Brief mantelzorg Berg en Dal compliment contant of bon behoeft uw actie

Vandaag kwam er bij de raadsstukken voor juni een brief binnen van Mantelzorg Berg en Dal ze krijgen het drukker met het mantelzorgcompliment door de keuze VVV bon of contant. Indien u als mantelzorger niet zelf contact opneemt met mantelzorg Berg en Dal dan blijven ze bij een bon. Je gaat je zo langzamerhand afvragen, drijven ze hun zin de bon door of zijn ze er echt voor de mantelzorger. Die mantelzorgers die ik spreek willen namelijk 50 euro in contanten, er was er een met de vraag, waarom mantelzorg Berg en Dal dat niet wil. De vraag was dachten zij dat wij niet voor ons zelf konden kiezen en zorgen? Uit dit blog spreekt mijn irritatie, immers hoe moeilijk kan het zijn indien de mantelzorgers in kaart zijn om te vragen wat ze willen? Kost dit uren of moet ik denken dat ze aandelen in de geschenkenbon hebben, nee dat doe ik maar niet. Maar toch moeilijk is het niet hallo met mantelzorg Berg en Dal wilt u uw compliment in de vorm van een bon of contant. Oh dan regelen we dat uw bon, uw envelop ligt dan en dan klaar. Kom op hee mantelzorg Berg en Dal jullie doen goed werk, maar zo simpel kan het zijn! De raad Berg en Dal het hoogste orgaan heeft besloten!</strong

De brief

Geacht college en Raad,
Uiteindelijk heeft de raad na uitvoerige discussie besloten over de vorm waarin het mantelzorgcompliment voortaan wordt verstrekt: de mantelzorgers krijgen de keuze uit een cadeaubon of geld.
U kent ons afwijkende standpunt en onze argumentatie daarvoor. En als college deelt u dat. Na het raadsbesluit is uiteraard ook voor ons de discussie voorbij.
We hebben ons wel moeten afvragen hoe wij uitvoering kunnen geven aan de praktische uitvoering ervan. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, die wordt ondersteund door Forte welzijn. Wij werken voor een doelgroep van enkele duizenden mantelzorgers in onze gemeente en daardoor zijn onze mogelijkheden beperkt om extra en niet eerder bestaande werkzaamheden op te pakken. Onze beschikbare tijd zetten wij immers met voorrang in voor de vele mantelzorgers zelf; wij ondersteunen hen waar maar mogelijk. En we bieden hen daarbij vooral een luisterend oor. Juist door zo veel mogelijk mantelzorgers persoonlijk te bereiken krijgen wij nog een nog beter zicht op hun zorgen, wensen en behoeften. Dat is onze primaire opgave en dat moet ook zo blijven. Wij verzorgden al wel –samen met Forte Welzijn- de afhandeling van het mantelzorgcompliment. Deze jaarlijks terugkerende activiteit kende in de oorspronkelijke vorm (cadeaubon) voor Forte Welzijn een tijdbeslag van iets méér dan 90 uur, dit is inclusief de -waar mogelijk- persoonlijke bezorging bij de mantelzorger thuis. De ureninzet door vrijwilligers bedroeg daarnaast nog 48 uur. Met de uitvoering van het raadsbesluit (keuze cadeaubon of geld) lopen wij tegen twee effecten aan: -voor mantelzorgers die kiezen voor geld kunnen wij als Mantelzorg Berg en Dal dit alleen maar in contanten aanbieden (privacyregels met betrekking tot gegevens over bankrekeningen) -er zullen meer uitvoeringsuren mee gemoeid zijn, naar schatting 24 – 30 uur extra voor onze vrijwilligers. Deze extra inspanning zullen wij proberen te leveren. Uit oogpunt van doelmatigheid gaan we uit van verstrekking van primair de gebruikelijke cadeaubon tenzij een mantelzorger actief kenbaar maakt de voorkeur te geven aan de uitkering van een (contant) geldbedrag. Mantelzorgers zullen door ons tijdig op deze mogelijkheid attent worden gemaakt.

