Bosvijver het Koepeltje

In 2018 hebben wij een motie ingediend om bosvijver het Koepeltje op te knappen en in ere te herstellen.

Bij deze onze motie:

Renovatie bosvijver ‘De Koepel’
Thema: Onze wijk

Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende motie voor:

Budget beschikbaar te stellen voor renovatie voor het behoud van historisch en maatschappelijk erfgoed ‘De Koepel’

Overwegingen op de motie:

Overwegende dat:
– Dat de bosvijver de Koepel al sinds 1570 als vijver staat aangegeven onder de naam Vlasroet
– De huidige naam ‘De Koepel’ is waarschijnlijk na 1860 aan de bosvijver gegeven.
– Dat het behoud van de Koepel historisch en landschappelijk zeer de moeite waard is
– Dat deze langzaam leegloopt
– Dat dit een bedreiging is voor de Koepel
– Dat de kwelbronnen niet of nauwelijks vrij zijn waardoor het ondergrondse water nog maar beperkt in de vijver kwelt
– Dat vooral kikkers, padden, salamanders maar ook libellen voor hun voortplanting
afhankelijk zijn van watertjes zoals de Koepel.
– De vijvers ten oosten van de weg zouden kunnen bijdragen aan een betere waterstand
– Dat de vijver deze zomer gevuld is met drinkwater en er heel wat dieren deze weten
te vinden

Verzoeken wij het College om:

Contact te leggen met Staatsbosbeheer (eigenaar van het bosperceel waarin de Koepel
gelegen) is en samen een plan te maken tot renovatie en behoud van dit historisch en
maatschappelijk erfgoed en budget hiervoor te reserveren in de begroting van 2019.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gisteren ontvingen wij het volgende antwoord:
Begin 2018 heeft Staatsbosbeheer (SBB) de gemeente verzocht om een bijdrage van € 4000,- voor het uitvoeren van herstelmaatregelen aan de Koepel.
Omdat herstellen en aanleggen van landschapselementen in het belang van biodiversiteit een van de thema’s is uit het landschapsbeleid (LOP) kon deze subsidie worden toegekend. In april 2018 is €4000,- subsidie verleend. Het bedrag is een onderdeell van de totale begroting. Omdat begin 2019 de subsidie van de provincie Gelderland lager bleek uit te vallen dan verwacht heeft SBB een herziene aanvraag bij de gemeente ingediend. De subsidie die nu verleend wordt is € 7000,-. Andere cofinanciers zijn SBB en de WMG. De uitvoering moet binnen een jaar plaatsvinden.

Uitvoering
1. Het aanbrengen van een laag van ondoorlatende klei of leem op de gehele bodem van het waterlichaam, rekening houdend met de hoogst wenselijke waterstand op 34,4 m +NAP.
2. Het optimaliseren van de toestroom van kwalitatief goed regenwater uit het komgebied waar de Koepel in gelegen is.
De planning is om de werkzaamheden in het najaar uit te voeren. Dan zijn amfibieën die de vijver in de zomer bewonen naar hun winterverblijfplaats getrokken.

Doel
De doelstelling van de maatregelen is de duurzame instandhouding van voortplantingsbiotoop van de Alpenwatersalamander en van de landschappelijke waardevolle bronvijver. Voor dit doel dient het optimaliseren van de berging van regenwater, omdat de watervoorziening via grondwater permanent is opgedroogd.

Foto van vandaag, water zit er nu al nauwelijks meer in

dav

Onze Motie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s