Stekkenberg opslagdepot PFAS grond?

De wijk Stekkenberg is mooi geworden, echter de puist grondopslag bij de ingang van Germania heeft bij ons aanleiding gegeven tot het stellen van schriftelijke vragen


Datum indiening: 3 november 2019
Naam en fractie indiener: Sociaal Groesbeek
Onderwerp: Zand en grondopslag Stekkenberg

Inleiding:
Met de herstructurering van de wijk Stekkenberg werd er een zand- en grondslagopslag gerea-liseerd aan de Bosbesstraat ter hoogte van de ingang van sportpark Noord.
Na realisatie van de nieuwbouwwijk verdween de opslag en werd er gras ingezaaid op deze locatie en werd er vol trots een voetbalplek voor de jeugd gepresenteerd. Het gras was nog nauwelijks opgekomen toen de locatie weer in gebruik werd genomen voor zand- en grondop-slag vanwege de reconstructie van de straat/weg Stekkenberg. Nu deze alweer geruime tijd gereed is, ligt er opnieuw een bult zand/grond.
Vraag:
Het lijkt er op dat deze plek zonder vergunning of bestemming voor diverse projecten wordt gebruik als zand- en grondopslag, wanneer eindigt dit, of wanneer wordt er een vergunning voor de opslag aangevraagd?
Kunnen we in problemen komen vanwege de PFAS normen waardoor de grond misschien wel helemaal niet meer verplaatst mag worden?
Wanneer krijgt de jeugd aldaar een nieuw trapveldje?

In afwachting van uw reactie,

Fractie Sociaal Groesbeek,

Hans Peters en Wiebo Kersten

Het onverwoestbare Achilles

De Achilles’29 soap heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Ik ben geen fan, wel een fan van het Groesbeekse voetbal. Vandaag heeft de familie Derks besloten om de poorten te sluiten. De curator heeft de boedel verkocht. Ook ons kunstgrasveld waarvoor Wij met z’n allen, zo’n 3 jaar geleden nog bijna 3,5 ton betaald hebben zat in de boedel. Verschrikkelijk vind ik het de manier waarop de familie Derks de club ten grondde richt. Een vereniging waarvan dezelfde familie jaren geprofiteerd heeft. Dat je de huur als vereniging niet betaald snap anderzijds ook niet, al plaats ik uiteraard wel mijn kanttekening over de hoogte van de huursom. Wat ik ook erg vind is het feit dat de jonge mannekes die met enige trots voetballen voor deze vereniging nu definitief de toegang is ontzegt. Dat je dan als verenigingsman via de achteringang/achterom toch het veld probeert te bereiken is huisvredebreuk maar lijkt allerzins begrijpelijk. Enfin de soep wordt toch zo heet opgediend, ik ben blij dat we als gemeente geen garantstelling van 5 miljoen hebben gegeven, hoe groot het onderscheid tussen de beide Groesbeekse topverenigingen van gemeentewege ook was. Kortom triest, triest en het enige lichtpuntje dat er vanavond was, was het licht van de cameraman. Kom op familie Derks en Achilles zorg dat je eruit komt en laat deze soap aub snel eindigen voor mij lijkt het erop dat de zaak verergerd is doordat Frenske geen elftalleider meer mocht zijn van dit “kutteam” en dat vind ik persoonlijk ontzettend kinderachtig. Op deze site vindt u het relaas van de familie https://www.heikantgroesbeek.nl

Motie staatsbosbeheer

Gisteren zijn we met een aantal fracties het bos in geweest om eens te kijken hoe het nu eigenlijk met de kaalslag erbij staat. Inderdaad gaven de boswachters een goed en helder verhaal. Ook lieten ze enkele locaties zien waar gekapt was en de verjonging al had toegeslagen. Toch heb ik een aantal malen aangedrongen om het onderstaande pad te bezoeken zodat de aanwezige raadsleden ook daadwerkelijk konden zien wat er gebeurt. Jammer maar helaas kregen we die locatie niet te zien. Raadsleden waren minder enthousiast over de motie echter om het laantje van amper 250 mtr toch te laten zien ben ik vanochtend in de regen weg geweest, bij deze de foto’s. Let op de rode puntjes blessen zoals ze genoemd werden van dit laantje wordt 80% gekapt

