Nogal wat vragen gesteld, betreffende wateroverlast Breedeweg

We spreken hier niet over een paar centen en hoewel de wethouder tijdens de afgelopen carrousel, een beetje boos was, is het toch maar goed dat ik een punt van orde heb gemaakt in de betreffende carrousel. De raadsvergadering duurde de afgelopen keer al tot 0.08 uur. Had daar ook een debatstuk van 8 miljoen aanpak wateroverlast bij gehad en we hadden wel een erg lange zit gehad. Nu hebben we ook de tijd om vragen te stellen, wij hebben de volgende 25 vragen gesteld. Nu maar hopen op zinnige antwoorden, dat rammelt vaak behoorlijk 8 miljoen is geen kattenpis.

Burgerparticipatie staat bij onze gemeente hoog in het vaandel. Zelfs de koning vindt in zijn toespraak dat de overheid naast de burger moet staan.
1) Er zijn informatieavonden geweest, welke onderdelen uit het raadsvoorstel komen voort uit burgerparticipatie?
2) Waarom en op welke vlakken is het ambtelijk voorstel beter dan het voorstel van dhr. Lamers?
3) Op 27 mei 2019 is er een informatieavond geweest, naar aanleiding hiervan zou er een terugkoppeling aan de burger volgen, er is weliswaar een nieuwsbrief geweest maar andere informatie kanalen zijn niet of nauwelijks benut, waarom niet?
Grondpositie
4) Het al dan niet slagen van het project is afhankelijk van de grondpositie, heeft de gemeente voldoende grond aangekocht om de plannen de realiseren?.
5) Wat gebeurt er indien de landeigenaren niet willen verkopen?

Wateroverlast geschiedenis
Volgens onze informatie zijn er in 2016 zo’n 10.000 kuub water het dorp ingegaan
6) waarom bergt uw plan dan slechts 8000 kuub en waar bergen we dan die overige 2000 kuub?
7)Hoeveel kuub water kwam er naar schatting per stroom/droogdal omlaag?

Onderhoudskosten
8)Wat zijn de totale onderhoudskosten en wat zijn deze per graft?
9) Waaruit bestaan deze onderhoudskosten, hoe worden deze kosten gefinancierd/ begroot?

Financiën
In 2019 is er een toezegging gedaan tot een bijdrage van ongeveer de helft van de kosten door het Waterschap
10) Hoe is het geld geborgd?
11) Wat betekent het voor de kosten van de gemeente indien de provincie en het Rijk mee doen?
12) Welke financiële bijdrage is er van de provincie en het Rijk te verwachten?
13) Houdt dit dan ook een lagere bijdrage van het waterschap in?
14) Hoe zeker is de bijdrage van derden?
15) Hoe gaan we het financiële budget sturen en in de gaten houden is er een borg dat die 8 miljoen niet overschreden wordt?

Waterschap
In het buitengebied is het geregeld dat het waterschap het eigendom en beheer heeft van waterloop middels sloten, beken en retentiebekkens.
16) Neemt de gemeente het onderhoud over? Wie is er waarvoor verantwoordelijk?

Waterafvoer
17) Wordt er nu wel of geen duiker verbreed/opnieuw aangelegd?
18) Wat gaat het raadsvoorstel betekenen voor de grondwaterstand in natuurgebied de Bruuk?

Retentiebekkens
Op 1A1 zou kunnen worden bezuinigd middels het uitdiepen van het bestaande retentiebekken
19) Waarom wordt het bestaande retentiebekken niet uitgediept?
20) Komt er een voorziening voor het slib dat achterblijft in deze bekkens?
21) Zijn de grondlagen in deze retentiebekkens, dusdanig anders dat het water snel wegzakt?
22) Water en spelende kinderen zijn vaak geen goede combinatie, hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?

Landschap
23) Worden de maatregelen goed ingepast in he nationaal landschap?
24) Blijven de vergezichten behouden?
25) Worden de graften aangeplant met bomen en struiken, of worden deze van natuurlijke groei ontdaan?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s