Tot slot: raadsleden die hun assistentie bij de werkzaamheden rondom het compliment hebben aangeboden zullen wij t.z.t graag uitnodigen deze toezegging concreet te maken.

Advertenties

De prijzen hier stijgen fors

De prijzen in Nederland stijgen fors door de BTW verhoging de energiebelasting lijkt er geen rem op te zitten. Gelukkig wonen wij Groesbekers dichtbij de Duitse grens en kunnen we daar shoppen. Echter dat Rutte en consorten blijven beweren dat we dr op vooruit gaan daar klopt geen bal van dat blijkt uit het bijgevoegd MSN bericht de prijzen zijn met 16,7% gestegen ten opzichte van maart vorig jaar. Tijd om de gele hesjes uit de kast te halen. Het verschil in gasprijzen met Duitsland heb ik al eerder aangekaart. Ik heb u ook op de hoogte gesteld van het product Karbonik. Vandaag heb ik een stukje laminaat met daar onder Karbonik thuis gekregen bent u de aardgas prijsstijging nu ook zo moe zou dit een oplossing kunnen worden al helemaal in combinatie met zonnepanelen, zijn we toe aan een nieuwe vloer kom het product maar eens testen bij me. Ja ik weet het, het lijkt erop dat ik provisie krijg maar dat is niet waar, ik ben gewoon enthousiast over het product dat ik nog nooit in werking heb gezien en had ik twee jaar geleden geen nieuwe vloer gelegd had ik het product aangeschaft, dat zou een desinvestering zijn dus nu nog niet maar wie weet ben jij wel aan een nieuwe vloer toe. Ik denk echt dat dit product een alternatief is voor het inmiddels door energiebelasting veel te duur geworden aardgas

Het product Karbonik als demo verwerkt onder een laminaat deel en het werkt gewoon op 220 volt of te wel je stopt de stekker erin

mde

Het bericht van MSN
In maart zijn de consumentenprijzen in Nederland twee keer zo hard gestegen als gemiddeld in de eurozone. Daar was de gemiddelde stijging 1,4 procent, terwijl in Nederland de prijzen met 2,9 procent stegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van Eurostat-cijfers.
Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1997 heeft Nederland hiermee de sterkste prijsstijging van de eurozone.
Vooral eten en drinken en energie zorgen voor de grotere prijsstijging in Nederland. De prijzen van energie waren in maart 2019 16,7 procent hoger dan een jaar eerder, mede door de hogere tarieven en belastingen. In Cyprus was de stijging 12,9 procent, in België en Duitsland was het respectievelijk 8,8 en 4,7 procent.
Eten en drinken ook hoogste prijsstijging in Nederland
De prijsstijging van eten en drinken was in Nederland ook het sterkst van de eurozone. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken waren 3,6 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl in de eurozone zo’n 1,3 procent stijging gemiddeld was. Alcoholhoudende dranken stegen in Nederland wel minder sterk in prijs dan in de eurozone.
De prijsstijgingen worden onder meer veroorzaakt door de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent en een hogere energiebelasting.
Gewoonlijk is de prijsstijging in Nederland vergelijkbaar met die in de eurozone. De afgelopen tien jaar stegen de prijzen in zowel Nederland als gemiddeld in de eurozone met 14 procent.

