heeft met teveel Ja knikkers weinig nut.

Nogal wat vragen gesteld, betreffende wateroverlast Breedeweg

We spreken hier niet over een paar centen en hoewel de wethouder tijdens de afgelopen carrousel, een beetje boos was, is het toch maar goed dat ik een punt van orde heb gemaakt in de betreffende carrousel. De raadsvergadering duurde de afgelopen keer al tot 0.08 uur. Had daar ook een debatstuk van 8 miljoen aanpak wateroverlast bij gehad en we hadden wel een erg lange zit gehad. Nu hebben we ook de tijd om vragen te stellen, wij hebben de volgende 25 vragen gesteld. Nu maar hopen op zinnige antwoorden, dat rammelt vaak behoorlijk 8 miljoen is geen kattenpis.

Burgerparticipatie staat bij onze gemeente hoog in het vaandel. Zelfs de koning vindt in zijn toespraak dat de overheid naast de burger moet staan.
1) Er zijn informatieavonden geweest, welke onderdelen uit het raadsvoorstel komen voort uit burgerparticipatie?
2) Waarom en op welke vlakken is het ambtelijk voorstel beter dan het voorstel van dhr. Lamers?
3) Op 27 mei 2019 is er een informatieavond geweest, naar aanleiding hiervan zou er een terugkoppeling aan de burger volgen, er is weliswaar een nieuwsbrief geweest maar andere informatie kanalen zijn niet of nauwelijks benut, waarom niet?
Grondpositie
4) Het al dan niet slagen van het project is afhankelijk van de grondpositie, heeft de gemeente voldoende grond aangekocht om de plannen de realiseren?.
5) Wat gebeurt er indien de landeigenaren niet willen verkopen?

Wateroverlast geschiedenis
Volgens onze informatie zijn er in 2016 zo’n 10.000 kuub water het dorp ingegaan
6) waarom bergt uw plan dan slechts 8000 kuub en waar bergen we dan die overige 2000 kuub?
7)Hoeveel kuub water kwam er naar schatting per stroom/droogdal omlaag?

Onderhoudskosten
8)Wat zijn de totale onderhoudskosten en wat zijn deze per graft?
9) Waaruit bestaan deze onderhoudskosten, hoe worden deze kosten gefinancierd/ begroot?

Financiën
In 2019 is er een toezegging gedaan tot een bijdrage van ongeveer de helft van de kosten door het Waterschap
10) Hoe is het geld geborgd?
11) Wat betekent het voor de kosten van de gemeente indien de provincie en het Rijk mee doen?
12) Welke financiële bijdrage is er van de provincie en het Rijk te verwachten?
13) Houdt dit dan ook een lagere bijdrage van het waterschap in?
14) Hoe zeker is de bijdrage van derden?
15) Hoe gaan we het financiële budget sturen en in de gaten houden is er een borg dat die 8 miljoen niet overschreden wordt?

Waterschap
In het buitengebied is het geregeld dat het waterschap het eigendom en beheer heeft van waterloop middels sloten, beken en retentiebekkens.
16) Neemt de gemeente het onderhoud over? Wie is er waarvoor verantwoordelijk?

Waterafvoer
17) Wordt er nu wel of geen duiker verbreed/opnieuw aangelegd?
18) Wat gaat het raadsvoorstel betekenen voor de grondwaterstand in natuurgebied de Bruuk?

Retentiebekkens
Op 1A1 zou kunnen worden bezuinigd middels het uitdiepen van het bestaande retentiebekken
19) Waarom wordt het bestaande retentiebekken niet uitgediept?
20) Komt er een voorziening voor het slib dat achterblijft in deze bekkens?
21) Zijn de grondlagen in deze retentiebekkens, dusdanig anders dat het water snel wegzakt?
22) Water en spelende kinderen zijn vaak geen goede combinatie, hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?

Landschap
23) Worden de maatregelen goed ingepast in he nationaal landschap?
24) Blijven de vergezichten behouden?
25) Worden de graften aangeplant met bomen en struiken, of worden deze van natuurlijke groei ontdaan?

