Enquete toekomst mallemolen

Ik heb een enquete gemaakt over de toekomst van de Mallemolen. Als raad moeten wij binnenkort beslissen om een budget beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek verplaatsing cultureel centrum de Mallemolen. Reden voor mij om een enquete te starten. Geeft u uw mening hier: https://www.survio.com/survey/f/X2U8W8U2B7Y7W8U6Q?fbclid=IwAR0WUd9opnVcCpKUylEzeL3y4ry9pduSfIEzSJwn_EYta4OkUyrJtUwYoms

De 75 jaar Market Garden motie

Wat zou er nu mooier zijn als dat de militairen die ons bevrijd hebben herdacht worden middels een cultureel erfgoed? Wij willen de luchtlandingsplaatsen van toen aanwijzen als cultureel erfgoed. De motie op 1 november werd door de gehele raad aangenomen. Een erkenning voor onze bevrijders en uniek voor Nederland. Klein Amerika en de Wylerbaan cultureel erfgoed.

Onderwerp: Motie Luchtlandingsplaatsen van Market Garden
Thema: Onze gemeente

Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende motie voor:

Luchtlandingsplaatsen van Market Garden aan de Wylerbaan en op Klein Amerika te beschermen en aan te wijzen als cultureel erfgoed

Overwegingen en toelichting op de motie:
De luchtlandingsplaatsen op Klein Amerika en aan de Wylerbaan hebben een cruciale rol gespeeld bij Operatie Market Garden en daarmee met de bevrijding van Nederland. Deze historische plaatsen moeten we beschermen en behouden zodat in de toekomst onze kinderen, en de generaties die daarop volgen kunnen blijven herdenken en herinneren wat er zich op die plaatsen heeft afgespeeld voor onze vrijheid. Want de vrijheid waarin we leven, is niet vanzelfsprekend.

Overwegende dat:
– Dat onze gemeente een zeer belangrijke rol heeft gespeeld bij operatie Market Garden
– Dat de luchtlandingsplaatsen van Market Garden aan de Wylerbaan en op Klein Amerika samen met het bevrijdingsmuseum hier een belangrijke rol in spelen
– Dat beschermen van het landschap geen bevriezing is, maar het begeleiden van veranderingen, zodanig dat de diverse stadia van landschapsgeschiedenis herkenbaar blijven
– Dat ‘herinnerings-toerisme’ een belangrijk component is geworden binnen onze gemeente en onze lokale economie stimuleert
– Dat de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed zich hiervoor in kan zetten / kan ondersteunen o.a. door middel van onderzoek en het beschikbaar stellen subsidies

Dalende Amerikaanse parachutisten boven Groesbeek, 17 september 1944 – Foto: Bevrijdingsmuseum

Verzoeken wij het College om:

Contact te leggen met de Rijksdienst voor cultureel erfgoed, zodat de Luchtlandingsplaatsen van
Market Garden aan de Wylerbaan en op Klein Amerika worden beschermt en aangewezen als cultureel erfgoed en budget hiervoor te reserveren in de begroting van 2019 om dit te onderzoeken en verder uit te werken in omgevingsplannen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
Hans Peters
Wiebo Kersten

Fractie Sociaal Groesbeek

dav

Bosvijver het Koepeltje

In 2018 hebben wij een motie ingediend om bosvijver het Koepeltje op te knappen en in ere te herstellen.

Bij deze onze motie:

Renovatie bosvijver ‘De Koepel’
Thema: Onze wijk

Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende motie voor:

Budget beschikbaar te stellen voor renovatie voor het behoud van historisch en maatschappelijk erfgoed ‘De Koepel’

Overwegingen op de motie:

Overwegende dat:
– Dat de bosvijver de Koepel al sinds 1570 als vijver staat aangegeven onder de naam Vlasroet
– De huidige naam ‘De Koepel’ is waarschijnlijk na 1860 aan de bosvijver gegeven.
– Dat het behoud van de Koepel historisch en landschappelijk zeer de moeite waard is
– Dat deze langzaam leegloopt
– Dat dit een bedreiging is voor de Koepel
– Dat de kwelbronnen niet of nauwelijks vrij zijn waardoor het ondergrondse water nog maar beperkt in de vijver kwelt
– Dat vooral kikkers, padden, salamanders maar ook libellen voor hun voortplanting
afhankelijk zijn van watertjes zoals de Koepel.
– De vijvers ten oosten van de weg zouden kunnen bijdragen aan een betere waterstand
– Dat de vijver deze zomer gevuld is met drinkwater en er heel wat dieren deze weten
te vinden

