Situatie rondom Montessori blijft onveilig

Vandaag aandacht voor de vragen en antwoorden omtrent de onveilige verkeerssituatie rondom het Montessori College
Het lijkt erop dat er eerst wat moet gebeuren eer de situatie verbetert wordt. Onacceptabel en verwijtbaar als er iets gebeurt wat ik natuurlijk niet hoop

Onderwerp: Verkeerssituatie Montessori College

Vraag: Geacht College, Wij ontvangen gedurende een langere tijd vragen omtrent een in onze optiek onveilige verkeerssituatie rondom het Montessori College aan Nijverheidsweg te Groesbeek. Met name de combinatie van het (speciale)taxiverkeer, leerlingen op de fiets, winkelend publiek te voet, op de tweewieler en in auto`s vormt een chaotisch geheel. Gelukkig zijn er tot op heden, op wat bijna ongevallen na, nog geen ernstige ongevallen gebeurd. Bent u op de hoogte van deze verkeersonveilige situatie rondom de school aan de Nijverheidsweg? Worden er (en zo ja welke) maatregelingen getroffen om deze onveilige situatie op te lossen? Zo nee, waarom niet?

Mede omdat we deze week een filmpje uit de buurt ontvingen wilden wij niet wachten op de thema-avond mobiliteitsvisie, maar deze problematiek op korte termijn opgelost zien.

Het videofilmpje is wegens technische reden niet als bijlage toe te voegen, maar te vinden op http://www.hanspeters.eu eventueel kunnen we deze op uwer verzoek per app aan de voorzitter van het college toesturen.

Raadsvragen

pag. 2

1. Bent u op de hoogte van deze verkeersonveilige situatie rondom de school aan de Nijverheidsweg? Ons college is op de hoogte van het feit, dat op schooldagen gedurende enkele korte momenten een drukke verkeerssituatie ontstaat door het halen en brengen van jongeren met busjes. Op die momenten leidt dit tot een chaotische verkeerssituatie die voor zowel de jongeren en de chauffeurs, als ook voor de andere weggebruikers niet fijn is.

2. Worden er (en zo ja welke) maatregelingen getroffen om deze onveilige situatie op te lossen? Zo nee, waarom niet? Nee, helaas kunnen wij geen aanvullende maatregelen nemen om deze situatie te veranderen, omdat: a) Er geen reëel alternatief is qua vervoer; de situatie ontstaat omdat in korte tijd meerdere mensen met een beperking door busjes van/naar het Montessori college gebracht worden. Deze mensen hebben geen alternatief als het gaat om keuze in vervoer; b) Er geen beter alternatief is voor het tijdelijk parkeren van de busjes; de busjes halteren nu in langsrichting over grote lengte van de Nijverheidsweg. Gedurende korte tijd is dan inderdaad sprake van minder overzicht voor het verkeer. Dit overzicht kan theoretisch geborgd worden door in de Nijverheidsweg een stopverbod in te stellen. De Nijverheidsweg is echter de minst slechte plek om te halteren: – Op het eigen terrein van het Montessori college is niet voldoende manoeuvreer ruimte aanwezig voor parkeren op eigen terrein; – De haakse parkeerplaatsen naast de ingang zijn, wanneer busjes zonder overzicht achteruit moeten rijden, onveiliger; – Nu wordt in ieder geval niet of nauwelijks gehalteerd op de drukkere Spoorlaan, wat wel zal gaan gebeuren ingeval van een stopverbod op de Nijverheidsweg; – Het parkeerterrein voor de Aldi en Jan Linders is vanwege het beperkt toelaatbare gewicht en -hoogte niet beschikbaar voor de busjes. Bovendien is het niet gewenst dat de scholieren de Spoorlaan moeten oversteken. c) De argumentatie voor een stopverbod ontbreekt; als wegbeheerder van de Nijverheidsweg hebben wij wettelijk de plicht om al het verkeer te dulden, zo ook deze busjes. Een stopverbod kunnen wij enkel instellen in het geval de veiligheid van de weggebruikers concreet in het geding is. Zoals u zelf al aangeeft, hebben er tot op heden voor zover wij weten geen daadwerkelijke ongevallen plaatsgevonden. De situatie is druk, maar de snelheden van het verkeer zijn laag. Daar komt bij dat de wet reeds verbiedt om te parkeren op het kruispunt met de Spoorlaan of over het trottoir te rijden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s