Het onverwoestbare Achilles nu met onze schriftelijke vragen

Gisteren, lijkt het rustig te zijn gebleven op het Achillesterrein. Ik vind het echt zonde dat zo’n vereniging dit jaar 90 jaar bestaat en noodgedwongen moet uitwijken met haar jubileumwedstrijd tegen Feijenoord naar een andere vereniging. Wel mooi dat deze Achilles steunen, ook dit is Typisch Groesbeek. Gisteren hebben we de koppen bijeen gestoken met de fractie en zijn we tot bijgevoegde schriftelijke vragen aan het College gekomen. Hopelijk helpt dit om uit de impasse te geraken

Datum indiening: 16-11-2019
Naam en fractie indiener: Hans Peters en Wiebo Kersten Sociaal Groesbeek
Onderwerp: Urgente situatie Voetbalvereniging Achilles ‘29

Vraag:
Geacht College,
Na de zoveelste tegenvaller voor voetbalvereniging Achilles’29 maken wij ons behoorlijk zorgen over de openbare orde en veiligheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en over het, in onze ogen, onrechtmatig vernielen van door de gemeente gefinancierde voorzieningen.
Ons subsidie en accommodatiebeleid dient een maatschappelijk doel. Dit lijkt door de huidige ontwikkelingen volledig uit het oog te zijn verloren door een van de betrokken partijen, zijnde de grondeigenaren van Sportpark de Heikant.
Wij zien wel degelijk een rol weggelegd voor de gemeente Berg en Dal in dit conflict, gezien de financiele bijdragen die in de vorm van verschillende subsidies zijn verstrek en de gesloten vaststellings- overeenkomst.
Een paraplu aan verschillende juridische entiteiten (diverse BV’s en Stichting) van de grondeigenaren, het doorsluizen van gelden en faillissementen roept bij onze fractie vragen op. Heeft de gemeente Berg en Dal teveel risico gelopen en heeft het voldoende toezicht gehouden bij de naleving van subsidievoorwaarden en vaststellingsovereenkomst?
Derhalve hebben wij de volgende vragen:

1) Heeft de gemeente Berg en Dal voldoende (en adequaat) toezicht gehouden op de voorwaarden van de verstrekte subsidiegelden en voldoende onderzoek gedaan naar de constructie van de verschillende juridische entiteiten van de grondeigenaren?
2) Was de gemeente er van op de hoogte dat er met gelden tussen de verschillende entiteiten werd geschoven en betrof dit ook subsidiegelden?
3) Is er toezicht gehouden door de gemeente op de besteding van de gelden aan de daarvoor bestemde doelen? Zo ja, is hiervan verslag/rapportage opgemaakt door de aanvrager ter verantwoording?
4) Welke inspanningsverplichting heeft de (rechtmatige) eigenaar van de gronden waar het kunstgrasveld is aangelegd met overheidsgeld?
5) De grondeigenaren hebben volgens ons niet voor een alternatief gezorgd en zijn dit als verhuurder wel verplicht, is dit correct en zijn zij hiertoe door de gemeente gemaand?
6) Is de gemeente bereid de toenmalige bestuurders ter verantwoording te roepen desnoods middels een gerechtelijke procedure?
7) Gemeente Berg en Dal is in dit conflict ook belanghebbende in onze ogen, omdat er overheidsgeld is uitgegeven ter bevordering van sport en jeugdactiviteiten. Waarom vordert de gemeente dit niet terug gezien klaarblijkelijk er alles aan wordt gedaan (lees vernield) om de sport aldaar nog te beoefenen? Het lijkt ons dat bij het verstrekken van subsidie ook een inspanningsverplichting geldt (voor een langere periode)?
8) Waarom beroept de gemeente Berg en Dal zich niet op ‘Artikel 7 wanprestatie’ uit de vaststellingsovereenkomst waarin zij partij zijn?
9) Is hier sprake van onrechtvaardige privéverrijking met overheidsgelden (lees gemeentelijke subsidie)?
10) Wij plaatsen kanttekeningen bij de rol van de curator inzake het faillissement van STAA. Is er een transparant overzicht van bieders aan ons als belanghebbende door deze verstrekt?
11) Het lijkt erop dat de grondeigenaar een koper voor de grond heeft, echter de gronden hebben de bestemming sport en recreatie, het is toch niet zo dat de gemeente deze bestemming voornemens is te veranderen?
12) Wat gaat de gemeente (als belanghebbende) doen om de situatie niet verder uit de hand te laten lopen, zijn we dat niet verplicht aan onze jeugd?
13) Indien wij de kleedlokalen gesubsideerd, waarom kan de vereniging er dan niet in om hun persoonlijke bezittingen in ontvangst te nemen?
14) Tot slot zou het verstandig zijn dat de verantwoordelijk wethouder zich zou verdiepen in deze materie en niet deze afschuift in “dit was voor mijn tijd”. Bestuurlijke taken worden inclusief geschiedenis over genomen, deelt het College deze mening?

