Weverstraat Kekerdom

Vanmiddag was ik net als velen onderweg om open monumentendag luister bij te zetten. Ik werd in Millingen, in het hervormde kerkje aan de dijk, getrakteerd op een bijzonder concert over het leven van Rembrandt gespeeld door tweevioleneneenbas.nl. Het was echt bijzonder en werd gefilmd door BD1 dus kunt u daar kijken. Daarna dacht ik, ik rij maar eens door de Weverstraat in Kekerdom, om eens te kijken hoe of dat de gemeente de parkeerproblematiek daar opgelost heeft. Wat schertst mijn verbazing er stonden nog steeds auto’s geparkeerd aan de rechterkant. Bovenaan bij de wegversmalling, werd ik nogal vervelend getrakteerd door een scooterrijder die zijn scooter dwars over de weg zette. Ik kon er dan ook niet door en zou aldus hem terug moeten rijden tot achter de fout geparkeerde auto’s niet mijn probleem, maar wel zijn frustratie. Ik heb mn auto uitgezet en ben blijven staan. Tot dat het dreigde te escaleren door achterop komende verkeer. Ik begrijp de gefrustreerde bewoners echt wel, maar volgens mij moeten ze hun frustratie toch echt botvieren op de foutparkeerders. Een aanwonende vertelde dat de gemeente het probleem verplaatst zou hebben, ik heb toegezegd mits ze me zouden mailen, dat ik dan een mail zou sturen aan de Boa’s. Ik ben benieuwd, maar snap de frustratie van deze mensen ook, toch vind ik de weg blokkeren niet de juiste oplossing. Voor hetzelfde geld treft men een knokker die ze eens een flink pak rammel geeft, gelukkig ben ik passivist maar toch ik was ook boos en gefrustreerd, overigens zonder het te laten merken. Deze scooterrijder heeft aardig mijn goede gevoel van Millingen verpest. Uiteindelijk heb ik mijn route door de gemeente kunnen vervolgen, maar mijn goeie gevoel naar dit soort mensen inwoners wiens belangen ik behartig in de gemeente loopt zo wel een deuk op. Ik kwam op mijn route de Ubbergse kleine Bartholomeus kerk voorbij, net toen ik aan kwam sloot de kerk, balen dacht ik en dit alles door die k*t scooterrijder, maar nee hoor de man die de deur sloot, maakte deze toch nog even open voor ons, we hebben tevens een rondleiding op de begraafplaats gehad van deze aardige man. Dit heeft de situatie scooterrijder gecompenseerd, gelukkig zijn er veel “normale” mensen.

Advertenties

Gisteren was ik op de koffie bij de boswachter

Onze petitie stopt de kaalslag van Staatsbosbeheer is al door 900 mensen ondertekend. Gisteren was er een op de koffie bij de boswachter bij het jachtslot de Mookerheide. Ik ben dr als lijnrechte tegenoverstaander van Staatbosbeheer op de thee gegaan. Ik kwam daar in gesprek met Twan Teunissen van Staatsbosbeheer en ene Ellen Luijks boswachter bij natuurmonumenten en natuurlijk waren ze niet blij met mijn kritiek op de kaalslag en natuurlijk heb ook ik hout thuis en natuurlijk wil ik geen hout uit de oerbossen in huis. Maar ook zij hadden wel begrip voor mijn kritiek op de kaalslag, het was een goed gesprek op basis van respect voor elkaar. En nee ze hebben me niet kunnen overtuigen van het nut en de noodzaak van de kaalslag en ook niet dat er meer hout groeit dan dat er gekapt wordt. Kortom ik blijf tegenstander van de kap en ga verder met de strijd tegen de kaalslag al vond ik het wel erg jammer dat Lydie van Santen niet aanwezig was. Want nee bij mij als raadslid is het niet doorgesijpeld dat het College al op bezoek is geweest net zo min als dat mevrouw van Santen samen met de landelijke organisatie haar oogkleppen af neemt, voor alle landelijke kritiek. Toch wil ik de aanwezige boswachters wel bedanken voor het respect naar elkaar. Na nog wat folders van honden loslooproutes te hebben meegenomen ben ik tevreden en met een onveranderde mening, wetende dat boswachters ook gewoon mensen zijn huiswaarts gekeerd

