Rapport rekenkamercommissie, ze dronken een glas

en deden een plas en alles bleef zoals het was. De rekenkamercommissie deed een aantal aanbevelingen om het vertrouwen in de gemeente te herstellen. Ik stelde voor om excuses aan de betrokkenen aan te bieden als gemeente. Ik stelde voor om de kosten voor het fietspad bovenlangs te analyseren. Maar nee hoor, noch door onze burgemeester, noch door het College werd überhaupt ook maar iets gezegd over de analyse van het rapport. Volgens mij werk je door stilzwijgen niet aan het herstel van vertrouwen en werk je ook niet aan de beginselen van goed bestuur. Dus alles, dus ook de vele blunders, bleef zoals het was.

Advertenties

Een trein door Groesbeek?

Als het aan de PvdA ligt gaat dit gebeuren, of het nu op waterstof of elektrisch loopt maakt de partij niets uit
Politiek het kan verkeren dacht ik, toen ik het las. De toenmalige PvdA Groesbeek was namelijk tegen, dusdanig tegen dat PvdA burgemeester Prick opdracht kreeg, om een stuk spoor te kopen in Kranenburg. Destijds waren wij voor een lightrail, maar zoals bij deze partij gewoonlijk is waren zij tegen. Dat zijn ze nagenoeg altijd indien wij met een voorstel komen. Je zou denken we vissen in dezelfde linkerhoek, maar de tijd dat de PvdA links was is al meerdere jaren geleden. Sindsdien zijn er heel wat Uiltjes geknapt, zullen we maar zeggen.
Nu ligt er een toeristische attractie als de draisine, een mooie attractie die jaarlijks zo’n 30.0000 toeristen trekt. Moeten wij nog een trein door Groesbeek willen. Ik vraag het me af. Pas op dat de buslijnen niet verdwijnen is mijn eerste reactie. Of is het een van de ideeën om een autoluw centrum te krijgen? Immers op dit standpunt is de PvdA wel volhardend. De meerderheid van onze inwoners wil geen autoluw centrum maar de PvdA wel, luisteren naar de kiezer is mijn advies. In een treinverbinding neem ik geen standpunt meer, het enige dat ik wel wil zeggen, mocht dit bovenregionaal/internationaal beslist worden, zorg dan dat je de trein niet mist. https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/pvda-belegt-congres-over-spoortje~a6f58033/

Groesbeek gemeente Nijmegen?

Ik dacht het niet. En als ik Hubert Bruls mag geloven dan is Nijmegen daar ook niet op uit.
Toch schrik ik van de reacties, maar überhaupt van het idee. Ik moet er in ieder geval niet aan denken.
Ik vind dat onze gemeente haar eigen identiteit al vrij aardig aan het verliezen is door de vele gemeenschappelijke regelingen.
Is er wel voldoende zeggenschap voor de kleinere dorpen, of heeft Nijmegen toch teveel macht
Ik denk dat dit laatste het geval is. Laten we hopen dat Hubert geen proefballonnetje heeft opgelaten.
https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/nijmegen-aast-niet-op-dorpen~a562d900

Grofvuil

Toch nog vlak voor de Kerst een blog over het grofvuil. Deze week las ik in de krant dat natuuropzichters zich zorgen maken over vuil, maar ook tuinafval aan de bosrand. Ik kreeg deze week op de app een foto van vuil, aan de Leppert bij de glascontainer  a sociaal als je het mij vraagt zie foto. Bij Germania dreigt men de papiercontainer te sluiten vanwege afval tussen het papier Onze grofvuilmotie lijkt dan ook keihard nodig. Momenteel word er aan een ambtelijk voorstel gewerkt. Hopelijk geeft die genoegdoening zodat het onnodige vuil verdwijnt..

Het was wel te verwachten Emile Roemer stapt op

Reeds eerder heb ik geschreven over de dictatuur binnen de SP. Jan Marijnessen kon niet tegen kritiek zo’n twee jaar geleden zette die dochterlief in de partij. Ik heb toen al aangegeven dat ik om die reden niet op de SP zou stemmen en dat heb ik ook niet gedaan. Ik vind Emile Roemer een toffe peer van een kerel, echter met ingang van 1 januari stapt ie op. Zogenoemd om plek te maken voor de jongere lichting van de SP. Laat ik daar nu geen bal van geloven. Sadet heeft nog getracht een kans te maken op het leiderschap, maar helaas de keus is met voorbedachte rade op Lilian gevallen. Nee, dan heb je geen communistische vinger in de pap als vaderlief. Emile bedankt voor je leiderschap en succes met het vinden van een nieuwe baan. https://www.gelderlander.nl/politiek/sp-leider-emile-roemer-stapt-op-lilian-marijnissen-opvolger~aefbbb3e/

Loopt mevrouw Fleuren vooruit op de troepen?

Dat Sylvia Fleuren de nummer twee op de CDA lijst is, vind ik prima.
Echter dat je nu al durft te voorspellen, althans dat denkt ze dat de coalitie hetzelfde blijft vind ik nogal gedurfd en een tikkeltje arrogant.
Immers was het niet de GVP die de laatste restzetel kreeg, dankzij de lijstverbinding met GJS en C’90.
Krijgt de GVP nog wel zoveel zetels? Is het niet dit College die het niet zo nauw neemt, met open en eerlijke politiek, zoals we in het rekenkamer rapport hebben kunnen constateren? En kijk ook eens naar VOLG die zeggen open te zijn, vorige keer stond Giesbers ook op vijf, neemt ie nu z’n eventuele zetel wel? Hoe betrouwbaar is alles nog? Bij ons is betrouwbaarheid en openheid verkiezingsthema nummer 1 en dit al gedurende 12 jaar. Volgens mij loopt ze dus ver op de troepen vooruit met deze uitspraken. Immers u als kiezer bent aan zet, ik durf voor wat betreft Sociaal Groesbeek geen uitspraken te doen. Immers U bent aan zet, ik wens u veel wijsheid in het stemhokje!

https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/sylvia-fleuren-op-nummer-2-maar-geen-kandidaat-voor-de-raad~a87fc779/