10.000 euro lif laf voor mountainbikers

En ja hoor we gaan weer 10.000 euro over de balk gooien voor een MTB route in de zo kwetsbare bossen. Nu hebben de rooimachines van Staatsbosbeheer al een heleboel in de vernieling geholpen. Maar om nu irritatie nr 1 te weten, de einzelgänger MTB er te gaan steunen, lijkt nergens op. Dat grapje kost in haar totaliteit 120.000 euro belastinggeld. Weer een lif lafje, de MTB er laat geen cent hier als recreant, hooguit zijn afval, al dan niet op de route

Burgerparticipatie

Soms vraag ik mij af of dat deze in Groesbeek, ik moet natuurlijk Berg en Dal zeggen bestaat.
We hadden een inspreker betreffende de investering in het Zaaltje op de H.Landstichting.
Ons carrousellid besloot nadere informatie in te winnen, wat bleek de raad is voor de zoveelste keer onvoldoende geïnformeerd.
De inspreker had het bij het rechte eind, reden voor ons als fractie om alsnog een amendement in te dienen.
Te laat aldus de overige fractievoorzitters, Not in my back yard aldus Schmierman, niet ontvankelijk aldus Eikholt, dan kunnen we net zo goed niets afspreken aldus Brouwer. Een heftig maildebat zo leek. Ik was helaas ziek en besloot toch even het regelement van orde, welke we vorige maand hadden vastgesteld op te zoeken. Je kan ten alle tijde een amendement of een motie indienen collega raadsleden!
Ons amendement werd al afgeschoten eer het überhaupt aan bod kwam. De raadsvergadering kwam, de inspreker sprak in, hij stelde eigenlijk voor laat ons er samen uitkomen. Er werd een vraag door een raadslid uitgekraamd, anders kan ik niet zeggen. Dat was hoe lang woont u al in de buurt van het Zaaltje, sorry hoor maar dit noem ik burgerparticipatie onwaardig. Zo kan ik er nog een aantal noemen, maar ik weet dat er een heleboel ontevreden burgers zijn. In een later blog zal ik hierop terug komen. Er werd tijdens de besluitvorming met geen woord gerept over de handreiking van de omwonenden. En oh ja volgens mij ben ik weer helemaal terug. Volgend jaar maart zijn er verkiezingen, dan is de burger wel belangrijk, participatie zoals deze nu gaat, is gewoon een farce. Luisteren is een kunst

APV en paria commercie

Deze week was het dan eindelijk zover, de APV zou worden afgerond, helaas was ik ziek en kon ik mijn mening niet op de juiste plaats delen. Ik vind dat de APV teveel toegespitst was op de Millingse schutterijen en de Koninklijke Horeca Nederland. Dat de APV veel meer is dan deze twee partijen blijkt bijvoorbeeld uit het kinderlijke stoepkrijt verbod. Wat een onzin om daar op te handhaven, een regenbui en het is weer weg. Ook de geluidsoverlast kwam nauwelijks aan bod, dit terwijl hier uitgangsgelegenheden zijn die wel een klereherrie produceren. En als je overlast ervaart, waar kan je dan terecht? Precies bij de ODRN alleen jammer dat zij om 17 uur naar huis zijn. Kortom de geluidsproducenten krijgen met deze APV een vrijbrief. Nu toch even de horeca, Koninklijke Horeca Nederland is tig keer genoemd, als of dat zij niet zichzelf de das om hebben gedaan, door exorbitant hoge consumptieprijzen te rekenen en wie zijn die horecabonzen dan, heel het dorp weet dat er bij reguliere horeca alcohol wat geschonken aan minderjarigen. Is moeilijk te constateren en voorkomen, maar het gebeurt. Dan de openingstijden met activiteiten, waarom zouden schutterijen in Millingen meer bevoegdheden hebben, dan de verenigingen in Groesbeek. Ze wilden toch herindelen, dan hoort er harmonisatie bij. Echter nee de raad besloot in meerderheid voor een uitzondering, meten met twee maten noem ik dat. Dan de paria commercie een woord van William ons carrousellid, hier wil men de boel aan banden leggen. Campings, boerenschuren, zuipketen uw bent gewaarschuwd! Onze gemeente gaat handhaven, maar maakt gelijk een blunder door een landschapsparade bij de Zoete Aagt de organiseren. Op zich niks mis mee, maar dit is een van de bedrijven die mogelijk bedoeld werden met pariacommercie, kortom gemeente Berg en Dal de zojuist vastgestelde APV is al weer achterhaald, om het woord een lachertje niet te noemen.