Tot zover onze vragen tot op heden, maar er zullen er wellicht meer gaan volgen omdat wij ons echt zorgen maken over de ontstane situatie en de doelstellingen die wij als gemeente nastreven ter stimulering van de maatschappelijke functie die sportverenigingen, in deze Achilles’29, innemen binnen onze gemeente. Wij verzoeken het College dringend om, namens de gemeente Berg en Dal, aan te sturen op een goede oplossing, gezien het gemeenschappelijke belang.

Het onverwoestbare Achilles deel 2

Gisteren ontving ik een app vanuit Achiilles dat de familie Derks of in opdracht van hen een kunstgrasveld vernield is, betaald van gemeentesubsidie geld van jou en mij. Niet alleen het veld was vernield maar ook de verlichting. Twee minuten later ontving ik een app met foto dat de familie met waakhonden hun terrein bewaakten. Notabene op de grond van Harold Bons. Godverdomme dacht ik, ik ga erheen en ik ben gegaan. Ook over het stuk grond van Harold en een stukje overpad van de familie Derks. Ik werd er hartelijk ontvangen en heb met het bestuur van Achilles gesproken. Misschien kan ik iets betekenen zo dacht ik. Ik heb de vernielde bestuurskamer gezien en wat ik dan niet snap is dat de sponsoren hun bezittingen niet opeisen van de volgens mij misschien wel onrechtmatige eigenaar. Ik vind de rol van de curator ook wat dubieus, ik kan het niet bewijzen maar vreemd is het wel. Ik hoorde ook de reactie van de wethouder, dat de situatie was ontstaan voor haar aantreden, dit kan niet wethouder, u gaat voor de volledige functie inclusief geschiedenis of niet. Maar goed het College hangt toch met los zand aan elkaar, zie de situatie Rob Verheijen die moest vertrekken vanwege de waarheid. Achilles voetbalt volgende week tegen Feijenoord daarna is het 90 jarig jubileum. In de kantine verblijven de leden om wat baromzet te houden. Verschrikkelijk dit gun je,je eigen vijand nog niet. Wat is daar in vredesnaam gebeurd? Poen? Waar ik veel respect voor heb is het feit dat de leden zich rustig houden, bij alle provocaties van de familie complimenten daarvoor beste leden!
</a

Mijn mening over dat Rob Verheijen stopt

Rob Verheijen, fractievoorzitter van het CDA stopt met ingang van 1 januari. Bij deze mijn persoonlijke mening dus geen fractiemening. Ik vind dit hoewel de krant anders schrijft een persoonlijk drama. Rob en ik waren vele jaren maatjes, we waren het lang niet altijd eens maar dat moet kunnen in de politiek. Wat ie zei tijdens de raadsvergadering van 31 oktober betreffende de manier waarop projectontwikkelaar Ton en het gemeentebestuur met haar inwoners en raadsbesluiten omgaat. Daar was volgens mij geen woord Spaans bij. Gelukkig heb ik geen enkele coalitieverbinding en kan ik dit zeggen. Niet dat Ton buiten de wet treedt, niet dat het gemeentebestuur het nou zo verschrikkelijk slecht doet, maar deze situatie voelt niet goed. Het lijkt erop dat Rob hier nu, het veld voor moet ruimen. De coalitie die toch al erg verdeeld is, wou volgens mij een slachtoffer en dit was de spreekwoordelijke kapstok. Hoe of dat het CDA nu nog in deze coalitie mag functioneren, vraag ik me toch wel af. Maar goed de tijd zal het leren en de procedure zoals de insprekers aangegeven hebben ook. Alleen wel jammer voor Rob als blijkt dat hij toch gelijk had. Rob was misschien wel het meest bevlogen/belezen raadslid, met hem verliest de gemeente Berg en Dal ook nog eens een carrouselvoorzitter, inderdaad iemand met een grote bek, maar met een klein hart. En natuurlijk is het gemakkelijk iets vinden vanaf de zijlijn. Ik zit niet in een coalitie. Natuurlijk was het handiger geweest om voor het zingen de kerk uit te gaan. Dit heeft ie niet verdient, al is zijn uitleg in de krant wel een redelijk verhaal. Wat ben ik blij dat wij een oppositie hebben die op 1 lijn zit in tijden van een hopeloos verdeelde coalitie. Hoe lang deze nog stand houdt is volgens mij een kwestie van niet al te lange tijd, de houdbaarheidsdatum lijkt verlopen.

