Het onverwoestbare Achilles nu met onze schriftelijke vragen

Gisteren, lijkt het rustig te zijn gebleven op het Achillesterrein. Ik vind het echt zonde dat zo’n vereniging dit jaar 90 jaar bestaat en noodgedwongen moet uitwijken met haar jubileumwedstrijd tegen Feijenoord naar een andere vereniging. Wel mooi dat deze Achilles steunen, ook dit is Typisch Groesbeek. Gisteren hebben we de koppen bijeen gestoken met de fractie en zijn we tot bijgevoegde schriftelijke vragen aan het College gekomen. Hopelijk helpt dit om uit de impasse te geraken

Datum indiening: 16-11-2019
Naam en fractie indiener: Hans Peters en Wiebo Kersten Sociaal Groesbeek
Onderwerp: Urgente situatie Voetbalvereniging Achilles ‘29

Vraag:
Geacht College,
Na de zoveelste tegenvaller voor voetbalvereniging Achilles’29 maken wij ons behoorlijk zorgen over de openbare orde en veiligheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en over het, in onze ogen, onrechtmatig vernielen van door de gemeente gefinancierde voorzieningen.
Ons subsidie en accommodatiebeleid dient een maatschappelijk doel. Dit lijkt door de huidige ontwikkelingen volledig uit het oog te zijn verloren door een van de betrokken partijen, zijnde de grondeigenaren van Sportpark de Heikant.
Wij zien wel degelijk een rol weggelegd voor de gemeente Berg en Dal in dit conflict, gezien de financiele bijdragen die in de vorm van verschillende subsidies zijn verstrek en de gesloten vaststellings- overeenkomst.
Een paraplu aan verschillende juridische entiteiten (diverse BV’s en Stichting) van de grondeigenaren, het doorsluizen van gelden en faillissementen roept bij onze fractie vragen op. Heeft de gemeente Berg en Dal teveel risico gelopen en heeft het voldoende toezicht gehouden bij de naleving van subsidievoorwaarden en vaststellingsovereenkomst?
Derhalve hebben wij de volgende vragen:

1) Heeft de gemeente Berg en Dal voldoende (en adequaat) toezicht gehouden op de voorwaarden van de verstrekte subsidiegelden en voldoende onderzoek gedaan naar de constructie van de verschillende juridische entiteiten van de grondeigenaren?
2) Was de gemeente er van op de hoogte dat er met gelden tussen de verschillende entiteiten werd geschoven en betrof dit ook subsidiegelden?
3) Is er toezicht gehouden door de gemeente op de besteding van de gelden aan de daarvoor bestemde doelen? Zo ja, is hiervan verslag/rapportage opgemaakt door de aanvrager ter verantwoording?
4) Welke inspanningsverplichting heeft de (rechtmatige) eigenaar van de gronden waar het kunstgrasveld is aangelegd met overheidsgeld?
5) De grondeigenaren hebben volgens ons niet voor een alternatief gezorgd en zijn dit als verhuurder wel verplicht, is dit correct en zijn zij hiertoe door de gemeente gemaand?
6) Is de gemeente bereid de toenmalige bestuurders ter verantwoording te roepen desnoods middels een gerechtelijke procedure?
7) Gemeente Berg en Dal is in dit conflict ook belanghebbende in onze ogen, omdat er overheidsgeld is uitgegeven ter bevordering van sport en jeugdactiviteiten. Waarom vordert de gemeente dit niet terug gezien klaarblijkelijk er alles aan wordt gedaan (lees vernield) om de sport aldaar nog te beoefenen? Het lijkt ons dat bij het verstrekken van subsidie ook een inspanningsverplichting geldt (voor een langere periode)?
8) Waarom beroept de gemeente Berg en Dal zich niet op ‘Artikel 7 wanprestatie’ uit de vaststellingsovereenkomst waarin zij partij zijn?
9) Is hier sprake van onrechtvaardige privéverrijking met overheidsgelden (lees gemeentelijke subsidie)?
10) Wij plaatsen kanttekeningen bij de rol van de curator inzake het faillissement van STAA. Is er een transparant overzicht van bieders aan ons als belanghebbende door deze verstrekt?
11) Het lijkt erop dat de grondeigenaar een koper voor de grond heeft, echter de gronden hebben de bestemming sport en recreatie, het is toch niet zo dat de gemeente deze bestemming voornemens is te veranderen?
12) Wat gaat de gemeente (als belanghebbende) doen om de situatie niet verder uit de hand te laten lopen, zijn we dat niet verplicht aan onze jeugd?
13) Indien wij de kleedlokalen gesubsideerd, waarom kan de vereniging er dan niet in om hun persoonlijke bezittingen in ontvangst te nemen?
14) Tot slot zou het verstandig zijn dat de verantwoordelijk wethouder zich zou verdiepen in deze materie en niet deze afschuift in “dit was voor mijn tijd”. Bestuurlijke taken worden inclusief geschiedenis over genomen, deelt het College deze mening?

Tot zover onze vragen tot op heden, maar er zullen er wellicht meer gaan volgen omdat wij ons echt zorgen maken over de ontstane situatie en de doelstellingen die wij als gemeente nastreven ter stimulering van de maatschappelijke functie die sportverenigingen, in deze Achilles’29, innemen binnen onze gemeente. Wij verzoeken het College dringend om, namens de gemeente Berg en Dal, aan te sturen op een goede oplossing, gezien het gemeenschappelijke belang.

6 gedachten over “Het onverwoestbare Achilles nu met onze schriftelijke vragen

  1. Eindelijk een partij (Sociaal Groesbeek) die opkomt voor subsidie geld van de gemeente verstrekt aan een Voetbal club en verkwanseld wordt door een (horeca) familie. Het is toch te gek voor woorden dat deze familie aansprakelijk is voor tonnen schuld (faillissementen van de BV en STAA , beiden van Achilles’29) en dan voor een habbekrats alles opkoopt van de curator (ook spullen die 100% van de vereniging zijn). Ze presteren het ook nog om voor tonnen gesubsidieerde spullen daarna kapot te maken. Moeten dergelijke mensen niet opgesloten worden on ze tegen zichzelf te beschermen ? Werk aan de winkel voor de advocaat van de gemeente Berg en Dal.

  2. Eindelijk een partij die vragen stelt is niet helemaal waar Ger. Ook de VVD bij monde van mevr. Ten Doeschaten deed dit eerde.

  3. 1 opmerking Hans. Geef als raad nooit toestemming om het bestemmingsplan te wijzigen in bouwgrond. Of eerst de tonnen subsidie terug betalen.

  4. Ik zie net in mijn laptop een stukje in de Gelderlander van 16 november j.l. een reactie van de familie Derks. Ze hebben de politie gebeld i.v.m. het openen van een door hun geblokkeerde poort. De politie komt niet meer. Na telefonisch overleg met de politie zou de POLITIE geadviseerd hebben om dan maar honden in te zetten. Is dit weer een leugen van de familie of heeft de politie dit echt geadviseerd ? Graag nadere toelichting.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s