De participatiewet faalt

Dit wisten mijn dochter en ik al 4 jaar geleden de participatie wet is dankzij Rutte en de PvdA ja hoor de zogenoemde sociale Lodewijk Asscher een grote flop. Deze fracties waren het die met het participatie voorstel kwamen. Jong volwassenen met een beperking liggen toch al achter vanwege de beperking maar worden ten opzichte van leeftijdsgenoten door dit een het vorige kabinet hard gepakt. Ook financieel want een jong volwassene met een beperking vindt geen werk, krijgt tot het 21e levensjaar geen uitkering omdat de ouders onderhoudsplichtig zijn. Bezwaren bij het UWV de bestuursrechter en de centrale raad van beroep heeft geen zin want het UWV voert de wet uit en meer niet. Mijn dochter had aldus het UWV loonwaarde, ze zou hondenhokken kunnen schoonmaken, alsof dat een betaalde baan is. Kortom zo’n kind heeft naast het leven met een beperking last van de instanties. Het zoeken naar een werkgever en het vinden van werk is ook geschiedt. Maar dat mislukt vaak vanwege de beperking, zo’n werkgever denkt in eerste instantie leuk een medewerker met een beperking, lekker goedkoop. Het gaat echter fout bij het niet begeleiden van zo’n werknemer daar heeft een werkgever geen tijd voor. Kortom gun zo’n jong volwassene of een uitkering, voor asielzoekers en statushouders sta je daar immers ook meteen mee klaar, deze mensen zijn Nederlanders en daarvoor doen we niks. Of stel de WSW weer in en laat deze jongvolwassenen kansloos op de arbeidsmarkt daar weer instromen. En kiezer sluit je ogen niet voor die partijen die zeggen dat ze links zijn in de oppositie, maar rechts zijn in een coalitie. Berouw komt na de zonde.

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/te-complex-en-nauwelijks-effectief-de-participatiewet-faalt/ar-BBWXEVS?ocid=spartanntp

De stikstofproblematiek

Ik vind deze rijkelijk overdreven. DE nieuwe manier van automobilisten uitmelken noem ik het maar. Een verschrikkelijk gedrocht voor de consument. Onze boeren draait men de nek om en de boer hij ploeterde voort is een spreekwoord dat binnenkort de geschiedenisboeken in kan. Milieuvriendelijk aardgas verdwijnt in Nederland terwijl de aanleg hiervan 5 kilometer verderop subsidie te verkrijgen is voor de aanleg van aardgas in de woning. 100 kilometer maximaal op de snelweg ook zo’n flauwekul 7 kilometer verderop mogen we al 100 op de Duitse provinciale weg. Het kabinet beseft niet dat met een verlaagde snelheid er minder brandstof verbruikt word en dat er dan ook minder accijns binnenkomt of zal dit weer gecompenseerd worden door extra inkomsten uit verkeersboetes? Laten we het daar eens over hebben kijk eens naar Duitsland daar zijn de boetes veel lager, laaienlichters zijn het hier en ze bedonderen ons en dan ben ik nog stil over PFAS. Koeien die niet meer in de weide mogen, het komt nog zover dat indien je een scheet laat dit wel stikstofneutraal moet compenseren. In ieder geval zijn we in Brussel het braafste jongetje van de klas en weet je wat we betalen er ook nog eens het meeste voor. Ik zeg niet dat we de ogen moeten sluiten maar zoals het in dit land eraan toe gaat is ronduit lachwekkend. Dit land wordt bestuurd door een stel kneuzen en gegijzeld door Klaver en Jetten. Weet waar u op stemt beste lezer. De stijgende zeespiegel en het gevaar voor de lage landen lossen we gewoon op met het ophogen van de dijken met PFAS grond, zit immers gewoon een hele lading plastic in en bij de wadden hebben we nog heel wat tempex bolletjes uit de overboord geslagen containers.Van belang is dat de boeren kunnen leven, onze jongeren kunnen wonen en wij betaalbaar kunnen leven.

Het onverwoestbare Achilles nu met onze schriftelijke vragen

Gisteren, lijkt het rustig te zijn gebleven op het Achillesterrein. Ik vind het echt zonde dat zo’n vereniging dit jaar 90 jaar bestaat en noodgedwongen moet uitwijken met haar jubileumwedstrijd tegen Feijenoord naar een andere vereniging. Wel mooi dat deze Achilles steunen, ook dit is Typisch Groesbeek. Gisteren hebben we de koppen bijeen gestoken met de fractie en zijn we tot bijgevoegde schriftelijke vragen aan het College gekomen. Hopelijk helpt dit om uit de impasse te geraken

Datum indiening: 16-11-2019
Naam en fractie indiener: Hans Peters en Wiebo Kersten Sociaal Groesbeek
Onderwerp: Urgente situatie Voetbalvereniging Achilles ‘29

