Kunnen we 1,6 miljoen euro op onze buik schrijven?

Na het spoorlaan debacle lijkt een volgend debacle op komst. Dankzij wie geen idee maar handig was de verkoop van de centrumgronden in ieder geval niet. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat er in een vertrouwelijk presidium gesproken is over het debacle van Erk, maar zoals u weet doe ik niet mee aan het vertrouwelijk vergaderen, ik heb daar wel eens aan mee gedaan maar dan alleen als het over personen ging. Het gemak waarmee de vragen beantwoord zijn irriteert me weer, mijn gezondheid is nog wat broos en ik moet opletten dat ik me niet teveel irriteer. 1,6 miljoen euro mislopen is geen kattenpis tijd voor een onderzoek een raads enquête lijkt aan de orde. Hoe dan ook het moet ophouden met het gemeentelijk geblunder. Misschien toch maar de rechter afwachten maar toch.

Datum indiening 25 april 2019 Naam en fractie indiener: Sociaal Groesbeek, Hans Peters en Wiebo Kersten Onderwerp: Status vordering Van Erk
Vraag:
Medio 2017 is er een gerechtelijke uitspraak geweest, waarin de gemeente Berg en Dal een bedrag van Euro 1,6 mln toegewezen heeft verkregen voor de aankoop van de gronden van Bellevue door ontwikkelaar van Erk.
Mede omdat het nu wel erg lang duurt eer er nieuwe ontwikkelingen zijn in deze zaak hebben wij dan ook de volgende openbare vragen: – Is deze vordering conform gerechtelijke uitspraak al door van Erk betaald? Of is er in ieder geval al gedeeltelijk betaald? – Indien er niet betaald is wat is dan het totaal bedrag van de vordering inclusief wettelijke rente? – Volgens de media heeft ontwikkelaar van Erk een tegenvordering ingesteld, hoe hoog is deze tegenvordering? Wat is de exacte reden van deze tegenvordering? – Waarom is er destijds voor aanvang van het project niet gevraagd om een waarborgsom vooraf aan van Erk? – Vragen we aan nieuwe projectontwikkelaars in de gemeente nu wel een waarborgsom vooraf? – Wanneer dient het hoger beroep in deze zaak?
Waar we ons ook zorgen om maken is een eventueel economisch faillissement van de
Raadsvragen
pag. 2
ontwikkelaar, zijn daar maatregelen voor genomen?
Antwoord door: Huub Verouden Ten behoeve van het presidium van 18 oktober 2018 zijn de navolgende stukken vertrouwelijk gedeeld: – Collegevoorstel: Openstaande zaken van Erk; – Update Juridische procedures; – Projectplan afwikkelen openstaande zaken project Dorpsstraat/Mariëndaal.
Deze stukken blijven vooralsnog vertrouwelijk, want het is gaande de juridische procedures niet in het belang van de gemeente dat deze stukken openbaar zijn. Vrijwel alle vragen die nu gesteld worden kunnen beantwoord worden met bovenstaande stukken. Volledigheidshalve wordt hieronder kort ingegaan op de vragen.
1. Is deze vordering conform gerechtelijke uitspraak al door van Erk betaald? Of is er in ieder geval al gedeeltelijk betaald?
Er is geheel betaald.
2. Indien er niet betaald is wat is dan het totaal bedrag van de vordering inclusief wettelijke rente?
Zie antwoord 1.
3. Volgens de media heeft ontwikkelaar van Erk een tegenvordering ingesteld, hoe hoog is deze tegenvordering? Wat is de exacte reden van deze tegenvordering?
Er zijn twee juridische procedures die beiden betrekking hebben op de claim die Van Erk bij de gemeente heeft neergelegd. Eerst heeft Van Erk ons aansprakelijk gesteld. In een later stadium is een tweede procedure opgestart teneinde het daadwerkelijke schadebedrag vast te stellen.
1. Aansprakelijkheid op zichzelf (Hoger beroep bij Hof) De Rechtbank heeft geconcludeerd (vonnis gewezen) dat de gemeente een onrechtmatig daad heeft begaan. Hiertegen is de gemeente in beroep gegaan. Die kwestie speelt nu bij het Hof. Zitting staat gepland voor 8 juli 2020.
2. Omvang schade (schadestaatprocedure) Deze kwestie speelt zich nu nog af bij de rechtbank. Stukken zijn ingediend en er heeft een zitting plaats gevonden eind januari 2019. Uitspraak wordt binnenkort verwacht (is al aantal keer verdaagd).
Van Erk claimt een bedrag van € 610.560,00, te vermeerderen met deskundigenkosten en rente. In het vonnis is de Gemeente veroordeeld de schade te vergoeden die Van Erk heeft geleden als gevolg van – kort gezegd – het verruimen van de verhuurmogelijkheden van Vestia van haar appartementen in het plan Mariëndaal. Door jegens Vestia niet langer vast te houden aan de contractuele beperking dat verhuur de eerste tien jaar enkel aan de
pag. 3
doelgroep van 55+ zou mogen plaatsvinden, zou de Gemeente onrechtmatig jegens Van Erk, ontwikkelaar van koopappartementen in het nabij gelegen plan Dorpsstraat, hebben gehandeld. De daardoor ontstane concurrentieschade moet volgens de rechtbank worden vergoed. Maar de rechtbank stelde eveneens dat nog moet blijken óf er ook daadwerkelijk schade is gelden en hoe hoog die dan zal zijn. Dat moet dus blijken uit de schadestaatprocedure.
4. Waarom is er destijds voor aanvang van het project niet gevraagd om een waarborgsom vooraf aan van Erk?
Van Erk heeft de gemeente aansprakelijk gesteld. Een waarborgsom is dan niet relevant.
5. Vragen we aan nieuwe projectontwikkelaars in de gemeente nu wel een waarborgsom vooraf?
Indien van toepassing worden bankgaranties gevraagd. Dat was in het verleden ook al het geval. Maar dan gaat het over situaties dat de gemeente geld dan wel bijvoorbeeld een bepaalde inrichting van de openbare ruimte op termijn tegoed heeft van een derde ontwikkelaar.
6. Wanneer dient het hoger beroep in deze zaak?
Zie onder punt 3.
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt u te informeren over aanvullende zaken:
Overige vorderingen/discussiepunten met Van Erk
Hierover is inmiddels overeenstemming bereikt. Van Erk heeft per brief d.d. 14 december 2018 erkend dat zij nog € 220.077,58 verschuldigd zijn. Van Erk heeft hierbij aangegeven dit vooralsnog niet daadwerkelijk te gaan betalen, want, zo stellen zij, hebben ze een vordering op de gemeente. Hoewel wij van mening zijn dat dit niet verrekend kan worden, starten wij geen aanvullende juridische procedure op. Wel hebben wij aan Van Erk laten weten over dit bedrag rente in rekening zullen brengen, gelijk als zij dat doen over hun vordering.
Servicekosten parkeergarage
De parkeergarage is in eigendom en beheer bij de gemeente. Van Erk draagt nog altijd geen servicekosten af. Inmiddels bestaat er overeenstemming over het feit en hoogte van de kosten. Thans wordt een overeenkomst opgesteld wat desondanks een moeizaam proces is. De afgelopen jaren worden in rekening gebracht en maken deel uit van het hierboven weergegeven

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s