Hoogmoed komt voor de val?

Deze uitspraak van Siebrand Buma bevalt mij totaal niet:”Ik hang liever onder aan de lijstjes dan dat ik onuitvoerbare plannen presenteer, zoals de linkse partijen.” Hij laat links keihard links liggen en lonkt naar de VVD. Hopelijk is de kiezer de paarse kabinetten nog niet vergeten. Daarin zat steevast het CDA, in die tijd is men begonnen met het onderdrukken van de gewone man. Ik zat te twijfelen zal er enige betering in deze partij zitten, maar nee dus helaas, het CDA krijgt mijn stem niet. Komt hoogmoed dus voor de val?

Besloten vergaderen.

Vandaag was er een prediumvergadering. Dat is een bijeenkomst van fractievoorzitters, waar de agenda voor de komende raadsvergadering en carrouselvergadering word bepaalt.
Er ging een aantal weken geleden een email aan ons, waarin het presidium meer in de vertrouwelijkheid moet. Sociaal Groesbeek heeft echter in haar verkiezingsprogramma, open en eerlijke politiek opgenomen.
Ik heb met de fractie overleg gehad en besloten niet naar het besloten presidium te gaan, dit heb ik een aantal werken geleden al gemaild.
Vanavond was het dan zover. Ik heb het openbare stuk bijgewoond en het besloten stuk niet. Ik hoop hiermee te bereiken, dat er alleen vertrouwelijk cq besloten word vergadert, indien echt noodzakelijk.
Hieronder de verklaring welke ik op de laatste regel na heb voorgelezen±

De raad is een openbaar bestuur en aan die openbaarheid word nu getornd
De fractie van Sociaal Groesbeek heeft besloten, niet deel te nemen aan het besloten presidium.
Agenda punten als een evaluatie van een carrousel of raadsvergadering, zijn al openbaar geweest, tijdens de geplande data en wat ons betreft niet geheim.
Een Rondvraag wordt steeds verder ingeperkt, de enige mogelijkheid om nog een actuele vraag te stellen was in het presidium, omdat deze al in de raad uitgefilterd werden op actualiteit.
Technische vragen over agendapunten moesten al schriftelijk worden gesteld, dit creëert een onnavolgbaar beleid voor de inwoner.
Inspreektijden werden allang beperkt, waardoor een inwoner, maar  ook een fractie zich minder gehoord voelt.
Bij eerdere burgervaders was er ook een stukje besloten presidium aan het einde, te weten de besloten Collegestukken, dat is van een andere orde dan evaluaties en rondvragen.
Sociaal Groesbeek heeft aan haar kiezers een open, transparante en eerlijke politiek beloofd, vergaderen in beslotenheid draagt daar niet aan bij
Bovendien geeft vergaderen in beslotenheid, extra beperkingen extra onthouden daarom zeggen wij, bij voorstellen tot besloten vergaderingen, Ja tenzij en Nee mits onderbouwd.

Hoezo strategisch stemmen?

Vandaag op NOS.nl het volgende:

‘Strategische stemmers overwegen VVD-stem om PVV te dwarsbomen’
Veel mensen die doorgaans D66, CDA, GroenLinks of PvdA stemmen overwegen in maart een stem op de VVD om te voorkomen dat de PVV de grootste wordt. Dat meldt de Volkskrant, die samen met de Universiteit van Amsterdam opdracht gaf tot een onderzoek hiernaar. Tot een vijfde van de kiezers die normaal geen VVD stemmen zou erover nadenken om die partij toch te steunen om de PVV de wind uit de zeilen te nemen.

