Spoorlijn Nijmegen Kleve verkeers afwikkeling centrum

Vorige week was er een thema-avond mobiliteit Groesbeek centrum, hierover staat vandaag iets in de Gelderlander. Het verhaal klopt niet helemaal, ten eerste ben ik Hans Peters met een e van de goedkope tak zullen we maar zeggen, ten tweede heb ik geen contact gehad met de SP over de westelijke randweg. Ja, hooguit terloops omdat er een vertegenwoordiger van de SP Nijmegen bij mijn afspraakvoorstel met de Nijmeegse fractie zat. Inderdaad ik heb het idee geopperd bij een vertegenwoordiger van de Nijmeegse fractie en een vertegenwoordiger van DGH betreffende de ontsluiting van de Biesseltsebaan tot aan de scheidingsweg in Nijmegen. Ik wil daar openstelling van de Maldensebaan bij zodat al het verkeer dat niet in Groesbeek hoeft te zijn er ook niet komt. Ik denk namelijk dat je daarmee sluipverkeer uit Groesbeek centrum weg houdt. Ik denk ook dat dit verkeer weg houdt van de Rijksweg, waardoor de kom Malden minder druk wordt. Maar goed ik ben geen verkeersdeskundige dat is op zich jammer want dan zou ik met mijn ideeën de centen verdienen. Ik vind ook dat het marktterrein aantrekkelijker moet worden met minder blik, dat kan dinsdags met de markt ook dus waarom niet iedere dag? Ik vind ook dat de verkeerslichten weg moeten en besluit je ze niet om weg te doen, zet ze dan aan als de kinderen van en naar school moeten. Doe dit echter in uiterste noodzaak want kijk eerst eens naar de auto te gast mogelijkheid de zogenoemde shared space. Maak het centrum van boven af rood met asfalt, denk na over rechts heeft voorrang maar pas op met auto te gast dat een voetganger overal kan oversteken dat is volgens mij gevaarlijk. Leg meer zebra oversteekplaatsen aan, geef rechtsverkeer voorrang denk na over een soort van rotonde als op het industrieterrein bij de Ottenhofstraat,Dorpstraat, Molenweg, Hoflaan. Ga toch voor betaald parkeren na 2 of 3 uur in de parkeergarage dit is wel zo eerlijk naar de bewoners van Bellevue/Rentmeester die wel voor hun parkeerplaats moeten betalen. Kijk naar parkeermogeljkheden voor langparkeerders in de Houtlaan moeten de paaltjes van Prick blijven? Beperk de laad- en lostijden, weer doorgaand vrachtverkeer nou eens echt. Kortom ik heb ideeën te over en ook geopperd, wat je volgens mij niet moet doen is de trein activeren door het centrum, en eenrichtingverkeer door het centrum maken. De trein is volgens mij niet rendabel te krijgen en het eenrichtingsverkeer is in de Houtlaan geprobeerd wat een puinhoop was dat. Volgens mij wil maar een partij dat onderzoek van een busbaan https://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/politiek-wil-onderzoek-naar-busbaan-op-spoortje-nijmegen-kleef-br-br~a89fe8a9/

EHBO les voor middelbare scholieren

Daar is nu een petitie voor online. Ik vraag me dan af liggen wij nu zover voor met onze ideeën of is er nu wel over nagedacht?
Twee jaar geleden hebben wij hier al een motie voor ingediend. Gelukkig pikt het Rode Kruis dit nu wel op. Ik zou zeggen ga naar de website en onderteken de petitie https://www.rodekruis.nl/campagnes/petitie-ehbo-in-het-onderwijs/?utm_source=facebook.com&utm_campaign=ehbopetitie&utm_medium=social&utm_content=bedanktpagina&fbclid=IwAR0Vute5I_WOVtl5IE33-XIlitbRF9YbgrcE4g3YckCNFZvVNliWeDwdiY0
Daar red je levens mee.

Naar aanleiding van Gelderlander bericht opnieuw vragen gesteld over de brandweer

Ik word daar zo moe van antwoorden krijgen van het College op vragen over de brandveiligheid en nog geen twee weken later in de krant lezen dat de aanrijtijden niet gehaald worden. Natuurlijk weet ik dat allang ik heb er tenslotte gewerkt. Dus toch maar weer vragen gesteld, niet om de vrijwilligers of brandweerlieden dwars te zitten, maar om de veiligheid van een instrument als de brandweer te waarborgen.
https://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/brandweer-in-berg-en-dal-en-heumen-haalt-strenge-aanrijtijd-meestal-niet~ae2e889d/

Datum indiening:29-4-2019
Naam en fractie indiener: Sociaal Groesbeek
Onderwerp: Aanrijtijden Brandweer
(svp een onderwerp per
formulier)

Vraag:

Geacht College,

Met verbazing hebben wij kennisgenomen van het niet halen van de wettelijk vastgestelde aanrijtijden van de brandweer.
Uw beantwoording van onze vragen naar aanleiding van de brand op het Montessori College lijken dus incompleet of niet correct.

We hebben dan ook de volgende vervolgvragen:
– In meer dan 80% van de incidenten is de wettelijke aanrijtijd niet gehaald, in hoeverre is de veiligheid hierdoor extra in gevaar geweest?
– Als er 2 of 3 minuten extra zou mogen worden gerekend, vallen de meeste spoeduit-rukken wél binnen de normen, zo valt te lezen in de Gelderlander. Is het voor u duide-lijk hoe groot de kans is op extra slachtoffers met die ruimere norm?
– Volgens ons klopt in theorie de bezetting van de brandweerpost Groesbeek wel, maar zoals uit het betreffende krantenbericht van 29-4-2019 blijkt liggen de cijfers in de prak-tijk wel anders. Hoe gaat u de theorie en praktijk dichter bij elkaar brengen?

.

Met vriendelijke groet,
Hans Peters, Wiebo Kersten
Fractie Sociaal Groesbeek