En weer is er niet geluisterd naar de kiezer. FvD buitenspel

Was het vijf jaar geleden het CDA, VOLG, GVP en GJS die Sociaal Groesbeek na de gemeenteraadsverkiezingen buitenspel zetten en niet luisterden naar de wens van de kiezer. Ik was toen enorm teleurgesteld, gelukkig is de samenwerking wel weer hersteld. Maar feit blijft dat er niet geluisterd is naar de kiezer. Nu gaat het op eenzelfde manier bij de provinciale staten. Ook hier is nu de winnaar van de verkiezingen buitenspel gezet. Het Forum voor democratie doet niet mee in het College van Gelderland. Niet dat ik fan ben van deze nog rechtsere partij dan de VVD, dit heeft balletje Baudet deze week bevestigd bij Jinek. Echter de kiezer heeft gesproken en de overige balletjes leggen deze uitslag naast zich neer! Ze nemen nog liever een paar gedeputeerden meer dan dat ze luisteren naar de kiezer. En zich maar telkens afvragen waarom de opkomst zo laag is. Ik kan het mijn kiezer in ieder geval niet meer uitleggen waarom het belangrijk is. Het is waarschijnlijk aan dovemans oren gericht maar beste VVD, CDA, PvdA, Groen Links, ChristenUnie en SGP jullie wil de kiezer niet. Het milieu is van ondergeschikt belang zo blijkt uit de uitslag. Ik zeg niet dat ik dit volledig deel maar we hoeven ook niet het braafste jongetje van de klas te zijn. Met deze coalitie kost het de burger geld en dat word niet uitgelegd

Bron GLD.nl
: ‘De burger had een signaal afgegeven’
Boumans adviseert dat VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP samen verder praten om een provinciebestuur te vormen voor de komende vier jaar. Hij maakte zijn advies vrijdagmiddag bekend in een vergadering van Provinciale Staten. De informateur adviseerde bovendien te gaan werken met zeven gedeputeerden, waarbij VVD en CDA er ieder twee leveren.
Volgens Boumans wil Forum voor Democratie zich ‘niet committeren aan doelstellingen op het gebied van energie en wind’. Het gaat dan om afspraken die de provincie daar eerder al over maakte. Daarom ligt deelname van GroenLinks meer voor de hand in een nieuwe Gelderse coalitie.
VVD: Tevreden over advies
Jan Markink, lijsttrekker van de VVD, kan zich vinden in het advies. Het was volgens Markink wel een lastige keuze voor de informateur.
Over de samenwerking met GroenLinks zegt hij: ‘Coalitievorming betekent ook dat je water bij de wijn moet doen. We hebben al afspraken over het klimaat, dat is in de vorige periode gebeurd. Dat zullen we ook invullen, maar GroenLinks zal daar geen plus bovenop zetten.’

GroenLinks: Nu energietransitie vormgeven
Lijsttrekker Janet Duursma is erg blij met het advies van Boumans. ‘Ik vind het mooi dat we erbij zitten. We zijn heel blij dat we aan tafel zitten, want hier hebben we telkens op ingezet.’
Wel is de partij nog onzeker over de beoogde samenwerking met de SGP. ‘Het heeft ons verrast, want dat is een partij die heel ver van ons af staat. Het lijkt mij erg moeilijk om eruit te komen, maar we gaan het zien’, zegt Duursma over het vervolg van het traject.

Situatie rondom Montessori blijft onveilig

Vandaag aandacht voor de vragen en antwoorden omtrent de onveilige verkeerssituatie rondom het Montessori College
Het lijkt erop dat er eerst wat moet gebeuren eer de situatie verbetert wordt. Onacceptabel en verwijtbaar als er iets gebeurt wat ik natuurlijk niet hoop

Onderwerp: Verkeerssituatie Montessori College

Vraag: Geacht College, Wij ontvangen gedurende een langere tijd vragen omtrent een in onze optiek onveilige verkeerssituatie rondom het Montessori College aan Nijverheidsweg te Groesbeek. Met name de combinatie van het (speciale)taxiverkeer, leerlingen op de fiets, winkelend publiek te voet, op de tweewieler en in auto`s vormt een chaotisch geheel. Gelukkig zijn er tot op heden, op wat bijna ongevallen na, nog geen ernstige ongevallen gebeurd. Bent u op de hoogte van deze verkeersonveilige situatie rondom de school aan de Nijverheidsweg? Worden er (en zo ja welke) maatregelingen getroffen om deze onveilige situatie op te lossen? Zo nee, waarom niet?