Ik mag toch aannemen dat de linkse kiezers slimmer zijn. Je laat een VVD toch niet opnieuw dit land bestieren.
Kom op mensen laat je niet beïnvloeden en geef Pinoccio Rutte geen strategische stem, laat Geert dan maar de grootste worden, geen enkele partij, behalve een onbetrouwbare VVD gaat met hem regeren.
Of moet ik nu ook strategisch op Geert gaan stemmen in plaats van op de SP, nee ik ben wijzer Geert krijgt mijn stem niet

Internationale raadsvergadering

Gisteren was ik bij een informele internationale raadsvergadering. Samen met een heleboel raadsleden uit Kranenburg, hadden we gisteren, in het gemeentehuis in Groesbeek overleg.
Er was 1 hekel punt, te weten de windmolens in het Reichswald. Hier lijken de gezamenlijke raden geen compromis te sluiten, en wat mij betreft gebeurt dat ook niet. Ik heb burgemeester Steins gevraagd, in hoeverre hij dubbele belangen had. Onze burgemeester begreep de vraag niet, maar Steins wel. Steins is voorzitter van de EVK Kranenburg en heeft aldus hij zei geen belang. Ik heb m laten ontsnappen, omdat het toch wel bekend is dat de EVK mee participeert. Ik heb m ook nog gevraagd, waarom Kranenburg niet stopt met de plannen met zoveel weerstand, letterlijk of dat ie Ehrgeizig is. Verder hebben we de grensovergang Wyler besproken, daarvoor zou in de dure variant, de kippenfarm aan de Wylerbaan moeten verdwijnen. Op mijn vraag waarom geen overgang voorbij het tankstation, kwam niet echt een panklaar antwoord. Ik denk dat die variant het goedkoopst is. Echter Kranenburg wil af van de stankoverlast, van die kippenfarm. Je zou zeggen voor wat hoort wat en dat zou het niet plaatsen van windmolens kunnen zijn. gemeente hou je kruit droog en zet dat in als wisselgeld. Overigens waren er ook positieve dingen te melden, zoals het doortrekken van het fietspad, tot aan Kleve. Wat internationale natuurbelangen zoals de herzoghaag. Al met al een positieve avond die voor herhaling vatbaar is. Bijzonder vanwege het internationale karakter. afwachten wat Düsseldorf beslist en wie weet, worden we dan echt vrienden.

kranenburg

Munitax belastingparadijs?

Ook de aanslag OZB/Afvalstoffenheffing/Rioolheffing ontvangen?
2% OZB verhoging en nog eens 50 euro verhoging van de afvalstoffenheffing voor de inwoners van de voormalige gemeente Groesbeek, lijkt vooral dit laatste onverteerbaar.
Wij van Sociaal Groesbeek hebben dan ook tegen deze verhoging gestemd, maar helaas de meerderheid van de gemeenteraad, heeft voor u beslist.
In het voormalige Ubbergen en Millingen a/d Rijn zijn de afvalstoffenheffingstarieven iets verlaagd.
Voor het voormalige Groesbeek zouden deze kosten nog kostendekkend gemaakt moeten worden aldus de wethouder.
Met andere woorden beste inwoners van Groesbeek, we mogen niet mopperen want we hebben in het verleden te weinig betaald, aldus dezelfde wethouder.
Dat het eigen vermogen van de DAR in 2017 met ruim een miljoen euro toeneemt, was aldus Sjaak appels met peren vergelijken.
Wij als gemeente Berg en Dal zijn ook nog eens voor een klein gedeelte aandeelhouder in de DAR, waardoor we indien we voor een andere afvalverwerker zouden kiezen, in feite ons zelf zouden beconcurreren.
Een klein voordeeltje is dat we een heleboel soorten afval gratis kunnen aanbieden in de milieustraat, of dit nog lang het geval zal zijn blijft een vraagteken.
Nu we allemaal een veel te grote papierbak hebben ontvangen, lijkt het alsof we deze dan maar meteen, met de aanslag van 2017 in een keer betalen.
Laat u hier niet mee in de luren leggen want dat is niet zo.
Persoonlijk en als gemeenteraadslid voor Sociaal Groesbeek vind ik deze tariefsverhoging onacceptabel, maar er is helaas niets aan te doen beste lezer.
Ik zeg dan ook sarcastisch, dat zal u begrijpen, lang leve de herindeling, lang leve de harmonisatie, helaas zit de Groesexit er voorlopig niet in
En oh ja de tariefzak is maar liefst 10 ct goedkoper geworden
Nee in Berg en dal is het zeker geen belastingparadijs meer, heimwee naar Groesbeek bestaat