10.000 euro lif laf voor mountainbikers

En ja hoor we gaan weer 10.000 euro over de balk gooien voor een MTB route in de zo kwetsbare bossen. Nu hebben de rooimachines van Staatsbosbeheer al een heleboel in de vernieling geholpen. Maar om nu irritatie nr 1 te weten, de einzelgänger MTB er te gaan steunen, lijkt nergens op. Dat grapje kost in haar totaliteit 120.000 euro belastinggeld. Weer een lif lafje, de MTB er laat geen cent hier als recreant, hooguit zijn afval, al dan niet op de route

Burgerparticipatie

Soms vraag ik mij af of dat deze in Groesbeek, ik moet natuurlijk Berg en Dal zeggen bestaat.
We hadden een inspreker betreffende de investering in het Zaaltje op de H.Landstichting.
Ons carrousellid besloot nadere informatie in te winnen, wat bleek de raad is voor de zoveelste keer onvoldoende geïnformeerd.
De inspreker had het bij het rechte eind, reden voor ons als fractie om alsnog een amendement in te dienen.
Te laat aldus de overige fractievoorzitters, Not in my back yard aldus Schmierman, niet ontvankelijk aldus Eikholt, dan kunnen we net zo goed niets afspreken aldus Brouwer. Een heftig maildebat zo leek. Ik was helaas ziek en besloot toch even het regelement van orde, welke we vorige maand hadden vastgesteld op te zoeken. Je kan ten alle tijde een amendement of een motie indienen collega raadsleden!
Ons amendement werd al afgeschoten eer het überhaupt aan bod kwam. De raadsvergadering kwam, de inspreker sprak in, hij stelde eigenlijk voor laat ons er samen uitkomen. Er werd een vraag door een raadslid uitgekraamd, anders kan ik niet zeggen. Dat was hoe lang woont u al in de buurt van het Zaaltje, sorry hoor maar dit noem ik burgerparticipatie onwaardig. Zo kan ik er nog een aantal noemen, maar ik weet dat er een heleboel ontevreden burgers zijn. In een later blog zal ik hierop terug komen. Er werd tijdens de besluitvorming met geen woord gerept over de handreiking van de omwonenden. En oh ja volgens mij ben ik weer helemaal terug. Volgend jaar maart zijn er verkiezingen, dan is de burger wel belangrijk, participatie zoals deze nu gaat, is gewoon een farce. Luisteren is een kunst

APV en paria commercie

Deze week was het dan eindelijk zover, de APV zou worden afgerond, helaas was ik ziek en kon ik mijn mening niet op de juiste plaats delen. Ik vind dat de APV teveel toegespitst was op de Millingse schutterijen en de Koninklijke Horeca Nederland. Dat de APV veel meer is dan deze twee partijen blijkt bijvoorbeeld uit het kinderlijke stoepkrijt verbod. Wat een onzin om daar op te handhaven, een regenbui en het is weer weg. Ook de geluidsoverlast kwam nauwelijks aan bod, dit terwijl hier uitgangsgelegenheden zijn die wel een klereherrie produceren. En als je overlast ervaart, waar kan je dan terecht? Precies bij de ODRN alleen jammer dat zij om 17 uur naar huis zijn. Kortom de geluidsproducenten krijgen met deze APV een vrijbrief. Nu toch even de horeca, Koninklijke Horeca Nederland is tig keer genoemd, als of dat zij niet zichzelf de das om hebben gedaan, door exorbitant hoge consumptieprijzen te rekenen en wie zijn die horecabonzen dan, heel het dorp weet dat er bij reguliere horeca alcohol wat geschonken aan minderjarigen. Is moeilijk te constateren en voorkomen, maar het gebeurt. Dan de openingstijden met activiteiten, waarom zouden schutterijen in Millingen meer bevoegdheden hebben, dan de verenigingen in Groesbeek. Ze wilden toch herindelen, dan hoort er harmonisatie bij. Echter nee de raad besloot in meerderheid voor een uitzondering, meten met twee maten noem ik dat. Dan de paria commercie een woord van William ons carrousellid, hier wil men de boel aan banden leggen. Campings, boerenschuren, zuipketen uw bent gewaarschuwd! Onze gemeente gaat handhaven, maar maakt gelijk een blunder door een landschapsparade bij de Zoete Aagt de organiseren. Op zich niks mis mee, maar dit is een van de bedrijven die mogelijk bedoeld werden met pariacommercie, kortom gemeente Berg en Dal de zojuist vastgestelde APV is al weer achterhaald, om het woord een lachertje niet te noemen.