Onderzoek naar de lokale omroep

Tijdens de raadsvergadering van donderdag jongstleden, was er bij de ingekomen stukken een brief van omroep Berg en Dal.
Zij kwamen tekort en wij maken ons daar zorgen om. Toch blijft het verhaal van de 80.000 euro die er voor de fusie nog was, ook bij een aantal vrijwilligers rondzingen. Laat een ding duidelijk zijn het gaat ons niet om omroep Berg en Dal kapot te maken. Het gaat ons er om dat er nu eindelijk eens een einde komt, aan het verhaal van die 80.000 euro. Daarom heb ik een verzoek gedaan, om de rekenkamer hier eens naar te laten kijken. Wat is er van aangeschaft, is er misschien wat verdwenen geen idee, ik heb de rekening niet kunnen controleren. Kortom op naar een levensvatbare omroep Berg en Dal is dit een eerste stap http://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/sg-wil-onderzoek-naar-lokale-omroep~ae64478f/

Tijdlijn zebraoversteekplaats Bredeweg

Het lijkt erop dat de zebra oversteekplaats er gaat komen. Gisteren 8 juni 2017 deed de commissaris van de Koning, dhr Cornielje deze min of meer toezegging.
Op de lokale website deGroesbeek.nl zie ik diverse commentaren dat zij zo.
Belangrijk is een veilige oversteek en wat wij/ik ervoor gedaan heb.
Op 8 december 2016 en op 19 januari en nog eens op 2 februari 2017 was de mobiliteitsvisie aan de orde, in respectievelijk de carrousel en de gemeenteraad. Een vertegenwoordiging van hart met een t voor Breedeweg sprak in.
De zebraoversteek was, tevens een punt van bespreking.
Op 14 maart 2017 hebben wij schriftelijke vragen ingediend aan het College.
Op 21 april hebben wij een antwoord mogen ontvangen, beide brieven zijn terug te vinden in dit blog.
Op 29 april heeft onze burgemeester een brief geschreven aan dhr Cornielje in zake deze kwestie.
Overigens later als het schriftelijk antwoord aangaf, maar dit terzijde.
Op 3 en op 4 mei heb ik met de wegbeheerder van de provincie Gelderland gebeld. Ik heb in dit gesprek aangegeven dat wij om niets nieuws vroegen, maar om realisatie van eerder bestaande situatie.
Deze gaf aan dat er een intern memo was en dat ik nog terug gebeld zou worden.
Overigens gaf deze aardige man aan dat er een intern memo was en dat er al vanaf 2015 geen contact meer was geweest.
Destijds was er een aanvraag van vv Groesbeekse Boys geweest voor een oversteekplaats ter hoogte van de voetbalvelden.
Ik heb op 4 mei ook met de verantwoordelijk wethouder gebeld en hem het 06 nummer van de wegbeheerder gegeven.
Op 1 juni 2017 ontving ik bijgevoegde email, een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg.
Tot zover de tijdlijn van communicatie en ik ben erg blij dat de realisatie er nu aan komt.
Dank aan allen die hebben mee gewerkt.

Van: “Bedem van den, Jan”
Datum: 1 juni 2017 11:13:04 CEST
Aan: “‘hans.peters@bergendal.nl'”
Kopie: “Hellings, Teun”
Onderwerp: Oversteekvoorzieningen Breedeweg

Geachte heer Peters,

Enige tijd geleden spraken wij elkaar over uw wens om een zebrapad in Breedeweg terug te krijgen. Dat zebrapad lag op de Bredeweg ter hoogte van cafetaria Rikken (Bredeweg 56), maar is in het kader van de trajectaanpak weggehaald. Ik heb u daarbij het standpunt van de provincie ten aanzien van zebrapaden op provinciale 50 km wegen toegelicht.

Inmiddels zijn er ontwikkelingen. Er is een brief van de burgemeester van Berg en Dal ontvangen, waarin onder andere ook aandacht wordt gevraagd voor de oversteekvoorzieningen in Breedeweg. De beantwoording van deze brief valt samen met een bezoek dat de Commissaris van de Koning op 8 juni brengt aan de gemeente Berg en Dal. Tijdens dat bezoek zal ook de kwestie van de oversteekvoorzieningen ter sprake komen.

Het past niet om u, vooruitlopend op het bezoek van de Commissaris van de Koning, te informeren over deze zaak.

Ik meen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jan van den Bedem

Verkeerskundige

Uitgifte industriegrond Hulsbroek

Hier hebben wij schriftelijke vragen over gesteld deze leest u hier terug http://www.degroesbeek.nl/lokaal-nieuws/68937/uitgifte-industriegrond-hulsbroek-gaat-moeizaam/ Met dank aan de Groesbeek. We hebben ook, ik zou bijna zeggen zoals gewoonlijk schimmige antwoorden gekregen van het College. Echter wat schetst mijn verbazing, ik loop vanmiddag over de Hemelvaart braderie, kom ik een van die ondernemers tegen. Hij vertelde mij dat hij nu ook 500 m2 kan kopen. Kortom het kan dus wel en dat doet me dan ook ontzettend goed. Dank je wel gemeente Berg en Dal, het kan nog wat worden, dat naar Sociaal Groesbeek luisteren.

Cornielje waarschuwt

Het moet niet veel gekker worden, onze commissaris van de koning waarschuwt voor criminelen in de gemeenteraad.
In eerste instantie voelde ik me beledigd, langer nadenkend snap ik hem wel.
Echter in dorpen, kent iedereen, iedereen. In steden en bij verstedelijking zou dat kunnen.
Maar ook wanneer ben je een crimineel is zo´n vraagteken. Ik geloof er niet in dat er bij Sociaal Groesbeek, of in de gemeenteraad van Berg en Dal een crimineel in de gemeenteraad gaat komen. Wat dat betreft had dhr. Cornielje zijn verhaal wat genuanceerder kunnen brengen.
http://www.gelderlander.nl/doetinchem/cornielje-waarschuwt-voor-criminelen-in-gemeenteraad~a7264396/