Nogal wat vragen gesteld, betreffende wateroverlast Breedeweg

We spreken hier niet over een paar centen en hoewel de wethouder tijdens de afgelopen carrousel, een beetje boos was, is het toch maar goed dat ik een punt van orde heb gemaakt in de betreffende carrousel. De raadsvergadering duurde de afgelopen keer al tot 0.08 uur. Had daar ook een debatstuk van 8 miljoen aanpak wateroverlast bij gehad en we hadden wel een erg lange zit gehad. Nu hebben we ook de tijd om vragen te stellen, wij hebben de volgende 25 vragen gesteld. Nu maar hopen op zinnige antwoorden, dat rammelt vaak behoorlijk 8 miljoen is geen kattenpis.

Burgerparticipatie staat bij onze gemeente hoog in het vaandel. Zelfs de koning vindt in zijn toespraak dat de overheid naast de burger moet staan.
1) Er zijn informatieavonden geweest, welke onderdelen uit het raadsvoorstel komen voort uit burgerparticipatie?
2) Waarom en op welke vlakken is het ambtelijk voorstel beter dan het voorstel van dhr. Lamers?
3) Op 27 mei 2019 is er een informatieavond geweest, naar aanleiding hiervan zou er een terugkoppeling aan de burger volgen, er is weliswaar een nieuwsbrief geweest maar andere informatie kanalen zijn niet of nauwelijks benut, waarom niet?
Grondpositie
4) Het al dan niet slagen van het project is afhankelijk van de grondpositie, heeft de gemeente voldoende grond aangekocht om de plannen de realiseren?.
5) Wat gebeurt er indien de landeigenaren niet willen verkopen?

Wateroverlast geschiedenis
Volgens onze informatie zijn er in 2016 zo’n 10.000 kuub water het dorp ingegaan
6) waarom bergt uw plan dan slechts 8000 kuub en waar bergen we dan die overige 2000 kuub?
7)Hoeveel kuub water kwam er naar schatting per stroom/droogdal omlaag?

Onderhoudskosten
8)Wat zijn de totale onderhoudskosten en wat zijn deze per graft?
9) Waaruit bestaan deze onderhoudskosten, hoe worden deze kosten gefinancierd/ begroot?

Financiën
In 2019 is er een toezegging gedaan tot een bijdrage van ongeveer de helft van de kosten door het Waterschap
10) Hoe is het geld geborgd?
11) Wat betekent het voor de kosten van de gemeente indien de provincie en het Rijk mee doen?
12) Welke financiële bijdrage is er van de provincie en het Rijk te verwachten?
13) Houdt dit dan ook een lagere bijdrage van het waterschap in?
14) Hoe zeker is de bijdrage van derden?
15) Hoe gaan we het financiële budget sturen en in de gaten houden is er een borg dat die 8 miljoen niet overschreden wordt?

Waterschap
In het buitengebied is het geregeld dat het waterschap het eigendom en beheer heeft van waterloop middels sloten, beken en retentiebekkens.
16) Neemt de gemeente het onderhoud over? Wie is er waarvoor verantwoordelijk?

Waterafvoer
17) Wordt er nu wel of geen duiker verbreed/opnieuw aangelegd?
18) Wat gaat het raadsvoorstel betekenen voor de grondwaterstand in natuurgebied de Bruuk?

Retentiebekkens
Op 1A1 zou kunnen worden bezuinigd middels het uitdiepen van het bestaande retentiebekken
19) Waarom wordt het bestaande retentiebekken niet uitgediept?
20) Komt er een voorziening voor het slib dat achterblijft in deze bekkens?
21) Zijn de grondlagen in deze retentiebekkens, dusdanig anders dat het water snel wegzakt?
22) Water en spelende kinderen zijn vaak geen goede combinatie, hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?

Landschap
23) Worden de maatregelen goed ingepast in he nationaal landschap?
24) Blijven de vergezichten behouden?
25) Worden de graften aangeplant met bomen en struiken, of worden deze van natuurlijke groei ontdaan?

