Reomie, ouwe meuk of nieuwe bestemming?

Vandaag waren we op werkbezoek in de Ooij, daar zit aan de Erlecomsedam een bedrijf dat handelt in oude legervoertuigen/onderdelen.
Hele vriendelijke mensen met grootse plannen voor de herontwikkeling van dat terrein. Dit zou de leefbaarheid van Ooij kunnen versterken.
De vraag is moet je hier als gemeente geld/ veel geld insteken, of het laten voor wat het is? Het is een immens terrein met een hele boel oude meuk.
8 hectare met een voormalig steenoven en een enorme schoorsteenpijp. Er zijn plannen voor kleinschalige bedrijvigheid, met wat duurdere woningbouw, maar ook plannen voor een hotel kwamen aan de orde. Ik heb gevraagd naar de economische waarde van het huidige terrein en de waarde indien het plan haalbaar zou zijn.
Ik weet wel dat we vast zitten aan provincieplannen, GO afspraken dus ik weet niet of dat zo’n bebouwing wel kan lukken.
Misschien moeten we het maar laten voor wat het is, een bedrijf met een boel ouwe meuk maar wel uniek in de wereld.

Centrum Groesbeek niet autoluw

Het centrum van Groesbeek wordt niet autoluw gemaakt. Dit maakte centrumwethouder Sjaak Thijssen bekend tijdens de begrotingsdebatten.
De PvdA had een motie ingediend om dit wel te doen. Sjaak heeft overleg gehad met de ondernemers en deze hebben liever geen autoluw centrum.
Een groooootttttte plus dus, dan hebben onze acties als: “geen automobilistje pesten met een centrum buiten westen” gehoor gekregen. Of dat de verkeerslichten uit blijven, ik heb geen idee, maar een eventuele verkoop van deze verkeersregelinstallatie, zou nu nog iets op kunnen brengen.
Let wel beste lezer het loopt tegen de verkiezingen en met een nieuw College weet je het maar nooit. Kijk bij het uitbrengen van uw stem ook naar dit soort dingen.

De EHBO motie

Deze motie heeft het niet gehaald tijdens de begrotingsdebatten op 2 november. Ik vind dat eigenlijk onbegrijpelijk, simpelweg vanwege het feit dat een EHBO’er moeten betalen om jou en mij te redden . Ja, het klopt er wordt ongeveer 120 euro vergoed door de zorgverzekeraar, mits aanvullend verzekerd. Dan nog blijft er een bedrag over van zo’n 60 euro, of een contributie aan de EHBO vereniging. Wij wilden nu juist iets betekenen voor deze vrijwilligers, gelukkig heeft de wethouder wel een toezegging gedaan van een extra bijdrage voor de verenigingen. Rest mij op z’n minst alle EHBO’ers te bedanken voor hun inzet

Voorstel nr.
Datum raadsvergadering: 2 november 2017
Onderwerp: bijdrage voor EHBO cursisten
Thema: Onze buurt / We helpen inwoners hun eigen veiligheid en zelfredzaamheid te vergroten

Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende motie voor:

Gemeentelijke bijdrage voor EHBO cursisten

Overwegingen en toelichting op de motie:

Overwegende dat:
– Er in Berg en Dal een heleboel inwoners een vrijwillige EHBO cursus volgen;
– Deze EHBO vrijwilligers van groot maatschappelijk belang zijn;
– Deze cursisten zelf de kosten betalen voor deze levensreddende (herhaal-) cursussen

Verzoeken wij het College om:
Budget beschikbaar te stellen om inwoners, die een bijdrage moeten betalen voor het volgen van een EHBO cursus, te compenseren in verband met het grote maatschappelijke belang.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Hans Peters
Wiebo Kersten

Fractie Sociaal Groesbeek

Grofvuil een maal per jaar gratis

Desondanks een lichte keelontsteking, maar met een goeie stem van m´n fractiegenoot Wiebo Kersten, hebben we er gisteren in ieder geval voor gezorgd, dat er in Berg en dal/Groesbeek eenmaal per jaar grof vuil opgehaald gaat worden. De motie werd met 12 tegen 10 aangenomen, dank jullie wel collega raadsleden.
Soms lukken dingen desondanks een negatief advies van de wethouder. Inderdaad kan dit een dure aangelegenheid worden. Denk vooral ook bij goed spul aan de kringloop. Met deze ophaalronde gaan er dan zeker vanuit dat de bosrand en polder, een minder aantrekkende werking heeft, voor diegenen die op z´n zachtst gezegd niet netjes met hun afval omgaan.

Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende motie voor:

Een budget beschikbaar te stellen om 1 keer per jaar per kern gratis grofvuil op te halen

Overwegende dat:

1. Berg en Dal op zich een goede (gescheiden)afvalinzameling kent;
2. het grofvuil niet voor alle inwoners makkelijk af te voeren is naar de inzamelpunten;
3. er veel grofvuil in bergingen/schuurtjes en op achtererven is opgeslagen;
4. er nog steeds veel grofvuil in de natuur (bosrand en polder) terechtkomt;
5. grofvuil in de openbare ruimte een ‘aantrekkende’ werking heeft op meer grofvuil;

verzoeken het college om:
-budget vrij te maken om 1 keer per jaar per huishouden gratis grofvuil op te halen

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Hans Peters
Wiebo Kersten
Fractie Sociaal Groesbeek