We gaan donderdag een motie bosbeheer indienen

Zoals u weet zijn wij een petitie gestart om de kaalslag in onze bossen een halt toe te roepen. Als fractie hebben we besloten om aanstaande donderdag een motie in te dienen om het Groesbeekse bos een andere bestemming te geven dan het nu heeft. Wij willen van een productiebos naar een natuurbos. Toen ik de motie naar de Griffie stuurde kreeg ik wel een vreemde reactie, of dat wel een bevoegdheid zou zijn van het College, immers wat is er nou moeilijk aan de motie. De vraag of het College contact wil opnemen met de gedeputeerde die over het bosbeheer gaat lijkt mij niet moeilijk. Enfin we wachten het af maar hier vindt u onze motie. Inmiddels heeft de Griffie de motie doorgestuurd aan de raad en het College ze hebben alleen maar gekeken of die versterkt moest en kon worden waarvoor mn commplimmenten

Voorstel nr.
Datum raadsvergadering: 26 september 2019
Onderwerp: Motie vreemd aan de orde
Ontbossing Staatsbosbeheer / bestemming ‘productiebos’ omzetten naar ‘natuurbos’

Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende motie voor:

De provincie Gelderland dringend te verzoeken om de bestemming van onze Groesbeekse bossen om te zetten naar ‘natuurbos’ in plaats van ‘productiebos’ zodat er een einde komt aan de massale kaalslag door Staatsbosbeheer.

Overwegingen en toelichting op de motie:

Overwegende dat:

– Het bosbeheerplan binnenkort op de agenda van Provinciale Staten staat en daarom nu het juiste moment is gekomen om een krachtig signaal af te geven om de wijziging aan te brengen;
– Er veel onrust in het hele land is als het gaat om de massale kaalslag van bossen (niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd zoals de zorgen om de Amazone);
– Vele petities in Nederland die onrust en onvrede heel goed laten zien en dat ook onze petitie ‘Stop de massale kaalslag in onze Groesbeekse bossen’ al ruim 950 keer is getekend, dat al deze ondertekenaars zich zorgen maken;
– Wij als initiatiefnemers van deze petitie gehoor geven aan al die ondertekenaars omdat we dat als onze plicht zien als volksvertegenwoordigers;
– Deze bossen van groot belang zijn voor een beter klimaat en de reductie van CO2
– De bossen in Groesbeek de longen zijn van onze gemeente;
– De luchtkwaliteit in Ooij, maar zeker ook in onze buurgemeente Nijmegen steeds meer verslechterd;
– Er generaties lang al mensen naar Dekkerswald komen om aan te sterken vanwege de zuivere lucht in onze bossen;
– Dat onze bossen een grote aantrekkingskracht hebben op toeristen en van grote meerwaarde is voor de recreatieve sector;
– Dat bossen niet thuis horen in Bio massa centrales!

Verzoeken wij het College om:

Om bij de Provincie Gelderland er op aan te dringen dat de bestemming van het bos als ‘productiebos’ om wordt gezet naar ‘natuurbos’ zodat onze inwoners en recreanten, ons milieu en de generaties die na ons komen kunnen blijven genieten van een gezond klimaat
en gezonde leefomgeving.