Visvijver de Mies

Aan de Mies bevind zich een groot retentiebekken dat al een aantal jaren gebruikt word als visvijver. In de toenmalige gemeente Groesbeek heeft Sociaal Groesbeek al een motie ingediend om een paar vlonders en wat plekken voor mindervalide mensen. Deze motie is destijds aangenomen, er zijn wat plekjes gerealiseerd maar een vlonder is er nooit gekomen. Met de huidige financiële situatie zal dit naar alle waarschijnlijkheid ook niet kunnen gebeuren. Deze vijver wordt intensief gebruikt en is een vertier voor jong en oud. Helaas ook door overlastgevers maar dit is een ander verhaal. Op 17 augustus kreeg ik een verzoek van een aantal vrijwilligers tot meer water in de vijver en wat doe ik dan ik app de burgemeester, alleen al voor het dierenwelzijn. Hij heeft de betrokkeninstanties geïnformeerd en dan zal het wel goed komen zo dachten we. Echter een maand later ontving ik weer een bericht van de vrienden van visvijver de Mies, dat er nog geen water aan de lage waterstand was toegevoegd. Dat verbaasde me behoorlijk. Het toeval wou dat na een maand twee ambtenaren ter plekke kwamen. Er kwam een verhaal over het waterschap, de droogte, de visfederatie, maar geen druppel water. Enfin donderdag had ik visite en het gesprek ging ook over die visvijver. Het toeval wou dat hij de eigenaar van de puls achter Eikholt kwekerijen kende, toen ik contact met deze op nam, zei die dat hij het geen probleem zou vinden om hier water te tappen voor de visvijver. Wat ik nodig heb is een slang en een pomp een drempel dat het verkeer door kan. De status tot nu ik heb de burgemeester gemaild, de ambtenaar gebeld en ik ga er dan maar vanuit dat het goed komt. Omdat ik vragen hierover krijg dan maar dit blog en de vraag tot nog ff geduld. Niet te lang want we hebben het hier wel over dierenwelzijn.

8 miljoen voor wateroverlast in Breedeweg in 45 minuten weggetikt?

Nee dus, dinsdag jongstleden was er een carrousel welke als thema had bestrijding wateroverlast Breedeweg.
Kijk dat er wat moet gebeuren aan de wateroverlast in Breedeweg staat buiten kijf.
Er is een budget uitgetrokken van 8 miljoen ter bestrijding van en misschien doet het waterschap mee en misschien doet te provincie mee.
Er is ambtelijk een raadsvoorstel uitgewerkt dat goed is voor de berging van 8000 kuub water, 1000 euro per kuub dus.
Een agrariër uit de buurt heeft een alternatief plan waarbij men 10.000 kuub water kan bergen, voor nagenoeg hetzelfde bedrag da’s dus 800 euro per kuub. Verschil is dat de gemeente aldaar nauwelijks grondpositie heeft, vandaar dat ik het raadsvoorstel nogal vond rammelen. Derhalve heb ik een punt van orde ingediend met het verzoek het besluit een maand verder te nemen. Ik hoop dan eigenlijk op een beter raadsvoorstel. Ik ben benieuwd want de coalitie is voor, die tikken zomaar ff 8 miljoen al dan niet doordacht weg. Ik herinner u aan het debacle Spoorlaan en wil kostte wat kost een nieuw debacle voorkomen. Dus beste inwoner van breedeweg, wij wachten nog effe met Ja knikken want als dit plan duurder uitvalt zijn we failliet. Ik wil eerst duidelijkheid van is die duiker nou echt nodig, komen er geen tegenvallers vanwege het niet hebben van een grondpositie wat worden de bijdrages van de provincie, als eigenaar van de Grafwegen, St Anthonisweg en Bredeweg, eer ik ja knik. Tot die tijd hoop ik dat het weliswaar wel regent, maar dat het niet stortregent, dank voor uw begrip. Indien het raadsvoorstel minder openeindes had, wethouder was er geen punt van orde gekomen. En nee het presidium is niet schuldig aan de te korte tijd van 45 minuten

Sprookjes prinsendag

Vandaag is het prinsjesdag. Een dag voor sprookjesprinsen als Rutte die nu in 1 vandaag van alles aan het beloven is. De zorgpremie zal wel niet zoveel stijgen, maar wat gaat ie doen voor Jan Modaal die zijn baan kwijt raakt? Opleiden voor de zorg, onzin natuurlijk dat behoeft een jarenlange opleiding. Corona komt voor dit kabinet als een verlossende engel. Het hele land hebben ze wat betreft Jan Modaal in armoe geholpen. Let op niet omdat er Corona is maar omdat het 17 maart verkiezingen zijn. De sprookjesprins wil weer op de troon, gelukkig weten u en ik beter. Prinsjesdag wat een farce ach ja in ieder geval hebben we de gouden koets niet hoeven poetsen, dat is in ieder geval een meevaller.

