Het onverwoestbare Achilles deel 4

Nadat er vorige week werd rechtgesproken over Achilles en de vereniging die al 90 jaar bestaat in het ongelijk werd gesteld, wist ik effe niet wat te doen en hoe nu verder. Soms lijkt recht wel krom, toen een lid van de familie een email aan de gemeenteraad stuurde waarmee men probeerde de burgemeester in diskrediet te brengen werd ik boos. De familie kan en mag niet wegkomen met een investering van 8 ton betaald met overheidsgeld. Ik doe geen oproep tot geweld of wat dan ook voor de duidelijkheid. Dit bericht gaat over een subsidie van 8 ton betaald aan voetbalvereniging Achilles en een gemeente die dit betaald heeft voor voetbal op de Heikant van vv Achilles’29 tot 2034. Een familie die door de rechter in het gelijk gesteld is, een gemeente die het nakijken lijkt te hebben en een voor nu dakloze voetbalvereniging. Toch vind ik vinden wij dat de gemeente nu men aldus dezelfde rechter mogelijk partij is in een bodemprocedure dat diezelfde gemeente de zaak moet oppakken en zou moeten gaan voor een bodemprocedure. Achilles heeft geen geld, ze zijn weliswaar nog onverwoestbaar, maar geen kantine noch entree inkomsten zorgen wel voor een lege knip. Indien de gemeente nog iets van de subsidie zou willen terug zien moet deze de bodemprocedure maar starten althans zo vind ik. Daarom hebben wij opnieuw schriftelijke vragen gesteld. Bij deze ziet u ze ook.

Vraag:
Geacht College,
Na de uitspraak van de voorzieningenrechter afgelopen week, de email van een lid van de familie Derks aan de gemeenteraad van Berg en Dal – waarin ons inziens getracht wordt de gemeenteraad uit te dagen tot het nemen van een standpunt inzake de eventuele betrokkenheid van onze burgemeester -(wij zijn overigens overtuigd van de oprechte bedoelingen van de burgemeester) hebben wij de volgende vragen:
1)Reeds eerder hebben wij gesteld dat ons subsidie en accomodatiebeleid een maatschappelijk doel dient, naar onze mening hebben wij destijds de subsidie verstrekt voor de voetbalvereniging Achilles ‘29 en niet voor de grondeigenaren. Deelt u deze mening?
2)In de uitspraak van de voorzieningenrechter staat opgenomen dat de gemeente mogelijk partij is in deze zaak in de bodemprocedure. Medio november is er een aangetekende brief gestuurd aan de familie Derks met als doel het vaststellen van zekerheden voor de toekomst. Wanneer en hoe pakt de gemeente dit verder op en hoe probeert de gemeente de gedane investeringen te beschermen tegen eventuele vervreemding en vernieling etc.?
3)Wat is de dagwaarde van onze investeringen en hoelang drukken deze nog op onze begroting?

Omdat het lastig is om meer verdiepende vragen te stellen, ontvangen wij graag een raadsnotitie met een historisch overzicht van acties en brieven in deze zaak, vanaf de komst van de kippenfarm, de tuinzaal van de horecagelegenheid en de afspraken met Achilles’29 tot en met heden.