Fractieondersteuningsgelden Berg en Dal volgens mij niet aan de orde

Ik lees regelmatig in de krant dat er fraude is gepleegd met gemeentegelden door gemeenteraadsfracties. Ik zit nu al 13 jaar in de gemeenteraad van eerst Groesbeek en nu Berg en Dal. Wij hebben nog nooit een cent aan fractieondersteuningsgelden ontvangen. Aangezien ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben en in principe recht zou hebben op een gedeelte aan WAO uitkering, maar nu door mijn raadsvergoeding geen uitkering ontvang, omdat ik aldus het UWV zelf in inkomen kan voorzien, doen wij het als fractie al jaren dankzij de bijdrage van een aantal leden. Die ik daarvoor ook erg dankbaar ben. Een voordeel hebben we er is zo ook geen sprake van fraude al ben ik toch maar even aan de griffie nagevraagd hoe het nu eigenlijk zit, want wat extra’s zou erg handig zijn voor bijvoorbeeld een verkiezingscampagne. Vooral ook dankzij het UWV waardoor je nauwelijks aan iets extra’s mee kan doen.
Ik vraag me af of dat de gemeente dit geld wel van de overheid ontvangt en wat ze er dan mee doet

Bron de Gelderlander vandaag.
Ouderenpartij: aangifte van verduistering
Het voormalige en begin dit jaar overleden Arnhemse gemeenteraadslid Ton van B. van de Ouderenpartij, zou de afgelopen jaren bijna 16.000 euro van het fractiebudget voor privézaken hebben gebruikt.
BERNARDO VAN HAL
Het huidige raadslid van deze partij, Nico Wiggers, vindt dat dat bedrag bij de erven van Van B. moet worden teruggehaald. Om die reden heeft hij ook formeel aangifte van verduistering door Van B. bij de politie gedaan, bevestigt hij na berichtgeving van Omroep Gelderland. Hij noemt de kwestie ‘voor iedereen pijnlijk. ,,Maar ik kan niet anders. Het mag niet zo zijn dat de Arnhemse Ouderenpartij nu de dupe hiervan wordt.”

Een fractie krijgt van de gemeente jaarlijks een bedrag om relevante zaken van te betalen. Daarover moet na afloop van het boekjaar wel verantwoording worden afgelegd: waar is het geld aan uitgegeven? Van B. en diens vrouw waren de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de financiën binnen de partij. Al in 2017 werd duidelijk dat Van B. af en toe fractiegeld gebruikte voor privédoeleinden. Dat zou zijn gegaan om kleine bedragen. Wiggers zegt dat hem later duidelijk werd dat Van B. grote financiële problemen had. ,,Zo vroeg hij op enig moment om zijn persoonlijke raadsvergoeding op de fractierekening te storten, omdat zijn privérekening geblokkeerd was.”

Van B. overleed op 5 februari van dit jaar, na een ernstige ziekte. De afgelopen maanden werd duidelijk dat de gemeente niet akkoord ging met 15.522 euro van de fractie-uitgaven en dat bedrag wil terugzien.

Wiggers: ,,Het voelt als groot onrecht als ik of de Ouderenpartij daarvoor moet opdraaien. Het is bizar dat ik als gemeenteraadslid dit varkentje moet wassen. Ik vind dat óf de erven van Van B. hier verantwoordelijk voor zijn óf dat je als gemeente dit bedrag moet afschrijven.”

,,Ik vind het wel heel treurig voor de weduwe, die zelf ook geen al te beste gezondheid heeft. Ik heb haar geadviseerd snel een advocaat in de arm te nemen.”

De weduwe Van B. was niet bereikbaar voor commentaar. De Arnhemse griffie wil nog niet reageren op de kwestie.