Overlast spoorlaan en PvdA vragen

Vanaf moment 0 dat de parkeergarage Spoorlaan er is ontvang ik al berichten van overlast in de Spoorlaan. De duurste hangplek ooit noemde ik het al. Ik ontvang hierover berichten per app, welke ik allemaal doorstuur aan de burgemeester. Heeft deze in zijn aanpak gefaald, ik denk van niet echter de problematiek is complexer dan jongeren weg sturen door de politie. Deze situatie behoeft een aanpak en een alternatief voor de hangende jongeren. Drugsgebruik, dealen, ruzie en overlast horen daar niet en moeten wat mij betreft ook keihard worden aangepakt. Maar wat is het alternatief voor onze jongeren? We hebben de Maddogs voor ruim 8 ton verbouwd en toch is deze niet aantrekkelijk voor deze jongeren, waarom niet zal met de naam en faam van de Maddogs te maken hebben. De PvdA stelt nu vragen heeft de VVD ook al gedaan en ik met de app aan de burgemeester ook. Het gehang moet daar snel stoppen. Ik sta open voor aangebrachte alternatieven maar niet in mijn achtertuin, nu heb ik die niet gelukkig. Verder zeg ik ouders pas op je blagen. Gehangen heb ik zelf ook bij de conifeer tegenover het oude gemeentehuis, was best leuk sterker nog ik ben nu nog voor een hangplek voor mannen van onze leeftijd, waar wat mij betreft alleen maar vrouwen voorbij mogen komen tussen de 30 en 55. Grapje natuurlijk maar het geeft wel aan hoe serieus het probleem van overlast is.

Discriminatie van Nederlanders

Dit bestaat dus echt met het niet vervolgen van Akwasi, is het wel heel erg duidelijk geworden, dat wij Nederlanders door de overheid gediscrimineerd worden. Dat was al in 1962 zo, toen de moordenaar van mijn vader, met een zielig verhaal, wel erg gemakkelijk onder zijn straf uit kwam. Anno 2020 is dat zo met de toewijzing van huurhuizen, ook als je als buren overlast ervaart van nieuwe Nederlanders delf je het onderspit. Een uitkering aanvragen, lukt de nieuwe Nederlander ook veel beter dan de inheemse inwoner. Kerstfeest is winterfeest aan het worden, kijk eens naar opsporing verzocht. En Zwarte Piet mag niet meer door toe doen van leider Akwasi en wat nog veel kwalijker is, hij komt met excuses weg. Hij komt ermee weg, in de hoop dat het Sinterklaasfeest niet verpest wordt. Het OM heeft het druk althans dat zeggen ze maar waarom laten ze dan bijvoorbeeld Wilders niet wegkomen en veroordelen ze hem wel, is dit vanwege zijn huidskleur? Een demonstratie in Amsterdam met voornamelijk getinte inwoners, is midden in Coronatijd toegestaan, demonstraties tegen corona maatregels in den Haag werden neergesabeld. Is Akwasi misschien geestelijk beperkt, of is hij het voorbeeld voor onze nieuwe Nederlanders? Hij heeft in ieder geval geen last van zijn keel. In Nederland kan je klaarblijkelijk beter een kleurtje hebben, dan kom je makkelijker weg, gelukkig krijg ik dat kleurtje ook, ik word wat grijs. Ik irriteer me wel aan deze vorm van rechtsongelijkheid. Gelukkig kan ik mijn irritatie kwijt in dit blog en zeg ik nu alvast sorry, je weet maar nooit, mocht ik iemand gediscrimineerd hebben

Wat rapper Akwasi op de Dam zei over Zwarte Piet is opruiing, maar omdat hij er openlijk afstand van neemt, wordt hij voorwaardelijk niet vervolgd. Die redenering van het Openbaar Ministerie in Amsterdam gaat er bij sommige mensen niet in.

