Petitie online stop de massale kaalslag in de Groesbeekse bossen

Zoals u weet ben ik al een tijdje ziek. Dat weerhoud de fractie echter niet om te doen waar Sociaal Groesbeek goed in is te weten het actie voeren. Met dank aan een aantal fractieleden is er een petitie opgestart om Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten te stoppen met de enorme kaalslag in de Groesbeekse bossen. Ook in heel het land wordt er geklaagd over de vernieling van de bossen door deze organisatie. Ik sprak laatst na een uitvaart van een bekende de boswachter, hij verweet mij dat we met slechts enkele waren die tegen de bomenkap als nu zijn. Hij zei zelfs dat er meer hout groeit in het Groesbeekse bos dan dat er gekapt wordt. Sterker nog hij stuurde mij een plan dat ik al eerder ontvangen zou moeten hebben. Dat kan ik me niet herinneren of ik heb deze niet ontvangen of ik heb me eraan geërgerd en er weinig aandacht aan besteed. Ik heb deze mail doorgestuurd aan de fractie en zij zagen daarmee aanleiding tot een online petitie. Ik ben het daar mee eens derhalve heb ik deze wel onderschreven. Zo leest u ook dat Sociaal Groesbeek meer is dan alleen Hans Peters. Ik ben trots op de fractie en hoop dat u de online petitie ook zult ondertekenen. Immers de zingende zagen des doods gaan na 15 september verder met de kaalslag van ons bos, kijk maar eens naar de rode stippen op de bomen. En met mijn gezondheid krabbelt het ook weer op al zal het zeker nog wat tijd nodig hebben. Uw ondertekening en bij voorkeur niet anoniem komt het bos ten goede en doet mij ook goed. Onderteken hier: https://petities.nl/petitions/stop-de-massale-kaalslag-in-onze-groesbeekse-bossen?locale=nl&fbclid=IwAR23KRMl0W0U90jWQCje1MkJeH-8Qiu4cwEJpRZ4ZKuZ3OamfM97tQyBKx8

Advertenties

Vragen betreffende dienstregeling openbaar vervoer

Wij hebben weer wat vragen gesteld over de zomerdienstregeling openbaar vervoer met name van en naar Groesbeek
Geacht College,
De zomerdienstregeling in het openbaar vervoer is weer in werking getreden. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de reiziger. In grote delen van de regio Nijmegen, en dus ook de gemeente Berg & Dal, is de dienstregeling grofweg gehalveerd. Voor sommige kerkdorpen heeft het zelfs extremere effecten.

Om als voorbeeld te schetsen: de buslijn 5 die Groesbeek verbindt met Werkenrode, Heilig Landstichting, Nijmegen en Beuningen, verschijnt nu nog maar 2 keer per uur. Normaal is dat 4 keer per uur. Tot aan de Zuidmolen wordt Groesbeek 2 maal per uur aan gedaan, maar wie verder moet naar Breedeweg of De Horst, heeft daarvoor maar één mogelijkheid per uur. Doordat er meer halvering is in de rest van de regio, is het overstappen op andere bussen een stuk moeilijker, met als gevolg dat busreizen aanzienlijk langer gaan duren.

Het bestuur van de gemeente Berg & Dal heeft net als de concessieverleners de mond vol van duurzaamheid. Wat is er duurzaam aan, dat durende een aanzienlijke periode in de zomer, mensen door deze zomerdienstregeling vaker de auto gaan pakken?

De fractie van Sociaal Groesbeek vindt de zomerdienstregeling een onacceptabele ontwikkeling. De bus is voor veel mensen noodzaak. Ze moeten naar ziekenhuizen, er zijn nog steeds scholieren die verplichtingen hebben op scholen en er zijn ook mensen die gewoon moeten werken. Door de zomerdienstregeling is het nu al merkbaar drukker in de bus. En het is ook zo dat juist tijdens de vakantie, mensen vaker de bus willen pakken (dagjes uit, etc).

Daarom heeft Sociaal Groesbeek de volgende vragen:

– Bent u op de hoogte van de zomerdienstregeling en de gevolgen daarvan?

– Welk standpunt neemt het College hierover in?