Ondertekening en naam:

Hans Peters
Wiebo Kersten

Fractie Sociaal Groesbeek

Link petitie: https://petities.nl/petitions/stop-de-massale-kaalslag-in-onze-groesbeekse-bossen

Weverstraat Kekerdom

Vanmiddag was ik net als velen onderweg om open monumentendag luister bij te zetten. Ik werd in Millingen, in het hervormde kerkje aan de dijk, getrakteerd op een bijzonder concert over het leven van Rembrandt gespeeld door tweevioleneneenbas.nl. Het was echt bijzonder en werd gefilmd door BD1 dus kunt u daar kijken. Daarna dacht ik, ik rij maar eens door de Weverstraat in Kekerdom, om eens te kijken hoe of dat de gemeente de parkeerproblematiek daar opgelost heeft. Wat schertst mijn verbazing er stonden nog steeds auto’s geparkeerd aan de rechterkant. Bovenaan bij de wegversmalling, werd ik nogal vervelend getrakteerd door een scooterrijder die zijn scooter dwars over de weg zette. Ik kon er dan ook niet door en zou aldus hem terug moeten rijden tot achter de fout geparkeerde auto’s niet mijn probleem, maar wel zijn frustratie. Ik heb mn auto uitgezet en ben blijven staan. Tot dat het dreigde te escaleren door achterop komende verkeer. Ik begrijp de gefrustreerde bewoners echt wel, maar volgens mij moeten ze hun frustratie toch echt botvieren op de foutparkeerders. Een aanwonende vertelde dat de gemeente het probleem verplaatst zou hebben, ik heb toegezegd mits ze me zouden mailen, dat ik dan een mail zou sturen aan de Boa’s. Ik ben benieuwd, maar snap de frustratie van deze mensen ook, toch vind ik de weg blokkeren niet de juiste oplossing. Voor hetzelfde geld treft men een knokker die ze eens een flink pak rammel geeft, gelukkig ben ik passivist maar toch ik was ook boos en gefrustreerd, overigens zonder het te laten merken. Deze scooterrijder heeft aardig mijn goede gevoel van Millingen verpest. Uiteindelijk heb ik mijn route door de gemeente kunnen vervolgen, maar mijn goeie gevoel naar dit soort mensen inwoners wiens belangen ik behartig in de gemeente loopt zo wel een deuk op. Ik kwam op mijn route de Ubbergse kleine Bartholomeus kerk voorbij, net toen ik aan kwam sloot de kerk, balen dacht ik en dit alles door die k*t scooterrijder, maar nee hoor de man die de deur sloot, maakte deze toch nog even open voor ons, we hebben tevens een rondleiding op de begraafplaats gehad van deze aardige man. Dit heeft de situatie scooterrijder gecompenseerd, gelukkig zijn er veel “normale” mensen.

Gisteren was ik op de koffie bij de boswachter

Onze petitie stopt de kaalslag van Staatsbosbeheer is al door 900 mensen ondertekend. Gisteren was er een op de koffie bij de boswachter bij het jachtslot de Mookerheide. Ik ben dr als lijnrechte tegenoverstaander van Staatbosbeheer op de thee gegaan. Ik kwam daar in gesprek met Twan Teunissen van Staatsbosbeheer en ene Ellen Luijks boswachter bij natuurmonumenten en natuurlijk waren ze niet blij met mijn kritiek op de kaalslag en natuurlijk heb ook ik hout thuis en natuurlijk wil ik geen hout uit de oerbossen in huis. Maar ook zij hadden wel begrip voor mijn kritiek op de kaalslag, het was een goed gesprek op basis van respect voor elkaar. En nee ze hebben me niet kunnen overtuigen van het nut en de noodzaak van de kaalslag en ook niet dat er meer hout groeit dan dat er gekapt wordt. Kortom ik blijf tegenstander van de kap en ga verder met de strijd tegen de kaalslag al vond ik het wel erg jammer dat Lydie van Santen niet aanwezig was. Want nee bij mij als raadslid is het niet doorgesijpeld dat het College al op bezoek is geweest net zo min als dat mevrouw van Santen samen met de landelijke organisatie haar oogkleppen af neemt, voor alle landelijke kritiek. Toch wil ik de aanwezige boswachters wel bedanken voor het respect naar elkaar. Na nog wat folders van honden loslooproutes te hebben meegenomen ben ik tevreden en met een onveranderde mening, wetende dat boswachters ook gewoon mensen zijn huiswaarts gekeerd