Op de NOS-Facebookpagina wordt het in de ruim 2400 reacties op het nieuws ook wel een ‘Grapperhausje’ genoemd. “Zeg sorry en misschien een traantje erbij en het is weer oké”, reageert Tezney. Ze verwijst daarmee naar de excuses die de justitieminister maakte na de ophef over zijn bruiloft waar niet voldoende afstand was gehouden.Voor het OM is de veiligheid waarborgen tijdens de naderende sinterklaasperiode het belangrijkste, legt een woordvoerder uit. Nu Akwasi op sociale media afstand heeft genomen van zijn woorden en daarbij positief gebruikmaakt van zijn invloed, hoopt het OM dat de kans op geweld afneemt.

“Wij vinden dat iedereen veilig over straat moet kunnen gaan, ook verkleed als Zwarte Piet. Als Akwasi eerst voor de rechter moest verschijnen, zou het veel langer duren.” De OM-woordvoerder schat dat hij dan over ruim een half jaar had moeten voorkomen, ver na Sinterklaas dus, en dat hij uiteindelijk een geldboete zou krijgen.

Geen uitzondering
De constructie ‘schuldig, maar geen straf onder de voorwaarden dat’ wordt volgens hoogleraar strafrecht Ferry de Jong (Universiteit Utrecht) regelmatig toegepast. “Het scheelt het OM de vele tijd en hoge kosten die gemoeid gaan met een publieke rechtszaak.” Als de gestelde voorwaarden bovendien in het algemeen belang zijn, heeft dat voor het OM de voorkeur.

In het geval van Akwasi zijn de voorwaarden dat hij een jaar lang geen strafbaar feit pleegt en niet zijn excuses intrekt.

De kans is levensgroot dat de zaak alsnog voor de rechter zal verschijnen, denkt hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff (Open Universiteit). Want als ook maar een van de 44 mensen die aangifte hebben gedaan tegen Akwasi beklag instelt op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering, dan kan de kwestie alsnog een rechtszaak worden.

Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het eerste strafproces tegen PVV-leider Geert Wilders, ruim tien jaar geleden. Het OM besloot destijds niet over te gaan tot vervolging, maar via een artikel-12-procedure bij het hof werd toch een rechtszaak afgedwongen.
Op sociale media vragen sommigen zich af hoe gemeend deze excuses van Akwasi zijn, als hij ze drie maanden na de demonstratie maakt en pas als de officier van justitie daarop aandringt. Of de excuses oprecht waren, maakt volgens Ferry de Jong niet uit. “Het gaat erom dat de voorwaarde wordt nageleefd, in dit geval met het oog op Sinterklaas.”

Dan is er nog de kwestie van de oude tweets van Akwasi die vorige week opdoken. “Wat lok ik uit als ik een zwarte piet vermoord?”, was een van die berichten. Zijn woordvoerder zei in eerste instantie dat de rapper niet verantwoordelijk was voor die tweets, maar een dag later verwijderde Akwasi zijn account en nam er afstand van. Er zijn ook aangiftes binnengekomen over deze berichten en het OM zegt dat deze nog worden beoordeeld.

Het dossier-Akwasi is dus nog niet definitief afgesloten, benadrukt Sven Brinkhoff. Hij snapt de kritiek op de sociale media, maar vindt alles bij elkaar opgeteld de voorwaardelijke seponering een goede stap van het OM. “Het toont dat het opleggen van een straf een laatste redmiddel is. Als je op een andere manier net zo effectief recht kan doen aan de zaak, dan is dat een mooie oplossing.”

Zeker ik knaai wel eens op de politie

Vooral omdat ik ze weer eens met een flitser langs de kant van de weg zie staan. Ook als ik beelden zie van een demonstrerende oude mevrouw.
Echter wat er gisteren in de Ketelstraat gebeurde een verwarde man met een wapen, die zich in een vrachtwagen verschanste bij de manage aldaar, geeft mij ook weer redenen om anders te denken over de politie. Immers je zou als agent maar opgeroepen worden om eens even te gaan kijken wat daar aan de hand is. Je hebt geen idee wat de situatie is, wel dat er een wapen in het spel is. Politieagent zijn is dus ook een gevaarlijk beroep. Kortom respect voor het arrestatie team en hoe of dat de zaak is opgelost. Op de site van de Gelderlander kan je een filmpje zien en wat ik daar ook op zie zijn mijn oud collega’s van de brandweer en ook een aantal nieuwsgierige mensen, dat ik gevaarlijk en zou ik dus nooit doen, knaaien wel.

