Moet 1 mei weer een vrije dag worden?

Ik vind van wel, de arbeider in Nederland wordt al jaren ondergewaardeerd. Werkgevers bekommeren zich nog nauwelijks om een werknemer. Zie de CAO onderhandelingen bij supermarkt Jumbo. Naast dat ik vind dat Jumbo daarom geboycot moet worden, ben ik bang dat er steeds meer werkgevers, voor deze omweg kiezen. Ze zetten een OR naar hun hand, verkiezingen gaan eerlijk, maar de werknemer die in de ogen van de werkgever niets goed kan doen, wordt buitenspel gehouden. Tijd om de dag van de arbeid net als in de rest van de wereld, weer op te pakken.

Maandag 1 mei vieren werkende mensen over de hele wereld de Dag van de Arbeid. Dat doen ze onder andere door in steden als Kaapstad, Londen én in Amsterdam de straat op te gaan om de strijd voor betere arbeidsomstandigheden te vieren. 

In Europa is 1 mei in bijna alle landen een vrije dag, ook in Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld. Helaas geldt dat niet voor Nederland.
Maar 1 mei wordt zeker wel gevierd. Alweer drie jaar op rij organiseert FNV, de grootste vakbond van Nederland, een feestelijke mars en manifestatie in Amsterdam. 
Voorzitter van de FNV, Han Busker: “Jammer genoeg is 1 mei nog geen vrije dag voor iedereen. Ik hoop dat toch heel veel mensen deze dag op een of andere manier laten zien dat we samen sterk staan als werkende mensen.”
”Met z’n allen hebben wij voor de 8-urige werkdag gezorgd, voor vakantiedagen en voor een fatsoenlijke beloning. Dat is wat we vieren op deze prachtige dag.”
Sinds kort
Pas sinds een paar jaar vieren we 1 mei in Nederland weer uitgebreider. Daarvoor werd er weinig aan gedaan omdat Koninginnedag op de dag vóór 1 mei was. Nu we Koningsdag eerder in de maand vieren is er weer ruimte om stil te staan bij de betekenis van de Dag van de Arbeid.
Busker: ”Op 1 mei, de dag van de echte banen, gaan we de straat op om te knokken voor echte banen en om onze successen te vieren.”
”Zeker nu we een kabinet dreigen te krijgen met politieke partijen die het niet best voorhebben met zekerheid en echte banen, moeten we weer laten zien dat het de tijd van de vakbond is.”

Lokale politiek, zware dobber?

Dit stond vorige week in de krant http://www.telegraaf.nl/binnenland/27968089/__Lokale_politiek_zware_dobber__.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=facebook&apw_campaign=0324f4e17d6c04d6b8d168d96350dad0.

Ik heb deze op FB gedeeld, immers Geert Wilders komt in den lande met zijn PVV, in diverse gemeentes op de kieslijst. Ook 50 plus wil dit gaan doen.
Persoonlijk vind ik dit wel meevallen, toegegeven politiek is soms lastig en vooral als de kiezer denkt dat je dr rijk van wordt. Vooral als je een uitkering in de vorm van een WAO of WIA hebt, dan wordt dit gezien als inkomen en ben je dus of de gehele uitkering of een deel ervan kwijt. Dan moet je wel een verdomde goede ideologie hebben om het vol te houden. Ook een werkgever kan lastig zijn, waardoor politiek niet vanzelf gaat. Maar dat wij als Sociaal Groesbeek geen mensen zouden kunnen krijgen, klopt niet. Het afgelopen jaar hebben wij twee nieuwe carrouselleden aangesteld, al blijft het ledental wat terug lopen. Maar 50 plus en PVV maar ook de SP krijgen mij niet van Sociaal Groesbeek en zoals ik er nu overdenk uit de politiek

William Janssen keert terug als carrousellid

Sociaal Groesbeek is een carrousellid rijker, William Janssen is na 7 jaar afwezigheid, terug in de Groesbeekse en nu Berg en Dalse politiek.
Ik ben daar blij mee is toch iemand die te midden staat van de Groesbeekse samenleving. Al een aantal jaren carrousel ervaring bezit en raadservaring heeft. William heeft al twee maal de sleutel van het gemeentehuis ontvangen als carnavalsprins. Hij heeft ruime raad van elf ervaring en met William, verwachten wij dat de humor ook weer terug keert in de politiek.

