Ubb(exit)

De lokale partij C’90 uit Ubbergen, gaat de komende verkiezingen in als Polderbreed. Zij denken op deze manier een dam te leggen tegen de macht van Groesbeek.
Zijn dit de eerste stappen in een eventueel Ubb(exit)verhaal?. In november is het drie jaar geleden dat er de laatste verkiezingen waren.
Ik, ook al heb ik het d’r nog regelmatig moeilijk mee, heb me er in ieder geval neergelegd. Neergelegd bij een opgelegde herindeling. Immers 17 raadsleden uit Groesbeek hebben dit beslist voor een hele gemeente. Ubbergen en daarmee ook C90/Polderbreed hoefde helemaal niet mee te doen. Zij deden echter uit angst voor het grootte Nijmegen wel mee. En wat heeft Ubbergen al aan geld gekost? Ik noem de verbindingsweg, een pas verbouwd gemeentehuis, dat voor een habbekrats word verkocht. Ze mochten een wethouder leveren om het blok sterk te maken. Ze hebben al die tijd meegeregeerd en nu krijgt de polder ineens niet genoeg aandacht? Maar dan hebben ze toch zelf hun kansen laten liggen. Persoonlijk vind ik Ubbergen een prachtig dorp, met haar statige monumentale gebouwen. Een dorp dat niet alleen geld kost, maar zeker ook oplevert. Ooij zou wat verbetering cq een beter aanzien kunnen hebben. Leuth een veilige oversteekplaats en Kekerdom wat meer sociale huur/koop woningen. Groenlanden de landsmark enzv. Maar om hierover mee te beslissen, kan je anno 2017 gewoon uit Groesbeek komen.

Hoi Martijn

Hoi Martijn,

In eerste instantie wilde ik er geen aandacht aan besteden, maar nu er een voorstel ligt om e.e.a. achter gesloten deuren te bespreken toch maar even.

Nadat ik afgelopen week toch van verschillende mensen de vraag kreeg, of ik naar het Dorpsplein had geluisterd ivm jouw uitspraken over Sociaal Groesbeek was ik toch wel benieuwd.
Nu staan wij voor open en transparante communicatie, is het wel zo fair om om dan maar via mijn blog (ik weet dat je die wel leest) op jouw uitspraken te reageren.

Grappig dat je wel de site hebt kunnen vinden die pas sinds enkele dagen actief is, maar niet weet dat we ook al een tijdje een pagina op Facebook hebben. We hebben gewoon een tijdje zonder een actieve site gezeten, omdat we roeien met de riemen die we hebben en we geen professioneel partijbureau achter de hand hebben, wij doen echt alles zelf.

Jammer dat je ons neerzet als partij die overal tegen is. We hebben wel degelijk andere geluiden laten horen, zijn ook met voorstellen gekomen, maar ja, als er geen meerderheid voor is, dan houdt het op. Indien je niets weet van onze vragen over het rioolrecht, zegt dat iets over jouw aandacht voor andere fracties. Nu komen er ook vele voorstellen langs waarbij je alleen voor of tegen kunt zijn. Als de beleidskeuzes, in onze ogen, niet voldoende kijken naar belangen van alle betrokken partijen, dan zijn wij inderdaad kritisch. Wij blijven opkomen voor de belangen van mensen, we zijn en blijven een sociale partij. Niet alleen in naam, maar zeker ook in daad.

Je haalde het Zaaltje zelf ook al aan, daarbij had je tijdens de carrousel niet eens de moeite genomen om de stukken te lezen, maar die ene buurman die jij voor NIMBY uitmaakte, was wel degelijk een vertegenwoordiger van een grote groep omwonenden. Had je de stukken gelezen, had je dit kunnen weten. Je hebt deze meneer nog gevraagd hoe lang hij daar woonde en ook toen gaf hij aan te spreken namens diezelfde groep omwonenden. Zijn wij dan overal op tegen? Komen we niet met oplossingen? Wel hoor, maar als we dan met een amendement komen, dan ben jij de eerste die het daar niet mee eens is. Vreemd toch?

Dus Martijn, ik heb me wel vermaakt. Ik begrijp dat oppositievoeren jou niet heel erg goed ligt, maar als er geen wil is om constructief samen te werken en je af te zetten tegen ons, vraag ik me af of die houding nu wel constructief en handig is. We gaan het zien.

Succes met je campagne en met het uitdelen van de roosjes.

Vragen over het Trefpunt in de Meent

Op de website van de Groesbeek wordt er nogal wat kritiek geuit, over mijn vragen over de subsidie aan het Trefpunt.
Ik zou geen respect hebben voor de vrijwilligers. Dat is natuurlijk onzin, ik heb respect voor elk initiatief dat door vrijwilligers wordt uitgevoerd.
Feit is dat ons signalen bereiken, waar wij dan vervolgens weer vragen over stellen.
Ik persoonlijk ben van mening dat indien er subsidie mee gemoeid gaat, het gaat over overheidsgeld, geld van jou en mij.
Indien wij dan signalen ontvangen van personen die buiten gesloten worden van activiteiten, dan word ik in ieder geval kritisch.
Zonder ook maar iemand te hebben willen beledigen, heb ik vragen gesteld van hoe zit dit nu eigenlijk.
En oh ja, als je dan toch 77 vrijwilligers hebt voor het Trefpunt, kan er dan misschien iemand de papierdozen, de plasticafvalzakken en de restafval zakken voor de bewoners die het niet meer kunnen, aan de weg zetten, vraagteken.
Met mijn vragen word een ding duidelijk, betalen de bewoners nu wel of niet mee aan het trefpunt en hoe zit het dan bijvoorbeeld met de nutsafrekeningen.
Tevens heb ik gehoord dat er activiteiten zijn van Pluryn in het Trefpunt, niks mis mee, maar hoe zit het dan met de subsidie bij de Treffers en heeft een Trefpunt dan nog overheidsgeld nodig. De maaltijd word ook door de gebruikers betaald. Ook heb ik gehoord, dat er bewoners naar dagactiviteiten bij Mariendael gebracht worden. Niets mis mee, maar wel vreemd als dit ook andersom gebeurd. Als we dan toch een Trefpunt hebben …… Kortom tijd om uw kritiek vanuit een ander perspectief te zien

Begrotingskrant terug

De begrotingskrant komt terug, op zich mooi, maar deze ontneemt wel de spreektijd.
Immers zouden wij als fracties de begrotingskrant met voorstellen en beschouwingen kunnen vullen.
Er zou meer tijd zijn voor het debat aldus onze burgemeester.
Nu weet ik uit ervaring dat er weinig debat gevoerd word, tijdens begrotingsdebatten.
De begrotingen zijn relatief vroeg afgelopen, welke speelruimte heb je immers als fractie tijdens de debatten.
Niets of nauwelijks iets is mijn mening, overal moet je dekking voor hebben, terwijl het College voor sinterklaas speelt gedurende het gehele jaar. Als voorbeeld zou ik de mountainbike route en het wandelen in de gemeente kunnen noemen.
Misschien is het een idee voor de burgemeester om de begrotingsdebatten schriftelijk af te doen.
Dan los je een heleboel spreektijd door 11 fracties op. Wat ik vreemd vind is, dat het al voor een aanstelling van een burgervader of wie dan ook bekend was dat er 11 fracties zijn en het dan geen probleem lijkt te zijn.
Vertrouwelijk bespreken van rondvragen en evaluaties en nu dit, dit moet veranderen en wat is anders de invloed van de raad nog?
We zijn toch gewoon volksvertegenwoordigers, die met een verantwoordelijkheids optreden in de politieke arena!