Petitie online stop de massale kaalslag in de Groesbeekse bossen

Zoals u weet ben ik al een tijdje ziek. Dat weerhoud de fractie echter niet om te doen waar Sociaal Groesbeek goed in is te weten het actie voeren. Met dank aan een aantal fractieleden is er een petitie opgestart om Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten te stoppen met de enorme kaalslag in de Groesbeekse bossen. Ook in heel het land wordt er geklaagd over de vernieling van de bossen door deze organisatie. Ik sprak laatst na een uitvaart van een bekende de boswachter, hij verweet mij dat we met slechts enkele waren die tegen de bomenkap als nu zijn. Hij zei zelfs dat er meer hout groeit in het Groesbeekse bos dan dat er gekapt wordt. Sterker nog hij stuurde mij een plan dat ik al eerder ontvangen zou moeten hebben. Dat kan ik me niet herinneren of ik heb deze niet ontvangen of ik heb me eraan geërgerd en er weinig aandacht aan besteed. Ik heb deze mail doorgestuurd aan de fractie en zij zagen daarmee aanleiding tot een online petitie. Ik ben het daar mee eens derhalve heb ik deze wel onderschreven. Zo leest u ook dat Sociaal Groesbeek meer is dan alleen Hans Peters. Ik ben trots op de fractie en hoop dat u de online petitie ook zult ondertekenen. Immers de zingende zagen des doods gaan na 15 september verder met de kaalslag van ons bos, kijk maar eens naar de rode stippen op de bomen. En met mijn gezondheid krabbelt het ook weer op al zal het zeker nog wat tijd nodig hebben. Uw ondertekening en bij voorkeur niet anoniem komt het bos ten goede en doet mij ook goed. Onderteken hier: https://petities.nl/petitions/stop-de-massale-kaalslag-in-onze-groesbeekse-bossen?locale=nl&fbclid=IwAR23KRMl0W0U90jWQCje1MkJeH-8Qiu4cwEJpRZ4ZKuZ3OamfM97tQyBKx8

Vragen betreffende dienstregeling openbaar vervoer

Wij hebben weer wat vragen gesteld over de zomerdienstregeling openbaar vervoer met name van en naar Groesbeek
Geacht College,
De zomerdienstregeling in het openbaar vervoer is weer in werking getreden. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de reiziger. In grote delen van de regio Nijmegen, en dus ook de gemeente Berg & Dal, is de dienstregeling grofweg gehalveerd. Voor sommige kerkdorpen heeft het zelfs extremere effecten.

Om als voorbeeld te schetsen: de buslijn 5 die Groesbeek verbindt met Werkenrode, Heilig Landstichting, Nijmegen en Beuningen, verschijnt nu nog maar 2 keer per uur. Normaal is dat 4 keer per uur. Tot aan de Zuidmolen wordt Groesbeek 2 maal per uur aan gedaan, maar wie verder moet naar Breedeweg of De Horst, heeft daarvoor maar één mogelijkheid per uur. Doordat er meer halvering is in de rest van de regio, is het overstappen op andere bussen een stuk moeilijker, met als gevolg dat busreizen aanzienlijk langer gaan duren.

Het bestuur van de gemeente Berg & Dal heeft net als de concessieverleners de mond vol van duurzaamheid. Wat is er duurzaam aan, dat durende een aanzienlijke periode in de zomer, mensen door deze zomerdienstregeling vaker de auto gaan pakken?

De fractie van Sociaal Groesbeek vindt de zomerdienstregeling een onacceptabele ontwikkeling. De bus is voor veel mensen noodzaak. Ze moeten naar ziekenhuizen, er zijn nog steeds scholieren die verplichtingen hebben op scholen en er zijn ook mensen die gewoon moeten werken. Door de zomerdienstregeling is het nu al merkbaar drukker in de bus. En het is ook zo dat juist tijdens de vakantie, mensen vaker de bus willen pakken (dagjes uit, etc).

Daarom heeft Sociaal Groesbeek de volgende vragen:

– Bent u op de hoogte van de zomerdienstregeling en de gevolgen daarvan?

– Welk standpunt neemt het College hierover in?

– Wat vindt het College er van, dat vervoerder Breng op geen enkele wijze op haar website heeft gecommuniceerd dat de zomerdienstregeling in werking treedt, hoe lang en wat de directe gevolgen zijn? (op het moment van schrijven staat er nog niets).

– Is het College van mening, in lijn met hun duurzaamheidsstreven, dat een halvering van het busvervoer negatieve gevolgen kan hebben voor het milieu? (Meer autogebruik)

– Vindt het College het acceptabel dat met name de kerkdorpen in de gemeente Berg & Dal er zo bekaaid van af komen?

– Welke gevolgen heeft dit, bijvoorbeeld, voor de massale Vierdaagseperiode?

– Is het College voornemens om hier over aan de bel te trekken?

Aangezien deze dienstregeling nu al is in gegaan, verwachten wij een snel antwoord, sneller dan de gebruikelijke termijn