– Wat vindt het College er van, dat vervoerder Breng op geen enkele wijze op haar website heeft gecommuniceerd dat de zomerdienstregeling in werking treedt, hoe lang en wat de directe gevolgen zijn? (op het moment van schrijven staat er nog niets).

– Is het College van mening, in lijn met hun duurzaamheidsstreven, dat een halvering van het busvervoer negatieve gevolgen kan hebben voor het milieu? (Meer autogebruik)

– Vindt het College het acceptabel dat met name de kerkdorpen in de gemeente Berg & Dal er zo bekaaid van af komen?

– Welke gevolgen heeft dit, bijvoorbeeld, voor de massale Vierdaagseperiode?

– Is het College voornemens om hier over aan de bel te trekken?

Aangezien deze dienstregeling nu al is in gegaan, verwachten wij een snel antwoord, sneller dan de gebruikelijke termijn

Wachtgeld regeling oud wethouders

Ik las vandaag in de krant dat gemeenten de laatste vijf jaar 126 miljoen kwijt zijn voor wachtgeld aan oud wethouders. Ik ben eigenlijk al langer nieuwsgierig hoe of dat dit in Berg en Dal gaat. Niet tot op de punt of komma en niet wie wat doet of wie wat krijgt, maar wel naar wat het kost in onze gemeente. Dus maar weer onderstaande schriftelijke vragen gedicht.

Datum indiening:17-6-2019
Naam en fractie indiener: Sociaal Groesbeek
Onderwerp: wachtgelden oud wethouders
(svp een onderwerp per
formulier)

Vraag:

Geacht College,

Vandaag is er in de digitale Gelderlander te lezen dat gemeenten miljoenen kwijt zijn aan wachtgelden voor oud wethouders. De reden hiervan zou onder andere zijn dat nieuwe werk-gevers terughoudend zijn bij het aannemen van een oud wethouder.
Wij zijn geschrokken van de cijfers en vragen ons af of dit ook voor Berg en Dal van toepas-sing is. Wij hebben dan ook de volgende vragen:

– Zijn er in Berg en Dal nog oud wethouders die gebruik maken van een wachtgeld rege-ling en zo ja, hoeveel zijn dit er?
– Hebben wij hiervoor een reservering en zo ja, hoe groot is de jaarlijkse dotatie hier-voor?
– Worden er nog wachtgelden uitgekeerd aan oud wethouders van oude oorspronkelijke 3 gemeentes Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn?
– Zijn er acties ondernomen om deze mensen ondanks terughoudende werkgevers aan het werk te krijgen?

Met vriendelijke groet
Hans Peters, Wiebo Kersten
Fractie Sociaal Groesbeek.

De link in de krant

https://www.gelderlander.nl/politiek/gemeenten-in-vijf-jaar-tijd-126-miljoen-kwijt-aan-wachtgeld~a9dceede/

Bevrijdingsmuseum naar Vrijheidsmuseum

Soms heb je als gemeenteraadslid wat privileges, vanmiddag hadden we een klein uitstapje naar het in aanbouw zijnde bevrijdingsmuseum dat vrijheidmuseum gaat heten. Wat een bevlogen man is die directeur Wiel Lenders ik heb hem complimenten gegeven. Wat een schitterend museum word dit. Hier een heel stel foto’s van wat het nu in wording is

dav

dav

dav

mde

mde

mde

sdr

mde

mde

sdr

sdr

dav

dav

mde

dav

dav

dav

dav

sdr

dav

dav

Duurzaamheid?