Verzoeken wij het College om:

Contact te leggen met Staatsbosbeheer (eigenaar van het bosperceel waarin de Koepel
gelegen) is en samen een plan te maken tot renovatie en behoud van dit historisch en
maatschappelijk erfgoed en budget hiervoor te reserveren in de begroting van 2019.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gisteren ontvingen wij het volgende antwoord:
Begin 2018 heeft Staatsbosbeheer (SBB) de gemeente verzocht om een bijdrage van € 4000,- voor het uitvoeren van herstelmaatregelen aan de Koepel.
Omdat herstellen en aanleggen van landschapselementen in het belang van biodiversiteit een van de thema’s is uit het landschapsbeleid (LOP) kon deze subsidie worden toegekend. In april 2018 is €4000,- subsidie verleend. Het bedrag is een onderdeell van de totale begroting. Omdat begin 2019 de subsidie van de provincie Gelderland lager bleek uit te vallen dan verwacht heeft SBB een herziene aanvraag bij de gemeente ingediend. De subsidie die nu verleend wordt is € 7000,-. Andere cofinanciers zijn SBB en de WMG. De uitvoering moet binnen een jaar plaatsvinden.

Uitvoering
1. Het aanbrengen van een laag van ondoorlatende klei of leem op de gehele bodem van het waterlichaam, rekening houdend met de hoogst wenselijke waterstand op 34,4 m +NAP.
2. Het optimaliseren van de toestroom van kwalitatief goed regenwater uit het komgebied waar de Koepel in gelegen is.
De planning is om de werkzaamheden in het najaar uit te voeren. Dan zijn amfibieën die de vijver in de zomer bewonen naar hun winterverblijfplaats getrokken.

Doel
De doelstelling van de maatregelen is de duurzame instandhouding van voortplantingsbiotoop van de Alpenwatersalamander en van de landschappelijke waardevolle bronvijver. Voor dit doel dient het optimaliseren van de berging van regenwater, omdat de watervoorziening via grondwater permanent is opgedroogd.

Foto van vandaag, water zit er nu al nauwelijks meer in

dav

Onze Motie

Motie invalidenparkeerplek centrum

Middels een motie wilden we een invalidenparkeerplaats aan de Dorpstraat, aldus de verantwoordelijk wethouder zou dit te gevaarlijk zijn de stoep zou er te smal zijn. Mooi dat er dan een plek is aangelegd in de Kerkstraat maar of dat deze gebruikt gaat worden is nog maar de vraag. Deze parkeerplaats ligt niet veel dichterbij de dorpsstraat dan die plaatsen op het marktterrein. Mooi voor diegenen die een ijsje willen halen, maar niet mooi voor de mindervalide medemens die even een brood of gebak wil halen. Mij dunkt dat ie bij de Bruna prima op de stoep kan de stoep aldaar heeft genoeg ruimte. En ja, wij hebben ja gezegd tegen de Kerkstraat maar nee, wij wisten toen de beoogde plek nog niet. Op de foto een zonovergoten parkeerplaats in de Kerkstraat hopende op een goeie plek in de Dorpstraat
De motie:
Onderwerp: Gehandicaptenparkeerplaats Dorpsstraat/winkels
Thema: Onze inwoner / Mee blijven doen

Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende motie voor:

Een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in de Dorpsstraat ter hoogte van Bruna/Kruidvat in Groesbeek.

Overwegingen en toelichting op de motie:

Overwegende dat:
– De 2 gehandicaptenparkeerplaatsen zijn komen te vervallen bij de oude Rabobank door de nieuwbouw van Bellevue
– De dichtstbijzijnde gehandicaptenparkeerplaatsen op het marktterrein en bij het gemeentehuis zijn
– Dat de winkels in de dorpsstraat op meer dan 100m van deze plaatsen zijn gesitueerd
– We graag willen dat voorzieningen ook voor mindervaliden goed toegankelijk zijn

Verzoeken wij het College om:

Een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren ter hoogte van Bruna/Kruidvat

caption id=”attachment_846″ align=”alignnone” width=”225″] sdr[/caption]

