Onze gemeente stopt Staatsbosbeheer niet

Maar lijkt wel wat kritischer te worden dat blijkt uit de beantwoording van onze vragen. Toch ben ik wederom niet tevreden met de antwoorden. Gelukkig hebben we de klimaatadaptie maar toch. Heel Nederland komt in opstand tegen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer maar een krachtig signaal van de gemeente zou niet verkeerd zijn.

Datum indiening: 17 maart 2019 Naam en fractie indiener: Hans Peters en Wiebo Kersten Sociaal Groesbeek Onderwerp: Stop de kaalslag van Staatsbosbeheer

Vraag:

Inleiding:

Regelmatig bereiken ons vragen betreffende de houtoogst van Staatsbosbeheer in de Groesbeekse bossen. Inwoners spreken er schande van, zonde van ons mooie bos is vaak gehoord. Bos/wandelpaden worden door diesel lekkende houtoogstmachines aan gort gereden. Dieren hebben nog nauwelijks schuilplekken, er wordt nauwelijks groen terug geplant. Wij hebben telefonische navraag gedaan bij het ministerie van landbouw en visserij, Zij hadden het volgende antwoord: Staatsbosbeheer is een rijk binnen het koninkrijk. Gelet op het nieuws de laatste tijd zijn wij niet de enige gemeente waarin de inwoners kritiek hebben op de vernieling van het natuurschoon. Omdat het nu 15 maart is geweest en wij het op z’n zachtst gezegd ook teveel aan houtoogst vinden hebben wij dan ook de volgende vragen:

– Deelt u onze mening dat de houtoogst wel erg omvangrijk is op het moment? – Deelt u onze mening dat juist ons natuurschoon daarmee voor n deel verdwijnt? – Deelt u onze mening dat dit wel eens gevolgen kan gaan hebben voor de toeristische aantrekkingskracht van onze mooie gemeente? – Hoeveel cultuur historisch bos is er al verdwenen binnen onze gemeente?

Raadsvragen

pag. 2

Het is nu 17 maart 2019 Staatsbosbeheer mag niet meer kappen omdat het broedseizoen is begonnen

– Bent u bereid in gesprek te gaan met Staatsbosbeheer om te kijken of de houtoogst ingeperkt dan wel gestopt kan worden? – Daar waar gekapt is komt nauwelijks bos terug, wilt u vragen naar de plannen van Staatsbosbeheer voor het Groesbeekse bos? – Wilt u onze inwoners uitleggen, waarom er zoveel gekapt wordt?

Antwoord door: Marcel van den Berg

1. Deelt u onze mening dat de houtoogst wel erg omvangrijk is op het moment?

Wij kunnen ons dat gevoel voorstellen. In de afgelopen decennia is het Groesbeekse bos veranderd van een productiebos in een multifunctioneel bos met houtoogst, recreatie en natuur. Omdat de nadruk vooral op recreatie en natuur lag, zijn er al die jaren minder bomen gekapt dan dat er hout is bijgekomen door de groei van bestaande bomen en het opkomen van nieuwe bomen. Hierdoor is vrijwel ongemerkt het bos dichter begroeid geraakt dan vroeger. Tussen 2012 en 2017 is veel van dit hout geoogst. Vanaf 2018 is de houtoogst door Staatsbosbeheer gehalveerd ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit zal veel inwoners niet zijn opgevallen, omdat er nu vooral sprake is van dunning in plaats van het maken van nieuwe open plekken. Jaarlijks wordt nu 1% van het bosareaal verjongd. Het bos biedt objectief gezien dus nog voldoende ruimte om bomen te kappen, zonder dat dit een negatieve invloed hoeft te hebben op het bos als totaal. Het zijn vooral de kapwerkzaamheden die het gevoel geven van een omvangrijke houtoogst.

2. Deelt u onze mening dat juist ons natuurschoon daarmee voor een deel verdwijnt?

Nee, die mening delen wij niet. Het klopt dat direct na de kap het bos er gehavend uitziet. Door de groeikracht van nieuwe zaailingen echter worden de open of gedunde plekken binnen enkele jaren weer opgenomen in het bos en ontstaat er een afwisselend bosbeeld. Een afwisseling van jonge en oude bomen en van dichte en open plekken is uiteindelijk goed voor het bos en voor de belevingswaarde van het bos. Het bos is en blijft bos en wordt uiteindelijk meer divers.

