6 miljoen aan de algemene reserve onttrokken vind ik veel

Ik ben weliswaar lichamelijk ziek maar dat wil nog niet zeggen dat ik niet kan denken, soms vind ik de combinatie van in de ziektewet zijn en hier een mening hebben lastig. Toch wil ik u het onderstaande niet onthouden. Wij roepen al jaren dat het eens op moet houden om te grijpen uit de algemene reserve. Gelukkig beginnen m’n collega raadsleden dit nu ook in te zien. De algemene uitkering gaat omlaag, de algemene reserve nog harder. We zijn een nieuwe gemeente met veel zorginstellingen, gevolg veel WMO en jeugd kosten, waardoor er gesnoept moet worden van ons spaarpotje. Rutte 3 blijft blind, daarom denk ik dat we een niet sluitende begroting moeten presenteren en dit zouden meer gemeentes moeten doen. Dit zou een signaal naar Rutte kunnen
zijn. Echter nee, ons College verschuilt zich achter de gemeenteraad, die een sluitende begroting zou willen. We richten een commissie financien op die dan maar de kastanjes uit het vuur moet halen. Dit College snoept niet maar vreet uit de spaarpot. Gelukkig hebben we een burgemeester die ook ziet dat de bodem van de Groesbeekse spaarpot inzicht is. En dat de steeds schaarser wordende bomen steeds minder tot aan de hemel reiken. Hij heeft een brief over het woonplaatsbeginsel aan de minister gestuurd in de hoop dat Den Haag aan gaat vullen. Hier sta ik dan ook volledig achter. Ik noem het een schande dat je in 14 maanden 6 miljoen uit de algemene reserve trekt, ook voor liflafjes als een onderzoek verplaatsing Mallemolen, verkeerssituatie centrum Ja wethouder, wij hebben voor een kunstgrasveld bij BVC gestemd, omdat wij sociaal zijn, gelijke monniken gelijke kappen hoort immers ook bij het socialisme, ook omdat er ten tijde van dat besluit nog wel bomen stonden die hoger reikten. Kortom wij zullen blijven waken over de algemene reserve, wij zullen de verrichtingen met Argusogen blijven volgen. Immers beste kiezer indien we dat niet doen, bent u straks middels belastingverhoging de Sjaak! De tijd van mooi weer spelen is voorbij

Geacht College,

Met de agenda Collegevergadering dd. 4-6-2019 constateren wij opnieuw dat er wederom een greep zal worden gedaan uit de Algemene reserve ( voorstel B/19/03960) Dit maal gaat het om een bedrag van €26.500 voor een nader onderzoek naar de mobiliteit in het centrum van Groesbeek. Dit is dit jaar al de zoveelste greep uit de algemene reserve. Indien wij als gemeenteraad een raadsvoorstel/motie of amendement indienen is het altijd zo, dat wij op zoek moeten naar een dekking van het betreffende voorstel. Omdat wij ons zorgen maken om de financiele positie van onze gemeente hebben wij dan ook de volgende vragen:

Toelichting algemeen: Doel van de Algemene reserves (vrij aanwendbaar en vast), zoals beschreven in de nota reserves en voorzieningen.

Vrij aanwendbaar Dekking van incidentele uitgaven (bestedingsfunctie) en bufferfunctie in het kader van het weerstandsvermogen. Vast De reserve is gevormd om de risico’s die wij als gemeente lopen af te dekken.

De antwoorden hieronder gaan over de algemene reserve vrij aanwendbaar.

Wat was de stand/ hoogte van de algemene reserve op het moment van uw aantreden medio 2018? Antwoord: Het huidige college is aangetreden op 17 mei 2018. De stand van de algemene reserve vrij aanwendbaar was op dat moment € 12.792 mln (zie hierna voor een overzicht van het verloop van de algemene reserve).

Wat is de huidige stand van de algemene reserve? Antwoord: De huidige stand van de algemene reserve is € 7.090 mln eind 2019 (zie hierna voor een overzicht van het verloop van de algemene reserve).

Welke bedragen uit de algemene reserve zijn wel voorgenomen maar nog niet opgenomen? Antwoord: Alle voorgenomen bedragen staan in de bijgevoegde specificatie.

Wanneer gaat u op zoek naar een eventuele dekking van uw niet reguliere Collegevoorstellen anders dan uit de algemene reserve? Antwoord: Indien voorstellen financieel niet binnen de vastgestelde begroting mogelijk zijn, dan kan het college gebruik maken van de post onvoorzien van € 25.000. Over andere voorstellen beslist de gemeenteraad. Als er geen andere dekking mogelijk is, dan is de algemene reserve de enige mogelijkheid. Het is aan de gemeenteraad om indien gewenst af te wijken van het raadsvoorstel en tot een alternatieve dekking te besluiten. Het college is van mening dat de voorgestelde onttrekkingen allen voldoen aan het afgesproken doel voor de inzet van de Algemene Reserve, zoals bij het begin van deze beantwoording toegelicht. De (vaak unanieme) raadsbesluiten over deze onderwerpen geven aan dat de gemeenteraad daar achter staat.

Wat is het totaalplaatje sinds uw installatie gesoupeerd uit de algemene reserve? Antwoord: De gemeenteraad heeft tussen 17 mei 2018 en 23 juli 2019 besloten om voor € 6.027 uit de algemene reserve te onttrekken en € 324.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s