Mede omdat we deze week een filmpje uit de buurt ontvingen wilden wij niet wachten op de thema-avond mobiliteitsvisie, maar deze problematiek op korte termijn opgelost zien.

Het videofilmpje is wegens technische reden niet als bijlage toe te voegen, maar te vinden op http://www.hanspeters.eu eventueel kunnen we deze op uwer verzoek per app aan de voorzitter van het college toesturen.

Raadsvragen

pag. 2

1. Bent u op de hoogte van deze verkeersonveilige situatie rondom de school aan de Nijverheidsweg? Ons college is op de hoogte van het feit, dat op schooldagen gedurende enkele korte momenten een drukke verkeerssituatie ontstaat door het halen en brengen van jongeren met busjes. Op die momenten leidt dit tot een chaotische verkeerssituatie die voor zowel de jongeren en de chauffeurs, als ook voor de andere weggebruikers niet fijn is.

2. Worden er (en zo ja welke) maatregelingen getroffen om deze onveilige situatie op te lossen? Zo nee, waarom niet? Nee, helaas kunnen wij geen aanvullende maatregelen nemen om deze situatie te veranderen, omdat: a) Er geen reëel alternatief is qua vervoer; de situatie ontstaat omdat in korte tijd meerdere mensen met een beperking door busjes van/naar het Montessori college gebracht worden. Deze mensen hebben geen alternatief als het gaat om keuze in vervoer; b) Er geen beter alternatief is voor het tijdelijk parkeren van de busjes; de busjes halteren nu in langsrichting over grote lengte van de Nijverheidsweg. Gedurende korte tijd is dan inderdaad sprake van minder overzicht voor het verkeer. Dit overzicht kan theoretisch geborgd worden door in de Nijverheidsweg een stopverbod in te stellen. De Nijverheidsweg is echter de minst slechte plek om te halteren: – Op het eigen terrein van het Montessori college is niet voldoende manoeuvreer ruimte aanwezig voor parkeren op eigen terrein; – De haakse parkeerplaatsen naast de ingang zijn, wanneer busjes zonder overzicht achteruit moeten rijden, onveiliger; – Nu wordt in ieder geval niet of nauwelijks gehalteerd op de drukkere Spoorlaan, wat wel zal gaan gebeuren ingeval van een stopverbod op de Nijverheidsweg; – Het parkeerterrein voor de Aldi en Jan Linders is vanwege het beperkt toelaatbare gewicht en -hoogte niet beschikbaar voor de busjes. Bovendien is het niet gewenst dat de scholieren de Spoorlaan moeten oversteken. c) De argumentatie voor een stopverbod ontbreekt; als wegbeheerder van de Nijverheidsweg hebben wij wettelijk de plicht om al het verkeer te dulden, zo ook deze busjes. Een stopverbod kunnen wij enkel instellen in het geval de veiligheid van de weggebruikers concreet in het geding is. Zoals u zelf al aangeeft, hebben er tot op heden voor zover wij weten geen daadwerkelijke ongevallen plaatsgevonden. De situatie is druk, maar de snelheden van het verkeer zijn laag. Daar komt bij dat de wet reeds verbiedt om te parkeren op het kruispunt met de Spoorlaan of over het trottoir te rijden.

Antwoorden onderbezetting brandweer neigen naar verificatie

Of ik tevreden ben met de antwoorden weet ik nog niet, we hebben in ieder geval antwoorden op de bezetting van brandweerpost Groesbeek. Veiligheid is het belangrijkste. Hieronder de gekopieerde vragen en antwoorden:

Onderwerp: Brandveiligheid en onderbezetting brandweerpost Groesbeek

Vraag: Geacht college,

Donderdag 28 februari 2019 was er een brand bij het Montessori college in Groesbeek. Gelukkig heeft de brandweer van Groesbeek wegens onderbezetting hulp gekregen van de korpsen uit Nijmegen, Mook en Beek. Nu was deze brand beperkt en was deze al snel in de kiem gesmoord. Echter zijn wij wel bezorgd omtrent de veiligheid van onze inwoners, maar ook om de veiligheid van de leerlingen. Daarom hebben wij de volgende vragen, waarvan wij een eerder antwoord verwachten dan de gebruikelijke 30 dagen.

