Zebrapad Bredeweg, een drama om er een te krijgen

Hoe simpel kan het zijn? Je neemt een sjabloon, wat witte verf en spuit een zebra-aanduiding op de weg.
Maar niet in Bredeweg, daar is de provincie Gelderland eigenaar en de provincie houdt wel van een potje moeilijk doen.
Ze doen eerst maanden langer over de reconstructie van deze weg, waardoor de enige op dat moment nog levende supermarkt en bouwmarkt op de fles gaat. Vervolgens brengen ze, hoe kan je het zo stom bedenken, in de bocht een oversteekplaats aan, om deze vervolgens weer weg te halen. Zebrapaden zouden niet verkeersveilig zijn aldus de gedeputeerde, nee in de buurt van een villa op de Veluwe niet, daar mag je 80 rijden. In een woonwijk tappen we toch uit een ander vaatje. Tijd om met inwoners actie te ondernemen en er zelf eentje aan te leggen. Maar eerst bel ik toch maar eens zelf met de gedeputeerde. Met zo’n antwoord, is het wachten op ongelukken en dan dempt men de put, weer eens te laat. Ik roep inwoners van Breedeweg op tot een gezamenlijke actie, zodat wij de provincie laten zien dat een zebra oversteekplaats wel degelijk nodig is.En ja ik ben ontzettend pissig over dit antwoord, al kan ons college hier ook niets aan willen.

Op 14 maart heeft u ons een aantal vragen gesteld over de provinciale weg door de Breedeweg. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

1. Welke acties heeft het college ondernomen met de werkgroep Hart voor Breedeweg? Met deze werkgroep zijn de afgelopen maanden meerdere gesprekken gevoerd over zowel de verkeersveiligheid op de weg, maar ook over de functie van het Kerkplein als ontmoetingsruimte voor de mensen in de Breedeweg en andere projecten die de sociale cohesie in de Breedeweg kunnen versterken.

2. Bent u bereid om op korte termijn een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op de Bredeweg? Nee, ons college is daartoe niet bereid omdat onze gemeente daartoe niet bevoegd is. Zoals uw fractie weet, is de weg door de Breedeweg namelijk in eigendom, beheer en onderhoud bij de Provincie Gelderland. 3. Mocht hiervoor toestemming nodig zijn van de wegbeheerder, te weten de Provincie Gelderland, bent u dan bereid hierover op korte termijn in overleg te treden en de wegbeheerder er toe te bewegen deze voetgangersoversteekplaats snel aan te leggen? Ja, ons college heeft inmiddels contact opgenomen met de gedeputeerden voor zowel verkeersveiligheid als leefbaarheid met het concrete verzoek om in een bestuurlijk gesprek het nut, de noodzaak en de mogelijkheden van een betere oversteekbaarheid op de provinciale wegen door de kernen Breedeweg en Leuth te bespreken.

Volledigheidshalve kunnen wij u laten weten dat wij ook in het verleden de Provincie Gelderland bestuurlijk én ambtelijk hebben verzocht om een tweetal zebrapaden te realiseren op de route door de Breedeweg. Deze verzoeken zijn toen door de Provincie Gelderland afgewezen, aangezien uit onderzoek zou blijken dat zebrapaden niet verkeersveilig zijn. De Provincie Gelderland is dan ook niet ‘vergeten’ om voetgangersoversteekplaatsen aan te leggen, maar heeft bewust de keuze gemaakt om met de reconstructie de voetgangersoversteekplaats in de bocht te verwijderen.

Ons college kiest daarom nu de insteek om de problematiek van de oversteekbaarheid vooral ook aan te vliegen vanuit het aspect leefbaarheid. Dit door de Provincie Gelderland samen met de lokale werkgroepen te wijzen op het negatieve effect van de gebrekkige oversteekbaarheid op de leefbaarheid in deze beide kernen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal,

2 gedachten over “Zebrapad Bredeweg, een drama om er een te krijgen

 1. Doen wat je zegt: Van: “Gelderland, PROVINCIELOKET”
  Datum: 24 april 2017 15:06:13 CEST
  Aan: “Peters, Hans”
  Onderwerp: Uw verzoek over aanleg zebrapad N843 (V2017-005495)
  Geachte heer Peters,

  Op 24-4-2017 hebben wij uw verzoek ontvangen en geregistreerd onder bovenstaand V-nummer.

  Wij reageren binnen tien werkdagen. In de meeste gevallen krijgt u eerder bericht.

  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

  Met vriendelijke groet,
  de medewerkers van het Provincieloket

  026359 99 99 |provincieloket@gelderland.nl| http://www.gelderland.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s