Meldlijn huurdersklachten

Sociaal Groesbeek opent meldpunt huurdersklachten

Sociaal Groesbeek heeft een meldpunt geopend waar huurders terecht kunnen met klachten over onderhoud, overlast en overige problemen. Sociaal Groesbeek ontvangt regelmatig klachten van inwoners welke zich niet gehoord voelen door de woningbouwvereniging.

De partij heeft hierover al gesprekken gevoerd met de directie van Oosterpoort en heeft binnen die organisatie een klachtencontactpersoon aangewezen gekregen. Ook heeft Sociaal Groesbeek contact gehad met een vertegenwoordiger van Waard wonen. Beide organisaties sluiten jaarlijks een convenant af met de gemeente in de vorm van een woonagenda. Toch blijven er klachten bij huurders bestaan.

Voor deze huurders heeft Sociaal Groesbeek een klachtenmeldpunt in het leven geroepen en zal deze klachten bundelen. Daarmee gaat de partij naar de verhuurder, maar zal het ook meenemen in de politiek wanneer de woonagenda weer op de agenda staat.

Het meldpunt is er speciaal voor klachten die wel eerst zijn aangekaart bij de verhuurder en waarover de huurder ontevreden of ontstemd is. Met de gebundelde klachten kan de partij zowel de verhuurder als de politiek duidelijk maken dat er wel degelijk klachten bestaan.

Het meldpunt is te mailen via: huurproblemen@sociaalgroesbeek.nl

Sociaal Groesbeek zal uw gegevens behandelen volgens de AVG/Privacywetgeving.

Ik heb het bericht van Staatsbosbeheer weggehaald

Ik heb besloten om het bericht over Staatsbosbeheer weg te halen, omdat wij als fractie beslist hebben het plan voor de bossen in Groesbeek op te vragen bij Staatsbosbeheer.
Ik heb net met ze gebeld en een emailadres gekregen van de boswachter mevrouw van Santen. In afwachting van haar antwoord de boel even rustig gehouden wordt vervolgd!

Doet Vérian wat ze willen of hebben wij ook nog iets te zeggen? Update

Update Over een vooruitziende blik gesproken https://www.gelderlander.nl/nijmegen/fnv-waarschuwt-gemeenten-niet-in-zee-te-gaan-met-veneacute-rian~a5e8d484/

Huishoudelijke hulporganisatie Vérian heeft een belasting schuld van miljoenen, de vraag is hadden ze dit al eer Berg en Dal er een contract mee sloot. Immers dan hebben we als gemeente toch echt niet opgelet. Worden het twee of drie overnamekandidaten welke rol heeft Vérian hierin? Ze zijn immers toch failliet, reden voor ons om voor de derde week achtereen schriftelijke vragen te stellen. Nu over deze organisatie, de vraag is komt er een volgend lijk uit de kast. Cliënten en medewerkers zitten in behoorlijke onzekerheid, tijd om als gemeente actie te ondernemen en Vérian aan dr contract te houden of te stoppen en voor een andere organisatie te kiezen. De Gelderlander, de Groesbeek hebben klaarblijkelijk nog niet echt tijd om onze vragen te publiceren dus doe ik het maar via deze weg.

Vraag: Geacht College,
Naar aanleiding van het faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian en een mogelijk vergevorderde doorstart hebben wij toch nog een aantal vragen:
– Is zo’n doorstart alleen voor een overnamekandidaat, aangewezen door Vérian of hebben nieuwe partijen ook een kans?
– Vérian heeft een contract gekregen op basis van aanbesteding aantal uren en cliënten, verandert dit contract bij een doorstart en heeft dit gevolgen voor bijvoorbeeld het aantal uren huishoudelijke hulp voor cliënten? Wordt een nieuw contract met een overnamekandidaat duurder voor Berg en Dal?
– Hoeveel cliënten heeft Vérian in Berg en Dal?
– Hoelang heeft Vérian de schulden al en zijn de financiële stukken hierop gecontroleerd voor de aanbesteding?
– Wij nemen aan dat de schulden in de financiële stukken hebben gestaan, waarom zijn er bij het constateren daarvan geen alarmbellen afgegaan?
– Mocht de schuld niet in de financiële stukken hebben gestaan, is er volgens ons sprake van oneerlijke concurrentie, deelt u onze mening en zo ja, hoe gaat u dit herstellen?
– Wanneer hebben wij het contract met Vérian afgesloten? Tot wanneer loopt dit contract nog?
– Welke afspraken zijn er gemaakt in de aanbesteding t.o.v. ondernemers?
– Er is bij de aanbesteding sprake geweest van 3 marktpartijen/ondernemers huishoudelijke hulp, wie zijn naast Vérian de overige partijen/ondernemers?
– Staat het College open voor andere aanbestedingspartijen/ondernemers?
– De gemeente Nijmegen heeft goede ervaringen met een aldaar opgezette coöperatie waarin huishoudelijke hulpen aandeelhouders zijn, staat Berg en Dal voor dit soort initiatieven open?
– Wat is het tarief per HH1 cliënt en wat is het tarief van een HH2 cliënt en hoeveel cliënten hebben we als HH1 cliënt en als HH2 cliënt?
– Wellicht ten overvloede, maar is er een noodscenario?

Gelet op het feit dat de situatie voor cliënten nijpend is, verwachten wij op korte termijn antwoorden. Mocht u nog vragen hebben n.a.v. onze vragen vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Hans Peters
Wiebo Kersten