Vindt u het acceptabel dat de brandweerpost Groesbeek onderbezet is en wat gaan we er aan doen, om onderbezetting van de post Groesbeek in te perken?
De tem ‘onderbezetting’ waar u op duidt, gebruikt de meldkamer wanneer een post een voertuig niet kan bezetten. Bij de brand bij het Montessoricollege is de eerste Tankautospuit (TS) wel uitgerukt vanuit post Groesbeek met de vereiste bezetting van zes medewerkers. Voor de uitruk van een redvoertuig echter (hoogwerker) waren op dat moment niet voldoende vrijwilligers beschikbaar. Daar doelt de term ‘onderbezetting’ op. Het is daarbij niet ‘gelukkig’ dat de brandweer hulp kreeg van andere korpsen: dit is een standaardprocedure, die vastgelegd is in een zogenaamde kazernevolgordetabel voor de gehele regio. Als een post zelf een

Raadsvragen

pag. 2

voertuig niet kan bezetten, wordt de post gealarmeerd die het snelst aanwezig kan zijn.

Mocht de term onderbezetting het idee oproepen dat post Groesbeek te weinig vrijwilligers heeft: dat is niet het geval. De post heeft ruim voldoende vrijwilligers om haar brandweertaken uit te voeren. Wel is het zo dat een groot deel van die vrijwilligers overdag niet beschikbaar is vanwege hun werk buiten de gemeente.

Wat doen we er al aan? – De post wordt tijdens kantooruren bezet door beroepsdagpersoneel van de brandweer dat (mee) uitrukt. – De VRGZ heeft alle posten in 2018 voorzien van pagers met nieuwe functionaliteiten. De groepschef kan daardoor: ten eerste elk moment van de dag monitoren of er voldoende bezetting is. Zo niet, dan kan hij al actie vooraf ondernemen; ten tweede: wanneer er alsnog niet voldoende vrijwilligers opkomen bij een melding, dan is binnen 70 seconden duidelijk dat een andere post gealarmeerd moet worden. Opkomsttijden kunnen daardoor met minuten bekort worden ten opzichte van de situatie voorheen. – Post Groesbeek is aangewezen als pilotpost om de zogenaamde ‘TS Flex’ te implementeren: hierbij kan een brandweereenheid met een bezetting van vier medewerkers uitrukken bij de incidenten waarbij dat toegestaan is. Bij incidenten waarbij wel zes brandweermedewerkers vereist zijn, kan de post indien nodig ook met vier uitrukken, waarbij tegelijkertijd een andere post gealarmeerd wordt. – Brandweer VRGZ stelt momenteel een Kader paraatheid op en per post een paraatheidsprofiel. Het profiel geeft inzicht in de paraatheid en een analyse daarvan. Groesbeek is daar een pilotpost in. Samen vormen profiel en kader de basis om te bezien of, en zo ja, hoe de paraatheid versterkt kan worden. TS Flex wordt in het Kader paraatheid als een van de opties genoemd.

Vindt u het acceptabel dat we meer betalen aan de VRGZ en het risico van onderbezetting aanwezig blijft?
Zoals aangegeven is vooral de werksituatie van vrijwilligers debet aan de beschikbaarheid overdag. Het Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg, zoals vastgesteld in april 2018, levert juist een besparing op in kosten voor de brandweerzorg. De besparing wordt ingezet om compenserende maatregelen te nemen: voor preventiemaatregelen, maar ook voor het verbeteren van uitruktijden en de paraatheid. Het gebruik van de nieuwe pagers (apparaat om iemand een signaal te geven) is daar een voorbeeld van.