Soms word ik echt niet goed als ik zo in de gemeenteraad Groen Links hoor praten over duurzaamheid. Gisteravond was het weer eens zover de begroting VRGZ was aan bod. Er stond te weinig over duurzaamheid in de stukken. Op mijn vraag van wat willen jullie dan, hoe ver willen jullie eigenlijk gaan, willen jullie überhaupt wel schoon drinkwater in de brandweerauto of water uit het Koepeltje dat er ook niet in staat, werd duidelijk dat het om energielabels van de gebouwen gaat? Energielabels van gebouwen waarvan de achterstand aan onderhoud nu al 9 ton bedraagt. Als het aan Groen Links ligt zijn de gebouwen dadelijk wel duurzaam maar zijn de achterstallig onderhoudskosten van 9 ton maar een schijntje. Ik heb voorgesteld om iedere keer dat het woord duurzaam of duurzaamheid valt maar 1 euro in een raadspot te stoppen, dan kunnen we volgend jaar naar Wenen of Parijs in plaats van naar de Ooij voor een raadsuitje. Natuurlijk ben ik niet tegen een duurzame aanpak, maar ik heb wel zoveel vertrouwen in onze ambtenaren dat zij hier wel degelijk meer dan voldoende rekening mee houden. Ik vind het telkens weer vragen zelfs denigrerend naar onze ambtenaren. Overigens ben ik met het Karbonik verhaal al veel verder met de uitwerking van duurzaamheid, dan dat Groen Links alleen maar roept. Waar ik wel tevreden over ben voor wat betreft Karbonik is het enthousiasme van wethouder Verheul over dit product. Vraagt u zich nou ook af wat is dat Karbonik en wilt u uw huis verduurzamen neem dan contact op met mij, overigens heb ik geen aandelen, ben ik geen verkoper van dit product, maar ben ik wel ontzettend enthousiast en denk ik dat dit product het alternatief voor aardgasloos gaat worden.

Pensioenakkoord wat zou jij stemmen?

Indien je lid van de vakbond bent dan mag je stemmen over het oh zo bejubelde pensioenakkoord. Ik zou in ieder geval tegen stemmen. Simpelweg vanwege het feit dat er zoveel onduidelijkheden zijn, want wat is nu eigenlijk een zwaar beroep en hoe zit het als je een aantal jaren een zwaar beroep hebt uitgevoerd en nu niet meer? Ik heb 15 jaar een best wel zwaar beroep gedaan ben daardoor gedeeltelijk afgekeurd, nu heb ik een licht eenvoudig beroep met de mankementen vanuit dat zware beroep, daar heb je niet over nagedacht zeker beste Mark? Kortom vakbondsleden stem gewoon tegen, overigens lijkt de stemming toch voor de bühne want uiteindelijk beslist het een hogere bondsraad een soort van elite eenheid vakbond beslist

Motie luchtlandingsplaatsen Market Garden

In november 2018 hebben wij een motie ingediend om de luchtlandingsplaatsen van Market Garden aan te wijzen als cultureel historisch erfgoed. Een hele mooie motie en unaniem aangenomen door de raad. Natuurlijk heb je als College tijd nodig om deze motie uit te voeren, je bent immers geen eigenaar van de gronden alwaar deze landingen plaatsvonden. Geheel in stijl met de herdenkingen in het kader van 75 jaar Market Garden, belde mij een ruime week geleden de voorzitter van de Groesbeekse airborne vrienden op. Hij vroeg naar de status van uitvoering van onze motie, ik heb het als een heel prettig gesprek ervaren. Een dag later wandelde ik op het airbornepad en kwam iemand tegen, wie weer een aantal spullen uit de tweede wereldoorlog gevonden had. Reden voor mij om toch eens te informeren bij het College. Ik ontving het volgende antwoord letterlijk gekopieerd van wethouder Annelies: “Daarop vooruitlopend, we zijn bezig met de uitwerking van de motie. Landelijk is de RCE (de rijksdienst voor cultureel erfgoed) bezig met aanwijzing van dropping zones als rijksmonumentaal erfgoed. Een landelijke ontwikkeling die heel erg aansluit bij de strekking van jullie motie. Mooie ontwikkeling vind ik zelf.

Die RCE adviesnota wordt komende maand aan de minister aangeboden. RCE noemt ook Groesbeek als belangrijke droppingzone. Binnenkort vindt er een gesprek met hen plaats en wil ik vooral meer duidelijkheid en hun advies hoe we dat vorm kunnen gaan geven.
Een hele mooie ontwikkeling dus en hopelijk is dit op 17 september in kannen en kruiken, want wat is er nu een mooier cadeau aan onze bevrijders dan dat de gebieden waar zij geland zijn bestempeld worden als cultureel historisch erfgoed/ rijksmonumentaal erfgoed?