Carnaval 2021

Over 2 maanden zitten we al dichtbij de 11e van de 11e. Prinsen en prinsessen krijgen dan hun steek met veren. Echter dit jaar is alles anders, want gaat de carnaval wel door? Ik vind vooral de optochten prachtig en zou het enorm jammer vinden indien deze niet door zouden gaan. Indien je een wagen met uitstraling wilt bouwen, moet je nu zo’n beetje aanvangen te bouwen. Daarom is het van belang dat onze carnavalisten snel weten of er een optocht doorgaat. Carnavalsfeesten in een SOK tent, een groot zalencentrum etc gaan in ieder geval niet door de 1 meter 50 regeling en misschien wel de spoedwet is dan nog van toepassing. Een vaccin wat ik toch niet neem zal er tegen die tijd met alle onzekerheden van dien wel zijn. Maar wat doen we met die wagenbouwers die op hun wagens willen staan of hangen, kunnen die de 1.50 afstand wel houden. Ik denk t niet, maar daar zullen vast wel ideeën over zijn. Kan het SOK wel een optocht betalen nu er geen feesttent mag komen, of hebben ze nog geld in een ouwe SOK, of doet de gemeente met een aanstaand miljoenen tekort een duit in het zakje? Kortom vragen, vragen en nog eens vragen. Ik hoop dat carnaval 2021 wel doorgang kan hebben, ik verheug me al op de schitterende creaties, maar gooit Corona opnieuw roet in het eten? In ieder geval wel complimenten voor onze burgemeester, die toch een poging doet om de optocht door te laten gaan. Zijn we afhankelijk van Hubert Bruls? Gelukkig houdt deze ook van carnavalscreaties, heb hem al als kip en als Elvis voorbij zien komen.

Willen we meer of minder Groesbekers in de gemeenteraad?

Ik zou dan roepen Meer, Meer.
Maar roep je minder dan is het discriminatie althans volgens het hof die vandaag uitspraak deed in de minder Marokkanen uitspraak.
Wilders is schuldig bevonden aan belediging Marokkanen als groep. Hoeveel geld heeft dit theater al gekost aan de BV Nederland?
Schadeclaims kunnen worden ingediend bij de civiel rechter, wat een flauwekul en waar staat zo’n rechter dan al niet voor open?
Ik moet voorzichtig zijn want dadelijk krijg ik ook gedoe met de Millingenaren, Ooij’ ers en Beekenezen al zou het natuurlijk wel handig zijn als er meer Groesbekers in de raad zouden zitten, of zich in ieder geval beschikbaar zouden stellen als kandidaat. Beledig ik hier de overige Berg en Dallers mee, ik hoop van niet. Maar om ons toch allen in te laten zien met wat voor een gedoe je de rechtsstaat kunt belasten, heb ik wel een mening en of ik nou voor meer of minder Marokkanen ben daar zeg ik maar effe niets over. Als ik Wilders was zou ik als veroordeelde echter wel in cassatie gaan.

Klassejustitie

Gelukkig zijn er de foto’s nog van de bruiloft van ons voorbeeld, onze minister van justitie. Hij komt er mee weg en kan zijn ministerspost behouden, terwijl u en ik een strafblad krijgen als we op dichter dan 1,5 mtr van elkaar staan te converseren over wat voor een belangrijk thema dan ook. Gewoon het volgende effe zeggen tegen een BOA: Ik heb het verkeerd ingeschat. “Wij zijn te dicht bij elkaar gekomen” vergeet de brok in de keel niet en je komt er mee weg. Witte broodsweken of niet deze minister komt ermee weg. Tijd om af te rekenen zo dunkt mij. Witte boorden ASO criminaliteit mag klaarblijkelijk in dit land. Klassejustitie noem ik dat, zo dadelijk nog een spoedwet erover heen en ze hebben ons allemaal te pakken. Ik heb spijt met al die rechters, die BOA’s en agenten die Jan met de Pet moeten uitleggen waarom zij wel en hij niet. Het was een beetje dom zal de kamer gezegd hebben, maar u minister bent getrouwd, gefeliciteerd en we hebben gewoon lak aan het volk.