6 miljoen aan de algemene reserve onttrokken vind ik veel

Ik ben weliswaar lichamelijk ziek maar dat wil nog niet zeggen dat ik niet kan denken, soms vind ik de combinatie van in de ziektewet zijn en hier een mening hebben lastig. Toch wil ik u het onderstaande niet onthouden. Wij roepen al jaren dat het eens op moet houden om te grijpen uit de algemene reserve. Gelukkig beginnen m’n collega raadsleden dit nu ook in te zien. De algemene uitkering gaat omlaag, de algemene reserve nog harder. We zijn een nieuwe gemeente met veel zorginstellingen, gevolg veel WMO en jeugd kosten, waardoor er gesnoept moet worden van ons spaarpotje. Rutte 3 blijft blind, daarom denk ik dat we een niet sluitende begroting moeten presenteren en dit zouden meer gemeentes moeten doen. Dit zou een signaal naar Rutte kunnen
zijn. Echter nee, ons College verschuilt zich achter de gemeenteraad, die een sluitende begroting zou willen. We richten een commissie financien op die dan maar de kastanjes uit het vuur moet halen. Dit College snoept niet maar vreet uit de spaarpot. Gelukkig hebben we een burgemeester die ook ziet dat de bodem van de Groesbeekse spaarpot inzicht is. En dat de steeds schaarser wordende bomen steeds minder tot aan de hemel reiken. Hij heeft een brief over het woonplaatsbeginsel aan de minister gestuurd in de hoop dat Den Haag aan gaat vullen. Hier sta ik dan ook volledig achter. Ik noem het een schande dat je in 14 maanden 6 miljoen uit de algemene reserve trekt, ook voor liflafjes als een onderzoek verplaatsing Mallemolen, verkeerssituatie centrum Ja wethouder, wij hebben voor een kunstgrasveld bij BVC gestemd, omdat wij sociaal zijn, gelijke monniken gelijke kappen hoort immers ook bij het socialisme, ook omdat er ten tijde van dat besluit nog wel bomen stonden die hoger reikten. Kortom wij zullen blijven waken over de algemene reserve, wij zullen de verrichtingen met Argusogen blijven volgen. Immers beste kiezer indien we dat niet doen, bent u straks middels belastingverhoging de Sjaak! De tijd van mooi weer spelen is voorbij

Geacht College,

Met de agenda Collegevergadering dd. 4-6-2019 constateren wij opnieuw dat er wederom een greep zal worden gedaan uit de Algemene reserve ( voorstel B/19/03960) Dit maal gaat het om een bedrag van €26.500 voor een nader onderzoek naar de mobiliteit in het centrum van Groesbeek. Dit is dit jaar al de zoveelste greep uit de algemene reserve. Indien wij als gemeenteraad een raadsvoorstel/motie of amendement indienen is het altijd zo, dat wij op zoek moeten naar een dekking van het betreffende voorstel. Omdat wij ons zorgen maken om de financiele positie van onze gemeente hebben wij dan ook de volgende vragen:

Toelichting algemeen: Doel van de Algemene reserves (vrij aanwendbaar en vast), zoals beschreven in de nota reserves en voorzieningen.

Vrij aanwendbaar Dekking van incidentele uitgaven (bestedingsfunctie) en bufferfunctie in het kader van het weerstandsvermogen. Vast De reserve is gevormd om de risico’s die wij als gemeente lopen af te dekken.

De antwoorden hieronder gaan over de algemene reserve vrij aanwendbaar.

Wat was de stand/ hoogte van de algemene reserve op het moment van uw aantreden medio 2018? Antwoord: Het huidige college is aangetreden op 17 mei 2018. De stand van de algemene reserve vrij aanwendbaar was op dat moment € 12.792 mln (zie hierna voor een overzicht van het verloop van de algemene reserve).

Wat is de huidige stand van de algemene reserve? Antwoord: De huidige stand van de algemene reserve is € 7.090 mln eind 2019 (zie hierna voor een overzicht van het verloop van de algemene reserve).

Welke bedragen uit de algemene reserve zijn wel voorgenomen maar nog niet opgenomen? Antwoord: Alle voorgenomen bedragen staan in de bijgevoegde specificatie.