Visvijver de Mies

Aan de Mies bevind zich een groot retentiebekken dat al een aantal jaren gebruikt word als visvijver. In de toenmalige gemeente Groesbeek heeft Sociaal Groesbeek al een motie ingediend om een paar vlonders en wat plekken voor mindervalide mensen. Deze motie is destijds aangenomen, er zijn wat plekjes gerealiseerd maar een vlonder is er nooit gekomen. Met de huidige financiële situatie zal dit naar alle waarschijnlijkheid ook niet kunnen gebeuren. Deze vijver wordt intensief gebruikt en is een vertier voor jong en oud. Helaas ook door overlastgevers maar dit is een ander verhaal. Op 17 augustus kreeg ik een verzoek van een aantal vrijwilligers tot meer water in de vijver en wat doe ik dan ik app de burgemeester, alleen al voor het dierenwelzijn. Hij heeft de betrokkeninstanties geïnformeerd en dan zal het wel goed komen zo dachten we. Echter een maand later ontving ik weer een bericht van de vrienden van visvijver de Mies, dat er nog geen water aan de lage waterstand was toegevoegd. Dat verbaasde me behoorlijk. Het toeval wou dat na een maand twee ambtenaren ter plekke kwamen. Er kwam een verhaal over het waterschap, de droogte, de visfederatie, maar geen druppel water. Enfin donderdag had ik visite en het gesprek ging ook over die visvijver. Het toeval wou dat hij de eigenaar van de puls achter Eikholt kwekerijen kende, toen ik contact met deze op nam, zei die dat hij het geen probleem zou vinden om hier water te tappen voor de visvijver. Wat ik nodig heb is een slang en een pomp een drempel dat het verkeer door kan. De status tot nu ik heb de burgemeester gemaild, de ambtenaar gebeld en ik ga er dan maar vanuit dat het goed komt. Omdat ik vragen hierover krijg dan maar dit blog en de vraag tot nog ff geduld. Niet te lang want we hebben het hier wel over dierenwelzijn.

8 miljoen voor wateroverlast in Breedeweg in 45 minuten weggetikt?

Nee dus, dinsdag jongstleden was er een carrousel welke als thema had bestrijding wateroverlast Breedeweg.
Kijk dat er wat moet gebeuren aan de wateroverlast in Breedeweg staat buiten kijf.
Er is een budget uitgetrokken van 8 miljoen ter bestrijding van en misschien doet het waterschap mee en misschien doet te provincie mee.
Er is ambtelijk een raadsvoorstel uitgewerkt dat goed is voor de berging van 8000 kuub water, 1000 euro per kuub dus.
Een agrariër uit de buurt heeft een alternatief plan waarbij men 10.000 kuub water kan bergen, voor nagenoeg hetzelfde bedrag da’s dus 800 euro per kuub. Verschil is dat de gemeente aldaar nauwelijks grondpositie heeft, vandaar dat ik het raadsvoorstel nogal vond rammelen. Derhalve heb ik een punt van orde ingediend met het verzoek het besluit een maand verder te nemen. Ik hoop dan eigenlijk op een beter raadsvoorstel. Ik ben benieuwd want de coalitie is voor, die tikken zomaar ff 8 miljoen al dan niet doordacht weg. Ik herinner u aan het debacle Spoorlaan en wil kostte wat kost een nieuw debacle voorkomen. Dus beste inwoner van breedeweg, wij wachten nog effe met Ja knikken want als dit plan duurder uitvalt zijn we failliet. Ik wil eerst duidelijkheid van is die duiker nou echt nodig, komen er geen tegenvallers vanwege het niet hebben van een grondpositie wat worden de bijdrages van de provincie, als eigenaar van de Grafwegen, St Anthonisweg en Bredeweg, eer ik ja knik. Tot die tijd hoop ik dat het weliswaar wel regent, maar dat het niet stortregent, dank voor uw begrip. Indien het raadsvoorstel minder openeindes had, wethouder was er geen punt van orde gekomen. En nee het presidium is niet schuldig aan de te korte tijd van 45 minuten