Vandaag een gastblog:Nederland – Paarse-krokodillenland

Onze overheid vindt het nodig om de strijd aan te gaan tegen nepnieuws. Maar waar veel meer aandacht voor moet komen is nep-werkgelegenheid als gevolg van doorgeslagen regelzucht. En de paarse krokodil staat hiervoor symbool.
Laten we wel wezen, het oerwoud aan regels maakt het er allemaal niet makkelijker op. Naast regels heb je ook nog protocollen en beleidsregels en ook nog jurisprudentie (een duur woord voor hoe leg je de wet eigenlijk uit op mijn manier). Ga ervan uit dat beleidsmedewerkers, juristen, advocaten, rechters, ambtenaren druk bezig zijn met het uitwerken van wetten. En dan vraag ik me af, waarom moet het zo complex zijn dat er beleidsnotities nog extra geschreven moeten worden om duidelijk te maken hoe een wet moet worden gelezen. Maar dat terzijde.

Stel je wordt ziek en je bent niet meer in staat om te werken. Wat doe je als je ziek wordt, juist, dan ga je naar een arts. Die stelt vast wat er is, kijkt hoe hij jou kan helpen en als je pech hebt, gaat dat niet meer lukken. Dan zegt je baas, je bent nu al zolang ziek, ik kan je helaas ook niet meer helpen (of gebruiken) ga maar naar het UWV voor een uitkering. Vervolgens kom je bij een keuringsarts (vergis je niet in dat woord, die ziet jou helaas vaak als een steuntrekker, niet als persoon/mens met een medische aandoening). Klinkt pessimistisch, maar dat is gewoon zijn werk, zo min mogelijk mensen aan een uitkering helpen. Maar deze verzekeringsarts (waarvan je denkt dat die het advies van je eigen arts goed leest), denkt er toch vaak anders over. Anders zou hij zijn eigen werk overbodig maken. Dus als het even mee zit krijg je nog een extra afspraak bij het UWV, maar dan bij een arbeidsdeskundige. Deskundige klinkt hoopvol, maar die doet het werk van de arts dunnetjes over, maar bekijkt het niet medisch. Die gaat kijken wat je met je beperkingen nog wel kunt. Want de keuringsarts stelt een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) op en die verwerkt de arbeidsdeskundige in zijn computer. Daar rollen 3 functies uit (en dat kan werkelijk alles zijn) die je nog zou kunnen gaan doen. Denk daarbij vooral aan functies als putjesschepper, bibliotheek-assistent, noem maar op. Dus daar sta je dan met je werkervaring en opleiding. En of je nu wilt of niet, je moet en zal kunnen werken. Bezwaar en beroep staan open, maar dat draagt allemaal mooi bij aan het creëren van nep-werkgelegenheid. Dan ga je weer terug de schoolbanken in, met al je beperkingen. Je gaat opnieuw ergens aan de slag doordat je reintegatie coach je op weg heeft geholpen.

Maar je wordt eigenlijk steeds ongelukkiger en zieker, gaat weer terug naar je eigen arts op het moment dat het echt niet meer gaat, je meld je weer ziek en dan komt het UWV wederom in beeld. Je raakt gestresst door je eerdere ervaringen, krijgt extra psychische ondersteuning, wat extra medicijnen en gaat met het lijstje weer naar de keuringsarts.
Kompleet afgeschreven wordt je duurzaam arbeidsongeschikt verklaard, uitkering tot aan je pensioen zonder zicht op enige maatschappelijke betrokkenheid, je bent afgeschreven (om het maar somber te benadrukken). Je bent de steuntrekker geworden volgens de samenleving en daar heb je maar mee te dealen. Vervolgens in de media roept onze premier doodleuk dat alleen werk loont en dat alleen die werkenden er financieel erop vooruit gaan en daar sta je dan.

En dit is wat deze regelgeving met mensen doet! Deze paarse krokodil is geen fictie, hij is echt!

Wat doen we elkaar in onze samenleving toch allemaal aan, en nee, ik vertik het om de jas van slachtoffer aan te trekken, maar velen van ons worden op deze wijze behandeld. Ja het levert banen op, maar dat gaat echt ten koste van het WELZIJN van u en dat van mij.