Wanneer gaat u op zoek naar een eventuele dekking van uw niet reguliere Collegevoorstellen anders dan uit de algemene reserve? Antwoord: Indien voorstellen financieel niet binnen de vastgestelde begroting mogelijk zijn, dan kan het college gebruik maken van de post onvoorzien van € 25.000. Over andere voorstellen beslist de gemeenteraad. Als er geen andere dekking mogelijk is, dan is de algemene reserve de enige mogelijkheid. Het is aan de gemeenteraad om indien gewenst af te wijken van het raadsvoorstel en tot een alternatieve dekking te besluiten. Het college is van mening dat de voorgestelde onttrekkingen allen voldoen aan het afgesproken doel voor de inzet van de Algemene Reserve, zoals bij het begin van deze beantwoording toegelicht. De (vaak unanieme) raadsbesluiten over deze onderwerpen geven aan dat de gemeenteraad daar achter staat.

Wat is het totaalplaatje sinds uw installatie gesoupeerd uit de algemene reserve? Antwoord: De gemeenteraad heeft tussen 17 mei 2018 en 23 juli 2019 besloten om voor € 6.027 uit de algemene reserve te onttrekken en € 324.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Petitie online stop de massale kaalslag in de Groesbeekse bossen

Zoals u weet ben ik al een tijdje ziek. Dat weerhoud de fractie echter niet om te doen waar Sociaal Groesbeek goed in is te weten het actie voeren. Met dank aan een aantal fractieleden is er een petitie opgestart om Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten te stoppen met de enorme kaalslag in de Groesbeekse bossen. Ook in heel het land wordt er geklaagd over de vernieling van de bossen door deze organisatie. Ik sprak laatst na een uitvaart van een bekende de boswachter, hij verweet mij dat we met slechts enkele waren die tegen de bomenkap als nu zijn. Hij zei zelfs dat er meer hout groeit in het Groesbeekse bos dan dat er gekapt wordt. Sterker nog hij stuurde mij een plan dat ik al eerder ontvangen zou moeten hebben. Dat kan ik me niet herinneren of ik heb deze niet ontvangen of ik heb me eraan geërgerd en er weinig aandacht aan besteed. Ik heb deze mail doorgestuurd aan de fractie en zij zagen daarmee aanleiding tot een online petitie. Ik ben het daar mee eens derhalve heb ik deze wel onderschreven. Zo leest u ook dat Sociaal Groesbeek meer is dan alleen Hans Peters. Ik ben trots op de fractie en hoop dat u de online petitie ook zult ondertekenen. Immers de zingende zagen des doods gaan na 15 september verder met de kaalslag van ons bos, kijk maar eens naar de rode stippen op de bomen. En met mijn gezondheid krabbelt het ook weer op al zal het zeker nog wat tijd nodig hebben. Uw ondertekening en bij voorkeur niet anoniem komt het bos ten goede en doet mij ook goed. Onderteken hier: https://petities.nl/petitions/stop-de-massale-kaalslag-in-onze-groesbeekse-bossen?locale=nl&fbclid=IwAR23KRMl0W0U90jWQCje1MkJeH-8Qiu4cwEJpRZ4ZKuZ3OamfM97tQyBKx8

Vragen betreffende dienstregeling openbaar vervoer

Wij hebben weer wat vragen gesteld over de zomerdienstregeling openbaar vervoer met name van en naar Groesbeek
Geacht College,
De zomerdienstregeling in het openbaar vervoer is weer in werking getreden. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de reiziger. In grote delen van de regio Nijmegen, en dus ook de gemeente Berg & Dal, is de dienstregeling grofweg gehalveerd. Voor sommige kerkdorpen heeft het zelfs extremere effecten.

Om als voorbeeld te schetsen: de buslijn 5 die Groesbeek verbindt met Werkenrode, Heilig Landstichting, Nijmegen en Beuningen, verschijnt nu nog maar 2 keer per uur. Normaal is dat 4 keer per uur. Tot aan de Zuidmolen wordt Groesbeek 2 maal per uur aan gedaan, maar wie verder moet naar Breedeweg of De Horst, heeft daarvoor maar één mogelijkheid per uur. Doordat er meer halvering is in de rest van de regio, is het overstappen op andere bussen een stuk moeilijker, met als gevolg dat busreizen aanzienlijk langer gaan duren.