Hoezo max 100km? In Groesbeek lossen we de stikstofproblematiek heel anders op

Men neme een aantal gezonde bomen en zagen ze om. De kaalslag in de Groesbeekse bossen is weer aardig op gang. Staatsbosbeheer heeft de raadsleden ervan overtuigd, dat ze bezig zijn met bosbeheer. En inderdaad zou dat zo zijn. Maar nu met de stikstofproblematiek vind ik het vreemd dat bijvoorbeeld Rob Jetten, die toch dichtbij woont, dit wel goed vindt. Groen Links en D66 zijn partijen die om het hardst roepen om de stikstofproblematiek op te lossen. Staatsbosbeheer laten ze doorgaan met het zagen en vernielen van gezonde bomen. Bomen die het stikstofprobleem op kunnen lossen, hiervoor sluiten Klaver en Jetten hun ogen, het is de melkkoe heilige koe die uitgemolken moet worden. Soms word je moe van dit soort politici, ogen sluiten en wegkijken noem ik dat. Als voorbeeld wat foto’s van hoe een pad was en geworden is. Had je ze laten staan hadden we misschien wel 120 kunnen blijven rijden. Pak de totale stikstof aan beste Jesse en Rob niet alleen de automobilist en de boer maar ook Staatsbosbeheer! Op de foto zien jullie wat eigenlijk niet meer kan en de zoals het was foto’s om u ervan te overtuigen, kunt u deze ook terug vinden in een eerder blog.

Koepel herstellen was een motie verleden jaar

Vorig jaar hebben wij een motie ingediend om de bosvijver het Koepeltje in oude glorie te herstellen. Enkele weken geleden was het dan zover. Gisteren kwam ik er weer eens langs en zag iets dat me toch wel zorgen baart. Het lijkt dat de waterstand lager is dan twee weken geleden. De leemlaag zou nog moeten inklinken, althans dat hoop ik. Uiteraard is het fijn dat er weer water inzit

burst


Op naar nieuwe moties

Stekkenberg opslagdepot PFAS grond?

De wijk Stekkenberg is mooi geworden, echter de puist grondopslag bij de ingang van Germania heeft bij ons aanleiding gegeven tot het stellen van schriftelijke vragen


Datum indiening: 3 november 2019
Naam en fractie indiener: Sociaal Groesbeek
Onderwerp: Zand en grondopslag Stekkenberg

Inleiding:
Met de herstructurering van de wijk Stekkenberg werd er een zand- en grondslagopslag gerea-liseerd aan de Bosbesstraat ter hoogte van de ingang van sportpark Noord.
Na realisatie van de nieuwbouwwijk verdween de opslag en werd er gras ingezaaid op deze locatie en werd er vol trots een voetbalplek voor de jeugd gepresenteerd. Het gras was nog nauwelijks opgekomen toen de locatie weer in gebruik werd genomen voor zand- en grondop-slag vanwege de reconstructie van de straat/weg Stekkenberg. Nu deze alweer geruime tijd gereed is, ligt er opnieuw een bult zand/grond.
Vraag:
Het lijkt er op dat deze plek zonder vergunning of bestemming voor diverse projecten wordt gebruik als zand- en grondopslag, wanneer eindigt dit, of wanneer wordt er een vergunning voor de opslag aangevraagd?
Kunnen we in problemen komen vanwege de PFAS normen waardoor de grond misschien wel helemaal niet meer verplaatst mag worden?
Wanneer krijgt de jeugd aldaar een nieuw trapveldje?

In afwachting van uw reactie,

Fractie Sociaal Groesbeek,

Hans Peters en Wiebo Kersten

Het onverwoestbare Achilles

De Achilles’29 soap heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Ik ben geen fan, wel een fan van het Groesbeekse voetbal. Vandaag heeft de familie Derks besloten om de poorten te sluiten. De curator heeft de boedel verkocht. Ook ons kunstgrasveld waarvoor Wij met z’n allen, zo’n 3 jaar geleden nog bijna 3,5 ton betaald hebben zat in de boedel. Verschrikkelijk vind ik het de manier waarop de familie Derks de club ten grondde richt. Een vereniging waarvan dezelfde familie jaren geprofiteerd heeft. Dat je de huur als vereniging niet betaald snap anderzijds ook niet, al plaats ik uiteraard wel mijn kanttekening over de hoogte van de huursom. Wat ik ook erg vind is het feit dat de jonge mannekes die met enige trots voetballen voor deze vereniging nu definitief de toegang is ontzegt. Dat je dan als verenigingsman via de achteringang/achterom toch het veld probeert te bereiken is huisvredebreuk maar lijkt allerzins begrijpelijk. Enfin de soep wordt toch zo heet opgediend, ik ben blij dat we als gemeente geen garantstelling van 5 miljoen hebben gegeven, hoe groot het onderscheid tussen de beide Groesbeekse topverenigingen van gemeentewege ook was. Kortom triest, triest en het enige lichtpuntje dat er vanavond was, was het licht van de cameraman. Kom op familie Derks en Achilles zorg dat je eruit komt en laat deze soap aub snel eindigen voor mij lijkt het erop dat de zaak verergerd is doordat Frenske geen elftalleider meer mocht zijn van dit “kutteam” en dat vind ik persoonlijk ontzettend kinderachtig. Op deze site vindt u het relaas van de familie https://www.heikantgroesbeek.nl