Wel vinden wij het percentage te handhaven natuurbos, waar dus niet gekapt wordt, aan de lage kant in het Groesbeekse bos. Verder is het nadelig voor de biodiversiteit en de bodem dat alle gekapte bomen worden afgevoerd. De aanwezigheid van voldoende staand of liggend dood hout en van voldoende voedingstoffen in de bodem is namelijk erg belangrijk voor een gezond bos.

3. Deelt u onze mening dat dit wel eens gevolgen kan gaan hebben voor de toeristische aantrekkingskracht van onze mooie gemeente?

Nee, zie hiertoe ons antwoord op de vragen 2 en 4.

pag. 3

4. Hoeveel cultuurhistorisch bos is er al verdwenen binnen onze gemeente?

Voor zover ons bekend niets. Staatsbosbeheer heeft meer dan 10 jaar geleden een volledige inventarisatie uit laten voeren naar de aanwezigheid van cultuurhistorische relicten in het bos en naar de ouderdom van de bosvakken. Deze relicten blijven gehandhaafd, evenals oud bos van minimaal 150 jaar. Wel treedt er schade op aan bospaden en bosbodem door het gebruik van een houtharvester en uitrijder. Het is de bedoeling dat de harvester via vaste oogstpaden in het verlengde van de aanwezige begreppelingsstructuur de bosvakken binnenrijdt, maar plaatselijke schade aan de begreppelingsstructuur en verdichting van de bosbodem is daarbij niet altijd te vermijden.

5. Bent u bereid in gesprek te gaan met Staatsbosbeheer om te kijken of de houtoogst ingeperkt dan wel gestopt kan worden?

Wij hebben driemaal per jaar structureel overleg met Staatsbosbeheer. In dit overleg zijn wij bereid om de houtoogst te bespreken. Dit zullen we doen zowel uit het oogpunt van bosbeheer als uit het oogpunt van klimaatadaptatie. Ons college heeft onlangs de Regionale Adaptatie Strategie Rijk van Maas & Waal vastgesteld, welke binnenkort aan uw raad ter kennisgeving wordt voorgelegd. Hierin is als actie opgenomen dat Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en Kastelen en Staatsbosbeheer in overleg met belanghebbenden voor 2023 een nieuwe bosvisie hebben opgesteld. In deze bosvisie moet worden beschreven hoe de natuur beter beschermd kan worden tegen klimaatverandering (vooral droogte) en hoe de biodiversiteit vergroot kan worden. Volgens planning zal de RAS op 12 juni as. worden ondertekend door zoveel mogelijk partijen.

6. Daar waar gekapt is komt nauwelijks bos terug, wilt u vragen naar de plannen van Staatsbosbeheer voor het Groesbeekse bos?

Die plannen zijn ons bekend. Staatsbosbeheer creëert door kap open plekken in het bos. Door oppervlakkige grondbewerking kunnen zaden van de daarom heen staande bomen gemakkelijk ontkiemen en ontstaat er binnen enkele jaren een nieuw bos met vooral berken en naaldbomen. Daartussen kunnen de zaailingen van beuk, eik, Amerikaanse eik en tamme kastanje ontkiemen en doorgroeien. Er mogen geen monoculturen ontstaan. In dat geval wordt er gericht gedund of ontbrekende boomsoorten als winterlinde en noordse esdoorn geplant.
7. Wilt u onze inwoners uitleggen, waarom er zoveel gekapt wordt?

Primair is Staatsbosbeheer aan zet om onze inwoners goed uit te leggen van de nut en noodzaak van beperkte kap. In onze gesprekken met Staatsbosbeheer wijzen wij hen op de onrust en beleving van ons bos bij bomenkap en de noodzaak om daarover goed te blijven communiceren

Opengemaakte plek met spontane zaailingen van berk en douglas en aangeplante bomen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s