Sociaal Raadslieden

Zoals u weet hebben wij in het verkiezingsprogramma gepleit voor het instellen van het instituut Sociaal Raadslieden. Ook na de verkiezingen zijn wij daar nog warm voorstander van. Om de daad bij het woord te voegen heb ik een sociaal Raadslid benadert, iemand met kennis en ervaring op het gebied van sociale wetgeving. Vanmiddag ontving ik het volgende persbericht, dat ik graag met uw deel: Start Sociaal advies- en hulpspreekuur voor Groesbeek en omliggende gemeenten voor mensen met een kleine beurs.

Vanaf dinsdag 02 december 2014 start een telefonisch spreekuur vanaf 12.30 uur tot 14.30 uur met een Sociaal Raadvrouwe van het landelijk instituut Sociale Raadslieden. In dit spreekuur geeft de Sociaal Raadsvrouw door middel van sociaal juridische informatie en advies ondersteuning aan alle burgers. Dit telefonisch spreekuur zal elke dinsdag en vrijdag gehouden worden tot medio juni 2015.

Steeds meer mensen hebben moeite met het aanhaken op snelle ontwikkelingen. Er kampen velen met de gevolgen van economische krimp, crisis en bezuinigingen. Een groeiende groep inwoners kan nauwelijks meer rondkomen. Uit onderzoeken van het CBS blijkt dat de financiële nood vooral groeit bij eenoudergezinnen, alleenstaanden en mensen met een bijstandsuitkering. Maar ook met de digitalisering van de Rijksoverheid kunnen problemen ontstaan voor mensen die niet met digitalisering zijn opgegroeid.

Het is de bedoeling om met dit spreekuur inwoners te helpen met het regelen van formele zaken bij bijvoorbeeld financieel juridische problemen, maar ook zo nodig bij het invullen van formulieren. Er worden ook bezwaarschriften opgesteld en voeren eventueel op uw verzoek overleg met uitvoeringsinstanties. Dit zodat u uw zaken uiteindelijk op termijn weer zelf kunt regelen. Doel van het spreekuur is dat u uw rechten en plichten kent. U komt dus te weten welke regelingen en voorzieningen er voor u zijn en hoe daar gebruik van kunt maken. De Raadsvrouwe voorziet u van advies op het gebied van Werk en Inkomen, deurwaarders, dwangbevelen, betalingsregelingen, problemen met de belastingdienst ( terugvorderingen/huur/zorgtoeslag etc.), ziektekostenverzekeraars, energieleveranciers en allerhande andere problemen met instanties.

Tevens is de Raadsvrouwe uitkering specialiste, vooral op gebied van W.W.B. minimaregelingen, bijzondere bijstand etc.

Voor jongeren die bijna de 18-jarige leeftijd bereiken kan de Raadsvrouwe helpen, met bijvoorbeeld budgetteren, het aanvragen van zorgtoeslag, het aanvragen en ontvangen van een DIGID maar ook met het invullen van een P-Biljet, betreffende teruggave belasting als de jongeren een bijbaantje heeft. Het is de bedoeling dat u van tevoren een gratis telefonische intake aanvraagt, zodat u te horen of het probleem oplosbaar is, welke papieren u nodig heeft en welke eventuele eigen kleine bijdrage er gevraagd kan worden, indien de Raadsvrouwe na overleg bij u aan huis komt. Dit kan door te bellen op dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 12.30 en 14.30 uur met het telefoonnummer 06-38901780 of een mail met uw vraag te sturen naar sociale.raadslieden@gmail.com

Sinterklaas kapoentje

Ja, de goed heilig man was afgelopen zondag in Groesbeek aangekomen. Ik heb mijn schoen nog niet gezet, ik hoop in ieder geval op een zakje pepernoten of schuimpjes. Ik noem het schandalig als de Sint  komt en de kinderen opzadelt, met cadeaubonnen. Notabene een van 10 euro korting bij de lingeriewinkel. Dat je, je winkeliers wilt steunen oké, maar niet op deze manier. Zwarte en witte Piet of niet, maar dit kan niet. En voor het geval u mij niet geloofd, ik heb foto’s gemaakt van het surprise zakje. Er was ook een cadeaubon om de dag erna een cadeau te gaan halen bij de Bruna.
IMG_0129

Hebben we d’r als Groesbeek nu wel of geen probleem bij?

Het VFonds trekt zich terug als medefinancier van het WO2 museum. Dit omdat de provincie niet mee doet. Op zich heb ik het in ieder geval nooit zien zitten, zo’n oorlogsmuseum in het Vasim gebouw. Mooi opgelost zo zou ik kunnen denken, echter de hele transitie was afhankelijk van ons bevrijdingsmuseum. Ons bevrijdingsmuseum zou haar collectie beschikbaar stellen aan het WO2 museum, als wij in ruil daarvoor  zouden mogen gaan verbouwen. Daarvoor was 5 miljoen euro nodig, nu het WO2 museum niet doorgaat, komt die subsidie ook niet beschikbaar. Het bevrijdingsmuseum hier is desondanks vele bezoekers, in slechte staat. Nu het feestje in Nijmegen niet doorgaat, ben ik er benieuwd naar, wat er Groesbeek staat te gebeuren?http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/vfonds-trekt-miljoenensteun-voor-vrijheidsmuseum-wo2-in-1.4604664