Fractieondersteuningsgelden Berg en Dal volgens mij niet aan de orde

Ik lees regelmatig in de krant dat er fraude is gepleegd met gemeentegelden door gemeenteraadsfracties. Ik zit nu al 13 jaar in de gemeenteraad van eerst Groesbeek en nu Berg en Dal. Wij hebben nog nooit een cent aan fractieondersteuningsgelden ontvangen. Aangezien ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben en in principe recht zou hebben op een gedeelte aan WAO uitkering, maar nu door mijn raadsvergoeding geen uitkering ontvang, omdat ik aldus het UWV zelf in inkomen kan voorzien, doen wij het als fractie al jaren dankzij de bijdrage van een aantal leden. Die ik daarvoor ook erg dankbaar ben. Een voordeel hebben we er is zo ook geen sprake van fraude al ben ik toch maar even aan de griffie nagevraagd hoe het nu eigenlijk zit, want wat extra’s zou erg handig zijn voor bijvoorbeeld een verkiezingscampagne. Vooral ook dankzij het UWV waardoor je nauwelijks aan iets extra’s mee kan doen.
Ik vraag me af of dat de gemeente dit geld wel van de overheid ontvangt en wat ze er dan mee doet

Bron de Gelderlander vandaag.
Ouderenpartij: aangifte van verduistering
Het voormalige en begin dit jaar overleden Arnhemse gemeenteraadslid Ton van B. van de Ouderenpartij, zou de afgelopen jaren bijna 16.000 euro van het fractiebudget voor privézaken hebben gebruikt.
BERNARDO VAN HAL
Het huidige raadslid van deze partij, Nico Wiggers, vindt dat dat bedrag bij de erven van Van B. moet worden teruggehaald. Om die reden heeft hij ook formeel aangifte van verduistering door Van B. bij de politie gedaan, bevestigt hij na berichtgeving van Omroep Gelderland. Hij noemt de kwestie ‘voor iedereen pijnlijk. ,,Maar ik kan niet anders. Het mag niet zo zijn dat de Arnhemse Ouderenpartij nu de dupe hiervan wordt.”

Een fractie krijgt van de gemeente jaarlijks een bedrag om relevante zaken van te betalen. Daarover moet na afloop van het boekjaar wel verantwoording worden afgelegd: waar is het geld aan uitgegeven? Van B. en diens vrouw waren de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de financiën binnen de partij. Al in 2017 werd duidelijk dat Van B. af en toe fractiegeld gebruikte voor privédoeleinden. Dat zou zijn gegaan om kleine bedragen. Wiggers zegt dat hem later duidelijk werd dat Van B. grote financiële problemen had. ,,Zo vroeg hij op enig moment om zijn persoonlijke raadsvergoeding op de fractierekening te storten, omdat zijn privérekening geblokkeerd was.”

Van B. overleed op 5 februari van dit jaar, na een ernstige ziekte. De afgelopen maanden werd duidelijk dat de gemeente niet akkoord ging met 15.522 euro van de fractie-uitgaven en dat bedrag wil terugzien.

Wiggers: ,,Het voelt als groot onrecht als ik of de Ouderenpartij daarvoor moet opdraaien. Het is bizar dat ik als gemeenteraadslid dit varkentje moet wassen. Ik vind dat óf de erven van Van B. hier verantwoordelijk voor zijn óf dat je als gemeente dit bedrag moet afschrijven.”

,,Ik vind het wel heel treurig voor de weduwe, die zelf ook geen al te beste gezondheid heeft. Ik heb haar geadviseerd snel een advocaat in de arm te nemen.”

De weduwe Van B. was niet bereikbaar voor commentaar. De Arnhemse griffie wil nog niet reageren op de kwestie.