Zebrapad Bredeweg, een drama om er een te krijgen

Hoe simpel kan het zijn? Je neemt een sjabloon, wat witte verf en spuit een zebra-aanduiding op de weg.
Maar niet in Bredeweg, daar is de provincie Gelderland eigenaar en de provincie houdt wel van een potje moeilijk doen.
Ze doen eerst maanden langer over de reconstructie van deze weg, waardoor de enige op dat moment nog levende supermarkt en bouwmarkt op de fles gaat. Vervolgens brengen ze, hoe kan je het zo stom bedenken, in de bocht een oversteekplaats aan, om deze vervolgens weer weg te halen. Zebrapaden zouden niet verkeersveilig zijn aldus de gedeputeerde, nee in de buurt van een villa op de Veluwe niet, daar mag je 80 rijden. In een woonwijk tappen we toch uit een ander vaatje. Tijd om met inwoners actie te ondernemen en er zelf eentje aan te leggen. Maar eerst bel ik toch maar eens zelf met de gedeputeerde. Met zo’n antwoord, is het wachten op ongelukken en dan dempt men de put, weer eens te laat. Ik roep inwoners van Breedeweg op tot een gezamenlijke actie, zodat wij de provincie laten zien dat een zebra oversteekplaats wel degelijk nodig is.En ja ik ben ontzettend pissig over dit antwoord, al kan ons college hier ook niets aan willen.

Op 14 maart heeft u ons een aantal vragen gesteld over de provinciale weg door de Breedeweg. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

1. Welke acties heeft het college ondernomen met de werkgroep Hart voor Breedeweg? Met deze werkgroep zijn de afgelopen maanden meerdere gesprekken gevoerd over zowel de verkeersveiligheid op de weg, maar ook over de functie van het Kerkplein als ontmoetingsruimte voor de mensen in de Breedeweg en andere projecten die de sociale cohesie in de Breedeweg kunnen versterken.

2. Bent u bereid om op korte termijn een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op de Bredeweg? Nee, ons college is daartoe niet bereid omdat onze gemeente daartoe niet bevoegd is. Zoals uw fractie weet, is de weg door de Breedeweg namelijk in eigendom, beheer en onderhoud bij de Provincie Gelderland. 3. Mocht hiervoor toestemming nodig zijn van de wegbeheerder, te weten de Provincie Gelderland, bent u dan bereid hierover op korte termijn in overleg te treden en de wegbeheerder er toe te bewegen deze voetgangersoversteekplaats snel aan te leggen? Ja, ons college heeft inmiddels contact opgenomen met de gedeputeerden voor zowel verkeersveiligheid als leefbaarheid met het concrete verzoek om in een bestuurlijk gesprek het nut, de noodzaak en de mogelijkheden van een betere oversteekbaarheid op de provinciale wegen door de kernen Breedeweg en Leuth te bespreken.

Volledigheidshalve kunnen wij u laten weten dat wij ook in het verleden de Provincie Gelderland bestuurlijk én ambtelijk hebben verzocht om een tweetal zebrapaden te realiseren op de route door de Breedeweg. Deze verzoeken zijn toen door de Provincie Gelderland afgewezen, aangezien uit onderzoek zou blijken dat zebrapaden niet verkeersveilig zijn. De Provincie Gelderland is dan ook niet ‘vergeten’ om voetgangersoversteekplaatsen aan te leggen, maar heeft bewust de keuze gemaakt om met de reconstructie de voetgangersoversteekplaats in de bocht te verwijderen.

Ons college kiest daarom nu de insteek om de problematiek van de oversteekbaarheid vooral ook aan te vliegen vanuit het aspect leefbaarheid. Dit door de Provincie Gelderland samen met de lokale werkgroepen te wijzen op het negatieve effect van de gebrekkige oversteekbaarheid op de leefbaarheid in deze beide kernen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal,

Referendum gaan ze eerlijk?

De wereld staat op zijn kop met de uitslag van het referendum in Turkije en natuurlijk is het een pyrrusoverwinning voor “dictator” Erdogan.
Of het eerlijk is verlopen indien ik de OVSE berichten lees, is dat niet het geval
Ik hoop vooral voor de rust in de wereld, dat het referendum ongeldig verklaard kan worden.
Zo niet dan moeten we maar ophouden met het financieel steunen van dit land
Met weemoed denk ik nog weleens terug aan een totaal ander referendum Groesbeek of Berg en Dal, totaal niet vergelijkbaar maar ook een pyrrusoverwinning voor het Berg en Dal kamp. Pijn ja nog steeds, maar nogmaals totaal niet vergelijkbaar.

Toch wat bezorgd over onderbezetting brandweer

Wij zijn toch wat bezorgd over de onderbezetting van de brandweer.
We mogen echter ook trots zijn op de vele vrijwilligers, die voor onze veiligheid zorgen.
Toch is onderbezetting een signaal om niet te negeren, vandaar dat we gisterenavond als fractie vragen hebben opgesteld.
Hieronder leest u welke


Geacht College,

Met verbazing hebben wij in de krant gelezen, dat de brandweer Groesbeek te laat was bij de brand aan de Oude Kleefsebaan 88 te Berg en Dal, vanwege onderbezetting.
Wij vinden dit zeer verontrustend en hebben dan ook de volgende vragen:

Is er sprake van een structurele of incidentele onderbezetting, bij de posten Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn?

