Hüsenhoff krijgt geen forensisch cliënten

Dat is goed nieuws dankzij een petitie en de nodige energie is het ons gelukt om die gasten daar weg te houden. Er was aldus de RIBW 0% kans op recidieven. Maar volgens mij wil hij ze ook niet in zijn achtertuin dus waarom dan wel in een kinderrijke wijk zou je zeggen. Kortom samen met een paar wijkhelden een succes behaald waar ik best trots op ben. Gefeliciteerd buurtbewoners.

Begroting was een grote poppenkast.

We hadden bij de aanbieding van de begroting al onze twijfels, zullen we een pagina lezen of doen we het niet? Ik moest het zeker weten of de begroting zoals eerder gezegd met los zand aan elkaar hing. En inderdaad met elk voorstel was de kaasschaaf methode gebruikt. Wij als oppositie een aantal moties en amendementen ingediend, om nog iets van de begrotingsdebatten te maken, maar we voorzagen het al, onze voorstellen zouden een gat in de begroting schieten dat werd dan ook het thema, echter de coalitie heeft met het voor Sinterklaas spelen de afgelopen drie jaar een mortier gat in de begroting geschoten. Dat was dan ook de reden waarom zij geen voorstellen durfden in te dienen. Hoezo dualisme, hiervan is in Berg en dal absoluut geen sprake. Een aanfluiting voor de democratie, zo durf ik gerust te stellen. Ik ergerde me al vanaf de eerste stemming en na de laatste heb ik het toch maar even gezegd. Termen als poppenkast en een farce, maar ook een excuus naar de kiezer toe, leek mij in ieder geval op z’n plaats. Echt schandalig mijnheer Verheul kan weer met z’n speeltjes als omgekeerd inzamelen aan de slag en aldus mevrouw Vree waren dit maar hele lage kosten. Daar gaat het niet om mevrouw Vree, het gaat over het feit dat de gemeenteraad, hiervoor geen draagvlak biedt en dan is elke cent teveel. Doe mij dan toch maar douchebeugels voor diegenen die het nodig hebben, dat is immers belangrijker dan een boel troep rond afvalcontainers. Duurzaam extra kosten noem ik het en dat mevrouw Barber het geen speeltjes vindt, mijn idee begin dan eerst maar met omgekeerd inzamelen in Ooij dan zal ze zien wat voor een troep het geeft. Nee deze coalitie is me dusdanig tegengevallen dat ze al heel veel moeten doen bewegen, wil ik ze nog ergens in tegenmoet komen. Nu ben ik gelukkig geen meerderheid voor ze. Maar iets positiefs uit deze begrotingsdebatten halen kan ik absoluut niet. En daar zitten we ook nog eens drie jaar aan vast dus volgend jaar kan die inderdaad schriftelijk afgehandeld worden.

Petitie tegen komst forensische RIBW cliënten Husenhoff

Reeds eerder heb ik u gemeld van dit voornemen in de Husenhoff. Er is een bestemming wonen op de beoogde panden, geen bestemming zware psychiatrische/forensische zorg. De wijk is hier dan ook behoorlijk ongerust op en ziet de bui al hangen. Ik heb in de betreffende appgroep voorgesteld een petitie te starten en dat hebben ze gedaan. Ik heb al ondertekend, maar wat schetst mijn verbazing er zijn er al een paar honderd meer. Maar er ondertekenen er ook velen anoniem en dat vind ik toch jammer, maar ook lastig bij het inleveren. Kom op mensen willen we deze petitie doen slagen, onderschrijf dan gewoon met je naam. Mijn mening blijft dat Groesbeek al genoeg clienten met zware zorg herbergt en de komst van nog eens 12 personen, ons Groesbeek extra belast en misschien wel de openbare orde en veiligheid in gevaar brengt. Want is er genoeg politiecapaciteit als het mis gaat? De genoemde petitie juich ik dan ook toe, ik heb deze onderschreven en roep de Groesbekers op dit ook te doen. De link naar de petitie vindt je hier: https://husenhoffveilig.petities.nl/?fbclid=IwAR2Fl1PGFg_-muPVC_f0so2BuP6esi8QE5oAjVdI2rszgnJPZ89NkA6KKWk