Het bestuur van de gemeente Berg & Dal heeft net als de concessieverleners de mond vol van duurzaamheid. Wat is er duurzaam aan, dat durende een aanzienlijke periode in de zomer, mensen door deze zomerdienstregeling vaker de auto gaan pakken?

De fractie van Sociaal Groesbeek vindt de zomerdienstregeling een onacceptabele ontwikkeling. De bus is voor veel mensen noodzaak. Ze moeten naar ziekenhuizen, er zijn nog steeds scholieren die verplichtingen hebben op scholen en er zijn ook mensen die gewoon moeten werken. Door de zomerdienstregeling is het nu al merkbaar drukker in de bus. En het is ook zo dat juist tijdens de vakantie, mensen vaker de bus willen pakken (dagjes uit, etc).

Daarom heeft Sociaal Groesbeek de volgende vragen:

– Bent u op de hoogte van de zomerdienstregeling en de gevolgen daarvan?

– Welk standpunt neemt het College hierover in?

– Wat vindt het College er van, dat vervoerder Breng op geen enkele wijze op haar website heeft gecommuniceerd dat de zomerdienstregeling in werking treedt, hoe lang en wat de directe gevolgen zijn? (op het moment van schrijven staat er nog niets).

– Is het College van mening, in lijn met hun duurzaamheidsstreven, dat een halvering van het busvervoer negatieve gevolgen kan hebben voor het milieu? (Meer autogebruik)

– Vindt het College het acceptabel dat met name de kerkdorpen in de gemeente Berg & Dal er zo bekaaid van af komen?

– Welke gevolgen heeft dit, bijvoorbeeld, voor de massale Vierdaagseperiode?

– Is het College voornemens om hier over aan de bel te trekken?

Aangezien deze dienstregeling nu al is in gegaan, verwachten wij een snel antwoord, sneller dan de gebruikelijke termijn

Wachtgeld regeling oud wethouders

Ik las vandaag in de krant dat gemeenten de laatste vijf jaar 126 miljoen kwijt zijn voor wachtgeld aan oud wethouders. Ik ben eigenlijk al langer nieuwsgierig hoe of dat dit in Berg en Dal gaat. Niet tot op de punt of komma en niet wie wat doet of wie wat krijgt, maar wel naar wat het kost in onze gemeente. Dus maar weer onderstaande schriftelijke vragen gedicht.

Datum indiening:17-6-2019
Naam en fractie indiener: Sociaal Groesbeek
Onderwerp: wachtgelden oud wethouders
(svp een onderwerp per
formulier)

Vraag:

Geacht College,

Vandaag is er in de digitale Gelderlander te lezen dat gemeenten miljoenen kwijt zijn aan wachtgelden voor oud wethouders. De reden hiervan zou onder andere zijn dat nieuwe werk-gevers terughoudend zijn bij het aannemen van een oud wethouder.
Wij zijn geschrokken van de cijfers en vragen ons af of dit ook voor Berg en Dal van toepas-sing is. Wij hebben dan ook de volgende vragen:

– Zijn er in Berg en Dal nog oud wethouders die gebruik maken van een wachtgeld rege-ling en zo ja, hoeveel zijn dit er?
– Hebben wij hiervoor een reservering en zo ja, hoe groot is de jaarlijkse dotatie hier-voor?
– Worden er nog wachtgelden uitgekeerd aan oud wethouders van oude oorspronkelijke 3 gemeentes Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn?
– Zijn er acties ondernomen om deze mensen ondanks terughoudende werkgevers aan het werk te krijgen?

Met vriendelijke groet
Hans Peters, Wiebo Kersten
Fractie Sociaal Groesbeek.

De link in de krant

https://www.gelderlander.nl/politiek/gemeenten-in-vijf-jaar-tijd-126-miljoen-kwijt-aan-wachtgeld~a9dceede/