Vraag:
Geacht College,
Na de zoveelste tegenvaller voor voetbalvereniging Achilles’29 maken wij ons behoorlijk zorgen over de openbare orde en veiligheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en over het, in onze ogen, onrechtmatig vernielen van door de gemeente gefinancierde voorzieningen.
Ons subsidie en accommodatiebeleid dient een maatschappelijk doel. Dit lijkt door de huidige ontwikkelingen volledig uit het oog te zijn verloren door een van de betrokken partijen, zijnde de grondeigenaren van Sportpark de Heikant.
Wij zien wel degelijk een rol weggelegd voor de gemeente Berg en Dal in dit conflict, gezien de financiele bijdragen die in de vorm van verschillende subsidies zijn verstrek en de gesloten vaststellings- overeenkomst.
Een paraplu aan verschillende juridische entiteiten (diverse BV’s en Stichting) van de grondeigenaren, het doorsluizen van gelden en faillissementen roept bij onze fractie vragen op. Heeft de gemeente Berg en Dal teveel risico gelopen en heeft het voldoende toezicht gehouden bij de naleving van subsidievoorwaarden en vaststellingsovereenkomst?
Derhalve hebben wij de volgende vragen:

1) Heeft de gemeente Berg en Dal voldoende (en adequaat) toezicht gehouden op de voorwaarden van de verstrekte subsidiegelden en voldoende onderzoek gedaan naar de constructie van de verschillende juridische entiteiten van de grondeigenaren?
2) Was de gemeente er van op de hoogte dat er met gelden tussen de verschillende entiteiten werd geschoven en betrof dit ook subsidiegelden?
3) Is er toezicht gehouden door de gemeente op de besteding van de gelden aan de daarvoor bestemde doelen? Zo ja, is hiervan verslag/rapportage opgemaakt door de aanvrager ter verantwoording?
4) Welke inspanningsverplichting heeft de (rechtmatige) eigenaar van de gronden waar het kunstgrasveld is aangelegd met overheidsgeld?
5) De grondeigenaren hebben volgens ons niet voor een alternatief gezorgd en zijn dit als verhuurder wel verplicht, is dit correct en zijn zij hiertoe door de gemeente gemaand?
6) Is de gemeente bereid de toenmalige bestuurders ter verantwoording te roepen desnoods middels een gerechtelijke procedure?
7) Gemeente Berg en Dal is in dit conflict ook belanghebbende in onze ogen, omdat er overheidsgeld is uitgegeven ter bevordering van sport en jeugdactiviteiten. Waarom vordert de gemeente dit niet terug gezien klaarblijkelijk er alles aan wordt gedaan (lees vernield) om de sport aldaar nog te beoefenen? Het lijkt ons dat bij het verstrekken van subsidie ook een inspanningsverplichting geldt (voor een langere periode)?
8) Waarom beroept de gemeente Berg en Dal zich niet op ‘Artikel 7 wanprestatie’ uit de vaststellingsovereenkomst waarin zij partij zijn?
9) Is hier sprake van onrechtvaardige privéverrijking met overheidsgelden (lees gemeentelijke subsidie)?
10) Wij plaatsen kanttekeningen bij de rol van de curator inzake het faillissement van STAA. Is er een transparant overzicht van bieders aan ons als belanghebbende door deze verstrekt?
11) Het lijkt erop dat de grondeigenaar een koper voor de grond heeft, echter de gronden hebben de bestemming sport en recreatie, het is toch niet zo dat de gemeente deze bestemming voornemens is te veranderen?
12) Wat gaat de gemeente (als belanghebbende) doen om de situatie niet verder uit de hand te laten lopen, zijn we dat niet verplicht aan onze jeugd?
13) Indien wij de kleedlokalen gesubsideerd, waarom kan de vereniging er dan niet in om hun persoonlijke bezittingen in ontvangst te nemen?
14) Tot slot zou het verstandig zijn dat de verantwoordelijk wethouder zich zou verdiepen in deze materie en niet deze afschuift in “dit was voor mijn tijd”. Bestuurlijke taken worden inclusief geschiedenis over genomen, deelt het College deze mening?

Tot zover onze vragen tot op heden, maar er zullen er wellicht meer gaan volgen omdat wij ons echt zorgen maken over de ontstane situatie en de doelstellingen die wij als gemeente nastreven ter stimulering van de maatschappelijke functie die sportverenigingen, in deze Achilles’29, innemen binnen onze gemeente. Wij verzoeken het College dringend om, namens de gemeente Berg en Dal, aan te sturen op een goede oplossing, gezien het gemeenschappelijke belang.