Komst zwaardere zorg cliënten RIBW hüsenhoff, leidt tot onrust

Die onrust in de wijk, in een kinderrijke wijk moet weggenomen worden

Sinds 6 oktober weet ik dat men voornemens is om zwaardere zorg cliënten in de RIBW woning aan de Hüsenhoff te plaatsen, cliënten met een zwaar strafblad. Ik vind dat Groesbeek wel erg overvraagd wordt vanuit zorginstellingen. Het is mooi dat we van oudsher mensen met een beperking opgevangen hebben in de Groesbeekse tehuizen, maar na ex Tbs’ers die moeten re-integreren bij Pluryn Kemnade, nu weer in de Hüsenhoff vind ik het wel genoeg. Wij constateren dat de overlast en vechtpartijen in het dorp toenemen. We worden geïnformeerd over het vinden van drugsspuiten op de parkeerplek bij de Lubert. We constateren probleemgezinnen op het villapark en nu met minder agenten, nog meer druk risico voor onze inwoners willen wij niet. Reden om in de pen te klimmen en schriftelijke vragen te stellen samen met VOLG.

Datum                                    : 3-11-2020

Naam en fractie                     : Sociaal Groesbeek/VOLG

Onderwerp                            : Komst RIBW vestiging Hüsenhoff

Datum B&W vergadering    :

Antwoord door                     :

Geacht College,   Wij hebben informatie ontvangen  betreffende de aanvraag van een functiewijziging ten behoeve van Husenhoff 1-3 en 15-17 te Groesbeek. Het betreft de wijziging van “ambulante zorg” naar “ begeleid wonen-24 uurszorg-volledige bewaking”. Aanvrager is  RIBW Nijmegen&Rivierenland. Uit een geplaatste vacaturetekst concluderen wij vooralsnog dat hier mensen geplaatst gaan worden met een  zogeheten ‘zware problematiek’. Het voorgaande baart inwoners – vooral de buurtbewoners – , als ook ons zorgen.   Wij hebben dan ook de volgende vragen:   Er zijn in Groesbeek meerdere woningen/woongroepen  voor mensen met een psychische en psychiatrische problematiek, denk aan Pluryn/Kemnade.   Bent u, met ons, van mening dat zeer nauwkeurig moet worden bekeken welke doelgroepen passend zijn in een woonwijk?Bent u, met ons, van mening dat terughoudendheid op zijn plaats is om een dergelijk initiatief in een woonwijk te faciliteren?Bent u, met ons, van mening dat op enig moment ‘de rek eruit is’ voor wat betreft het steeds toevoegen van dergelijke initiatieven in een dorp? Hierbij dient rekening gehouden te worden met het aantal incidenten waar de laatste jaren bewoners van instellingen bij betrokken zijn geweest. Verwezen wordt naar de aantallen keren dat diverse hulpverleners in actie zijn gekomen.Bent u, met ons, van mening dat een dergelijk initiatief niet zomaar gefaciliteerd kan worden indien daar in de buurt geen draagvlak voor is? Dit is niet in het belang van de buurt en niet in het belang van de eventuele cliënten van het RIBW.Heeft het RIBW, alvorens deze aanvraag in te dienen, hierover inhoudelijk met het college gesproken?Heeft het RIBW,  alvorens deze aanvraag in te dienen, hierover inhoudelijk met de politie gesproken? Dit naar aanleiding van de incidenten rondom andere woon zorg locaties. Het moet immers  ook ‘passen’ qua politie capaciteit in geval van incidenten.Kan het RIBW zorgen die bij omwonenden leven qua veiligheid afdoende wegnemen? Kan het RIBW garanties geven?Deelt het college onze zorgen?    

Met vriendelijke groet,   Hans Peters Wiebo Kersten Sociaal Groesbeek  
Erik Weijers Johanna Brouwer VOLG