En wat kan BASISINKOMEN hieraan veranderen? ALLES! Want als je niet meer kunt, dan is er de garantie dat er een inkomen voor je is, zonder strenge voorwaarden, keuringen, coaches, trajecten, (dus zonder de nep-werkgelegenheid) nee je krijgen een keuze. Met minder stress kun je voor je naasten iets betekenen, je kinderen verzorgen die niet naar een opvang hoeven in je eigen tempo je leven weer op de rit krijgen en misschien langzaam aan aan de toekomst gaan denken. Wat zou ik nog kunnen, wat zou ik graag willen met de restcapaciteit. Op school van mijn kinderen een helpende hand bieden bijvoorbeeld, eenzame ouderen een bezoekje brengen. Een maatschappelijke rol vervullen. Zo vergroot je het WELZIJN in de hele samenleving, iedereen heeft daar plezier van en wordt gelukkiger! Mensen grijpen minder naar pijnstillers, medicatie, bezoeken minder vaak artsen en psychologische hulpverleners. Zorgkosten zullen door het WELZIJN omlaag gaan. Kinderen krijgen weer de volle aandacht, relaties bloeien op en gaan niet meer stuk door de stress die deze samenleving beheerst. Het kan en moet echt anders!

Dus weg met die paarse krokodillen! Het kan en moet anders!

Vrachtwagensloperij aan de Heikant

Wij gunnen elke ondernemer zijn nering, maar zijn toch wat verbaasd over de vrachtwagensloperij op industrieterrein de Mies. Deze is precies in het zicht van de draisine van wijnboerderij Muskens en dus niet bepaalt een mooi aanzicht, voor het door ons o zo gewilde toerisme. Vroeger zat autosloopbedrijf Schoofs daar in de buurt, maar daar zag je vanaf de weg niks van. Het schoonmaakbedrijf direct aan de sloperij gelegen, moest eens de reclameverlichting aanpassen vanwege licht vervuiling. Maar wat we nu hebben ziet er niet echt fraai uit, er zijn wel wat struikjes geplant, maar toch, reden voor ons om maar weer schriftelijke vragen te stellen. Onze vragen:

Geacht College,
Wij zijn blij met de toegenomen economische activiteiten op ons industrieterrein De Mies.
Ook de uitbreiding van een vrachtwagen (demontage)bedrijf behoort daartoe.
Wij hebben echter geconstateerd dat er vrachtwagenwrakken zijn opgeslagen zonder enige fysieke afscheiding naar het buitengebied.
Vanaf grote afstand is dit zichtbaar vanaf het openbaar gebied en vormt het een beeld dat niet past in de omgeving.
Wij zijn ons er van bewust dat de activiteiten passen binnen de vigerende bestemming, echter een landschappelijke inpassing is hier zeker op zijn plaats (groene haag of iets dergelijks).
Het kan niet zo zijn dat we enerzijds ons buitengebied hoog in het vaandel hebben en toerisme prediken en anderzijds van heinde en verre in ons mooie buitengebied vrachtwagenwrakken in het zicht hebben.
In het verleden heeft een ondernemer zijn verlichting in verband met ‘ lichtvervuiling’ moeten aanpassen.
Bent u bereid om in overleg te gaan met de ondernemer om tot een goede inpassing te ko-men, zodat in het komende zomerseizoen dit beeld verdwenen is?
Zo ja wanneer dan? Zo nee waarom niet?

Gladheidsbestrijding deel 12

Ieder jaar stellen we wel weer vragen over de gladheidsbestrijding
Hoewel er aldus openbare werken al zo’n 200 ton zout gebruikt is, vinden wij het niet kunnen dat het rondom gezondheidscentra en verzorgingshuizen nog behoorlijk glad is. Reden voor ons om opnieuw schriftelijke vragen te stellen over de gladheidsbestrijding. Hellende wegen behoren waarschijnlijk niet tot de 60% van het wegennet dat gestrooid wordt en of er nu 35 ton tot 70 ton per dag wordt gestrooid bij lichte tot zware sneeuwval, glad is levensgevaarlijk en glad zoals de foto laat zien bij het gezondheidscentrum kan echt niet.
Hieronder onze vragen
Geacht College,
Tot onze verbazing hebben wij geconstateerd dat er bij gladheid niet (of niet voldoende of te laat) gestrooid wordt bij in ieder geval 1 gezondheidscentrum en bij meerdere seniorenhuizen.
Dit geldt ook voor meerdere hellende straten (wegen en paden).
Reeds eerder hebben wij onze ontevredenheid uitgesproken over de aanpak van gladde stra-ten in de gemeente. Naar aanleiding daarvan is toen een strooischema opgesteld.
Wij zijn van mening dat het onverantwoord is dat er bij plaatsen zoals gezondheidscentra en seniorenhuizen onvoldoende of te laat gestrooid wordt.
Wij vragen, waarom wordt er op de genoemde plekken niet of te laat gestrooid?
Als er gestrooid wordt, hoe vaak wordt dat dan gedaan?