Het onverwoestbare Achilles deel 2

Gisteren ontving ik een app vanuit Achiilles dat de familie Derks of in opdracht van hen een kunstgrasveld vernield is, betaald van gemeentesubsidie geld van jou en mij. Niet alleen het veld was vernield maar ook de verlichting. Twee minuten later ontving ik een app met foto dat de familie met waakhonden hun terrein bewaakten. Notabene op de grond van Harold Bons. Godverdomme dacht ik, ik ga erheen en ik ben gegaan. Ook over het stuk grond van Harold en een stukje overpad van de familie Derks. Ik werd er hartelijk ontvangen en heb met het bestuur van Achilles gesproken. Misschien kan ik iets betekenen zo dacht ik. Ik heb de vernielde bestuurskamer gezien en wat ik dan niet snap is dat de sponsoren hun bezittingen niet opeisen van de volgens mij misschien wel onrechtmatige eigenaar. Ik vind de rol van de curator ook wat dubieus, ik kan het niet bewijzen maar vreemd is het wel. Ik hoorde ook de reactie van de wethouder, dat de situatie was ontstaan voor haar aantreden, dit kan niet wethouder, u gaat voor de volledige functie inclusief geschiedenis of niet. Maar goed het College hangt toch met los zand aan elkaar, zie de situatie Rob Verheijen die moest vertrekken vanwege de waarheid. Achilles voetbalt volgende week tegen Feijenoord daarna is het 90 jarig jubileum. In de kantine verblijven de leden om wat baromzet te houden. Verschrikkelijk dit gun je,je eigen vijand nog niet. Wat is daar in vredesnaam gebeurd? Poen? Waar ik veel respect voor heb is het feit dat de leden zich rustig houden, bij alle provocaties van de familie complimenten daarvoor beste leden!
</a

Mijn mening over dat Rob Verheijen stopt

Rob Verheijen, fractievoorzitter van het CDA stopt met ingang van 1 januari. Bij deze mijn persoonlijke mening dus geen fractiemening. Ik vind dit hoewel de krant anders schrijft een persoonlijk drama. Rob en ik waren vele jaren maatjes, we waren het lang niet altijd eens maar dat moet kunnen in de politiek. Wat ie zei tijdens de raadsvergadering van 31 oktober betreffende de manier waarop projectontwikkelaar Ton en het gemeentebestuur met haar inwoners en raadsbesluiten omgaat. Daar was volgens mij geen woord Spaans bij. Gelukkig heb ik geen enkele coalitieverbinding en kan ik dit zeggen. Niet dat Ton buiten de wet treedt, niet dat het gemeentebestuur het nou zo verschrikkelijk slecht doet, maar deze situatie voelt niet goed. Het lijkt erop dat Rob hier nu, het veld voor moet ruimen. De coalitie die toch al erg verdeeld is, wou volgens mij een slachtoffer en dit was de spreekwoordelijke kapstok. Hoe of dat het CDA nu nog in deze coalitie mag functioneren, vraag ik me toch wel af. Maar goed de tijd zal het leren en de procedure zoals de insprekers aangegeven hebben ook. Alleen wel jammer voor Rob als blijkt dat hij toch gelijk had. Rob was misschien wel het meest bevlogen/belezen raadslid, met hem verliest de gemeente Berg en Dal ook nog eens een carrouselvoorzitter, inderdaad iemand met een grote bek, maar met een klein hart. En natuurlijk is het gemakkelijk iets vinden vanaf de zijlijn. Ik zit niet in een coalitie. Natuurlijk was het handiger geweest om voor het zingen de kerk uit te gaan. Dit heeft ie niet verdient, al is zijn uitleg in de krant wel een redelijk verhaal. Wat ben ik blij dat wij een oppositie hebben die op 1 lijn zit in tijden van een hopeloos verdeelde coalitie. Hoe lang deze nog stand houdt is volgens mij een kwestie van niet al te lange tijd, de houdbaarheidsdatum lijkt verlopen.

Hoezo max 100km? In Groesbeek lossen we de stikstofproblematiek heel anders op

Men neme een aantal gezonde bomen en zagen ze om. De kaalslag in de Groesbeekse bossen is weer aardig op gang. Staatsbosbeheer heeft de raadsleden ervan overtuigd, dat ze bezig zijn met bosbeheer. En inderdaad zou dat zo zijn. Maar nu met de stikstofproblematiek vind ik het vreemd dat bijvoorbeeld Rob Jetten, die toch dichtbij woont, dit wel goed vindt. Groen Links en D66 zijn partijen die om het hardst roepen om de stikstofproblematiek op te lossen. Staatsbosbeheer laten ze doorgaan met het zagen en vernielen van gezonde bomen. Bomen die het stikstofprobleem op kunnen lossen, hiervoor sluiten Klaver en Jetten hun ogen, het is de melkkoe heilige koe die uitgemolken moet worden. Soms word je moe van dit soort politici, ogen sluiten en wegkijken noem ik dat. Als voorbeeld wat foto’s van hoe een pad was en geworden is. Had je ze laten staan hadden we misschien wel 120 kunnen blijven rijden. Pak de totale stikstof aan beste Jesse en Rob niet alleen de automobilist en de boer maar ook Staatsbosbeheer! Op de foto zien jullie wat eigenlijk niet meer kan en de zoals het was foto’s om u ervan te overtuigen, kunt u deze ook terug vinden in een eerder blog.

Koepel herstellen was een motie verleden jaar

Vorig jaar hebben wij een motie ingediend om de bosvijver het Koepeltje in oude glorie te herstellen. Enkele weken geleden was het dan zover. Gisteren kwam ik er weer eens langs en zag iets dat me toch wel zorgen baart. Het lijkt dat de waterstand lager is dan twee weken geleden. De leemlaag zou nog moeten inklinken, althans dat hoop ik. Uiteraard is het fijn dat er weer water inzit

burst


Op naar nieuwe moties