Vindt u het acceptabel dat de veiligheidsregio risico gestuurd werkt?
Risicosturing wordt niet toegepast bij paraatheid en bezetting. De dekking voor de brandweerzorg in de regio is bestendigd door 36 posten in stand te houden en alle posten hebben een bezetting die past bij de uitvoering van hun taken. Het is een goede zaak dat daarnaast compenserende maatregelen worden ingezet, daar waar de hoogste risico’s liggen.
pag. 3

Wat is de geprognotiseerde opkomsttijd voor gebouwen als een school, verzorgingshuis, verpleeghuis?
Het Besluit veiligheidsregio’s stelt een wettelijke opkomsttijd van acht minuten voor gebouwen met een winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiesfunctie. Geprognosticeerde cijfers kunnen niet in het algemeen aangegeven worden. Voor het Brandweerzorgplan is per markant object aangegeven wat de geprognosticeerde opkomsttijd is, wanneer er sprake is van een overschrijding van de wettelijke norm. De Montessorischool kent geen berekende overschrijding van de wettelijke opkomsttijd en heeft daarom geen geprognosticeerde opkomsttijd
Wat was de daadwerkelijke opkomsttijd bij de brand van het Montessori college?
De eerste TS was ter plaatse na 7 minuten en 34 seconden, dus binnen de wettelijke opkomsttijd. De hoogwerker vanuit kazerne Nijmegen was aanwezig na 16 minuten en 35 seconden. Wettelijk geldt voor de hoogwerker geen opkomsttijd; de regio gaat uit van een gewenste opkomsttijd van 15 minuten.

Vindt u het acceptabel dat de geprognotiseerde dekking afwijkt van de daadwerkelijk gerealiseerde dekking?
Zoals hierboven aangegeven is er in het geval van de Montessorischool geen afwijking tussen wettelijke en gerealiseerde opkomsttijd
Acht u de afwijkingen aanvaardbaar op basis van bijvoorbeeld een kosten baten analyse?
Het algemeen bestuur heeft met de gehanteerde systematiek in het Brandweerzorgplan de overschrijding van opkomsttijden als aanvaardbaar beschouwd, omdat daarbij compenserende maatregelen genomen worden. Extra investeringen bieden ook niet dé oplossing voor paraatheid, omdat de beschikbaarheid van vrijwilligers vaak samenhangt met maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende privé-factoren
Zijn de mogelijkheden tot het terugdringen van de opkomsttijd voor de post Groesbeek in een dag- nacht situatie zoals eerder toegezegd geanalyseerd en wat is hiervan de uitkomst?
Groesbeek is een van de eerste drie posten waarvoor een paraatheidsprofiel wordt opgezet. De uitkomst daarvan is binnenkort gereed. Hoewel paraatheid iets anders is dan het verbeteren van opkomsttijden, geeft dit wel inzicht in de reden van de uitruktijden zoals die zijn. En uitruktijden zijn wel een onderdeel van de gerealiseerde opkomsttijden.

Gladheidsbestrijding blijft ontoereikend

Hoewel ik zo langzamerhand mezelf begin af te vragen door wie deze gemeente bestuurd wordt, hebben wij een antwoord ontvangen op onze vragen aan het College over de gladheidsbestrijding. Het is op z’n minst vreemd om te constateren dat dit een ambtenaar beantwoord heeft, immers volgens mij wordt Berg en Dal bestuurd door de gemeenteraad en het College. Een plek als een openbaar gebouw zoals de apotheek en het medische centrum op de Paap toch is, zit niet in de strooiroute. Een route die al jaren geleden toen was er nog geen herindeling of een op de Paap vastgesteld is. Je zou toch eer je antwoord geeft kunnen nadenken in de trant van Oh ja, helemaal vergeten, gladheidsbestrijding bij op de Paap is in de openbare ruimte. Maar nee hoor de ambtenaar vindt het nodig om een eventuele aanpassing te ontraden. Ze strooien immers op z’n vroegst de eerste dag na hevige sneeuwval, dat daardoor gezondheidscentra nauwelijks bereikbaar zijn lijkt worst te wezen voor openbare werken. Te duur dus en daarom ontraden ze dit, alsof er niet al genoeg geld over de balk gegooid is. Ik noem dan de Spoorlaan en ik noem dan de Spoorkuil komt het wel op een paar kilo zout. Uw en onze veiligheid is van ondergeschikt belang maar euh de eerste motie voor de begrotingsdebatten in november ligt al weer klaar. Mijn temperatuur is met zo’n antwoord dusdanig opgelopen dat de Hogeweg vanzelf zou ontdooien, gelukkig is het nu 14 graden boven nul maar wie weet sneeuwt t aanstaande zaterdag nog ff.