Dus graag opnieuw aandacht maar ook actie zodat iedereen, maar vooral mindervaliden waaronder onder meer bejaarden, de gezondheidscentra en de seniorenhuizen veilig kunnen bezoeken.

Zo als de foto laat zien dat kan toch niet!

Verkeerssituatie rondom Montessori College gevaarlijk

Wij vinden de verkeerssituatie rondom het Montessori College gevaarlijk, vooral toen we deze week ook nog eens een video opname toegestuurd kregen. Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het College. Bij deze de vragen die we gestuurd hebben
:Geacht College,
Wij ontvangen gedurende een langere tijd vragen omtrent een in onze optiek onveilige ver-keerssituatie rondom het Montessori College aan Nijverheidsweg te Groesbeek.
Met name de combinatie van het (speciale)taxiverkeer, leerlingen op de fiets, winkelend pu-bliek te voet, op de tweewieler en in auto`s vormt een chaotisch geheel.
Gelukkig zijn er tot op heden, op bijna ongevallen na, nog geen ernstige ongevallen gebeurd.
Deelt u onze zorg en bent u met ons van mening dat er op korte termijn maatregelen moeten worden om meer overzicht aldaar te creëren.
Mede omdat we deze week een filmpje (bijgevoegd) uit de buurt ontvingen wilden wij niet wachten op de thema-avond mobiliteitsvisie, maar deze problematiek op korte termijn opgelost zien.
De video ervan zie je hier: https://www.facebook.com/hans.peters.507

Duurzaamheidsvisie wij stemden tegen

Gisteren, hebben we tegen de duurzaamheidsvisie gestemd, waarom dan voel ik u denken. Nee het is niet zo dat we tegen een duurzaamheidsvisie zijn. Wij zijn wel tegen het aanstellen van een duurzaamheidsambtenaar die een warmte visie moet ontwikkelen. Nu wil het toeval dat de wijk Stekkenberg gasloos lijkt te zijn. Niets is echter minder waar. Stekkenberg Noord is weer aan het aardgas, volgens mij nog steeds demeest milieu vriendelijke brandstof. Er zijn dingen mis gegaan met de aanleg van de installatie. Laten we hier nou eens eerst naar kijken eer we een dure ambtenaar aanstellen, kijken naar wat is er eigenlijk mis gegaan daar met de aanleg, immers van fouten leer je. Bovendien zit er een bedrijf in Breedeweg die al een tijdlang actief is met de installatie van warmtepompen. De beperkt uitgewerkte energievisie is wederom een startdocument wat ruim 2 ton kost. Deze 2 ton komen uit de algemene reserve, daar is al een miljoen sinds de afgelopen begroting uit opgenomen. U heeft ook de Munitax aanslag ontvangen, alles wordt duurder en de reserve krimpt. Bovendien zijn er op 21 december 2018 zo’n 600 voorstellen ingediend voor het klimaatakkoord in den Haag, deze zijn nog geenzins doorgerekend door het centraal planbureau en waarom zouden wij als gemeente voor de troepen gaan lopen. Wie er uiteindelijk gaat betalen kunnen u en ik op onze klompen aan voelen. Toen we gingen herindelen was het de bedoeling dat we met minder ambtenaren zouden gaan werken, tot nu zijn het er alleen maar meer geworden. Wij zijn niet voor nauwelijks onderbouwde opnames uit de algemene reserve, laten we eerst eens regionaal kijken en kijken wat den Haag eigenlijk wil. Foto’s zijn wat bewijzen dat de Stekkenberg vanaf de flat Koekeleklef weer aan het gas is

dav

dav

sdr