Is dit een direct gevolg van de regionalisering van de Veiligheidregio Gelderland Zuid?

Onlangs hebben er brandveiligheidscontroles plaats gehad in de zorggebouwen in de gemeente Berg en Dal, is het aannemelijk om ook de gebruiksfunctie horeca/bijeenkomst gebouwen, te controleren in het kader van brandveiligheid? En wat is het brandveiligheids- cq risiconiveau van deze gebruiksfuncties?

Is er nog sprake van beroepskrachten op de genoemde posten en zo ja, hoeveel beroepskrachten zijn er gestationeerd per post?

Hoeveel vrijwilligers zijn er per post? Wonen deze vrijwilligers in de directe nabijheid van de kazernes. Is er rekening gehouden bij de aanstelling van vrijwilligers, met reistijden van en naar de kazerne?
Is er sprake van piketdiensten en zo nee, waarom niet?

Bij de post Groesbeek is er sprake van een mogelijke herschikking, van voertuigen. Zo zou er sprake zijn van het vertrek van de hoogwerker (de PvdA heeft hier eerder naar gevraagd) en het vertrek van een tankautospuit.
Heeft dit indien deze herschikking daadwerkelijk geschiedt, invloed op de motivatie van de vrijwilligers?

Lopen onze inwoners door de regionalisering extra gevaar?
Wat doen we om in de toekomst een onderbezetting van de posten te voorkomen?

Aangezien onze vragen betrekking hebben op de veiligheid, danwel het veiligheidsgevoel van onze inwoners, willen wij een snel antwoord op onze vragen en is een beantwoordingstermijn van 30 dagen irreëel

Hoogachtend
Hans Peters
Wiebo Kersten

Windmolens im Reichswald Nee?

Kreis Kleve zegt nee tegen het voornemen van de gemeente Kranenburg om windmolens te plaatsen in het Reichswald.
Reeds eerder heb ik een blog geplaatst van de weisse windmuhlen die sich im wind drehen.
Het begin van het einde van het plan is er, uiteraard kan abowind namens Kranenburg in beroep gaan.
Echter met zoveel weerstand, waarom zouden ze dat dan doen?
Ik ga ervan uit dat er eieren voor het geld gekozen worden en het plan afgeblazen gaat worden.
Immers zonde van dit kwetsbare, maar ook schitterende natuurgebied
http://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/kreis-kleve-zegt-nee-tegen-windmolens~a2f7f5cc/

20.000 views

Desondanks dat ik een hele poos niet geblogd heb, is dit blog vandaag voor de 20 duizendste keer bekeken. Eigenlijk iets om trots op te zijn en hoe anders had het kunnen zijn, als ik niet overspannen was geworden= Nu gelukkig weer de goede kant op. Blijf kijken is mijn advies, ik probeer u als het kan een aantal keren per week te voorzien van nieuwe blogs. Bedankt voor uw interesse

Een man een man, een woord een woord

Afgelopen donderdag was er weer eens een presidium, de bijeenkomst van fractievoorzitters.
Ik ben daar zoals reeds eerder beloofd bij weg gebleven. Ik ga niet vertrouwelijk vergaderen, als dat niet nodig is.
Weer stond de evaluatie van de carrousel en raad en de rondvraag, op de besloten agenda, nu noemt men deze vergadering seniorenconvent.
Ik ben en blijf voor open en eerlijke politiek.
Toch was het de afgelopen keer wel lastig, ik had namelijk bij de evaluatie van de raad, nog wel wat opmerkingen jegens onze burgemeester.
Ik vond het namelijk fout, zoals deze omging met de inspraak van burgers en in dit geval, jegens de heer Wassink.
Tijdens mijn bijdrage aan de raadsvergadering, heb ik dit even kort aan getipt. Ik ervaar open en eerlijke politiek en het niet vertrouwelijk vergaderen, als prettig maar ook positief. Immers als ik dit in beslotenheid had verteld, had ik bovenstaande tekst niet met u kunnen delen. Ook de opmerking jegens verlegen Irma vond ik niet passend, gelukkig bediende Irma de burgervader van repliek.
Verder vond ik de beslotenheid en het missen daarvan, in de omgang met het roepende taxibedrijf als lastig. Maar goed als Sociaal Groesbeek kunnen wij er ook voor kiezen, om het taxibedrijf schriftelijk te beantwoorden. Gewoon zonder last en ruggenspraak op eigen titel. Ik had ook nog wel een rondvraag gehad, zoiets van wat doen we aan die aan die pokkeherrie, van die lichtjesoptocht? Lichtjesoptocht oké, maar herrie en afval duidelijke minpunten, dit moet wat ons betreft volgens jaar beter. Enfin, ik heb het nu met u gedeeld, niet vertrouwelijk vergaderen, heeft vele voordelen.
http://www.degroesbeek.nl/lokaal-nieuws/69315/fractievoorzitter-houdt-woord-en-verlaat-weer-vergadering/