Onze vragen en de antwoorden.

Geacht College, Tot onze verbazing hebben wij geconstateerd dat er bij gladheid niet (of niet voldoende of te laat) gestrooid wordt bij in ieder geval 1 gezondheidscentrum en bij meerdere seniorenhuizen. Dit geldt ook voor meerdere hellende straten (wegen en paden). Reeds eerder hebben wij onze ontevredenheid uitgesproken over de aanpak van gladde straten in de gemeente. Naar aanleiding daarvan is toen een strooischema opgesteld. Wij zijn van mening dat het onverantwoord is dat er bij plaatsen zoals gezondheidscentra en seniorenhuizen onvoldoende of te laat gestrooid wordt.

Wij vragen, waarom wordt er op de genoemde plekken niet of te laat gestrooid? Als er gestrooid wordt, hoe vaak wordt dat dan gedaan?

Dus graag opnieuw aandacht maar ook actie zodat iedereen, maar vooral mindervaliden waaronder onder meer bejaarden, de gezondheidscentra en de seniorenhuizen veilig kunnen bezoeken.
Antwoord:

De genoemde plekken zitten niet in de strooiroutes. De strooiroutes zijn vastgesteld door de (voormalige) gemeentera(a)d(en) en dekken ongeveer 60% van ons wegennet. De steilste wegen zitten in deze routes. De terreinen rondom seniorenhuizen zijn veelal particulier eigendom, waar wij geen taak hebben. Wij hebben de beschikking over 7 strooi-/schuifcombinaties en wij hebben 750 ton zout in eigendom en opslag. Hiermee kunnen wij in globaal 2 uur de routes rijden. Strooien van de voetpaden en wegen die nauwelijks bereden worden heeft geen zin. Wegenzout werkt alleen als er intensief over gereden wordt.

Bij (hevige) sneeuwval schuiven en strooien we totdat de sneeuwval voorbij is en de hoofdroutes schoon zijn. De buitendienst kan met sneeuwval niet haar reguliere werk doen en wordt dan te voet ingezet voor sneeuwruimen met klein materieel (borstels en sneeuwschuiven). De prioriteit ligt hierbij in de winkelcentra van onze gemeente. Als ook deze schoon zijn en de sneeuw is nog niet gesmolten, dan rijden en lopen we ook de rest van de openbare ruimte inclusief de omgeving van gezondheidscentra en seniorenhuizen na. Dit is op zijn vroegst de eerste werkdag na de eerste sneeuwval. Ook staan er ± 120 zoutkisten in de gemeente. Deze zijn veelal geadopteerd door inwoners die het gemeenschappelijke gebruik in nauw overleg met de buitendienst regelen.

Uw raad kan er voor kiezen om een uitgebreidere strooiroute vast te stellen. Wij ontraden dit. Het kost onevenredig extra geld. Met name voor het bezit van het extra materieel, het hele dure onderhoud hiervan (inwerking van zout) en de beschikbaarheidstellingscontracten voor de vrachtwagens.

Antwoord door: een ambtenaar openbare werken waarvan de naam bij mij bekend is

Dit beeld blijft nog even bij gladheid een onderzoekje hier en een onderzoekje daar lijkt belangrijker.