Brengt die fusie uberhaupt iets op?

Het NRC schreef vrijdag 27 juni de bijgevoegde tekst. Voor mij is dit niks vreemds, voor de gemeente en voor het rijk brengt een fusie niets op. Een positief punt wil ik wel effe belichten, ik heb vanmiddag een korte rondleiding van de burgemeester gehad, de verbouwing gaat wel sober maar ook mooi en vakkundig uitgevoerd worden.

NRC Handelsblad
Bezuiniging van miljard op fusie gemeenten ‘onmogelijk’
Onderzoek

Fusies van gemeenten leveren geen geldwinst op, stelt onderzoeksbureau Coelo. Het kabinet houdt vast aan de ingeboekte bezuiniging.

Door onze redacteur Ingmar Vriesema
Amsterdam.
Amsterdam. De kabinetsbezuiniging van 1 miljard op gemeentelijke fusies is op drijfzand gebaseerd. Dat schrijft onderzoekscentrum Coelo van de Rijksuniversiteit Groningen vandaag in economenvakblad ESB. Gemeentelijke fusies hebben geen enkel financieel effect, positief noch negatief, concludeert het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo).

Het kabinet bezuinigt de komende drie jaar 360 miljoen euro op het gemeentefonds vanwege verwacht geldelijk voordeel na fusies. Dat bedrag loopt na 2017 op tot een korting op het gemeentefonds van 975 miljoen euro per jaar. Die geldsom is voor de gemeentelijke inkomsten vergelijkbaar met wat de volledige motorrijtuigenbelasting plus bijna de gehele overdrachtsbelasting betekent voor de rijksbegroting.

Het kabinet wil de besparing behalen via „schaalvoordelen”, „minder dubbeling van taken” en een „daling van het aantal gemeenteambtenaren”, zo staat in het regeerakkoord.

Maar van besparing is geen sprake, schrijft het Coelo. Het instituut vergeleek de totale uitgaven per hoofd van de bevolking in gefuseerde en niet-gefuseerde gemeenten. Alle gemeenten die tussen 1997 en 2011 fuseerden – ruim driehonderd – werden onder de loep genomen. Fusies blijken geen effect te hebben op de uitgaven per hoofd. Dat geldt zowel voor kleine als voor grote gemeenten, en voor samenvoegingen van zowel twee als drie gemeenten. Ook vier jaar en acht jaar na de fusie zijn de gemiddelde uitgaven niet significant anders dan in gemeenten die niet fuseerden.

Volgens Coelo-onderzoeker Maarten Allers is de winst die je via fusies kunt behalen steeds kleiner geworden doordat gemeenten al intensief met elkaar samenwerken. „Gemeenten laten hun vuilnis al ophalen door hetzelfde bedrijf. Ict en gebouwenbeheer regelen ze ook samen. Veel efficiëncywinst is al binnengehaald.”

Allers en collega-onderzoeker Bieuwe Geertsema bestudeerden voor de zekerheid ook het voorzieningenniveau in fusiegemeenten. Allers: „Misschien, dachten we, zit het voordeel van een fusie in betere voorzieningen. Sport én cultuur.” Betere voorzieningen leiden steevast tot hogere huizenprijzen. Allers: „Maar ook qua huizenprijzen bleek er geen verschil met niet-gefuseerde gemeenten.”

De kabinetsbezuiniging van 975 miljoen euro lag al onder vuur. In het regeerakkoord staat dat gemeenten in de nabije toekomst minstens 100.000 inwoners moeten tellen. Maar minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) zwakte dat later af: fusies moesten vrijwillig plaatsvinden, en 50.000 inwoners was ook goed. Gezien die afzwakking eisen gemeenten dat het kabinet óók de bezuiniging laat vallen. Dit onderzoek is „een steun in onze rug”, zegt een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. „Het kabinet heeft nu geen enkel argument meer om aan deze onredelijke bezuiniging vast te houden.”

Minister Plasterk zegt in een reactie dat de financiële paragraaf uit het regeerakkoord „leidend” is. En dat er ook onderzoeken zijn waaruit blijkt dat fusies wél lonen – ze leiden bijvoorbeeld tot meer „bestuurskracht”.

Volgens het Coelo is het vandaag gepubliceerde onderzoek het „grondigste wetenschappelijk onderzoek” dat tot dusver is verricht naar de financiële gevolgen van gemeentefusies in Nederland. Zo moet Coelo zelf een eigen uitspraak van twee jaar geleden bijstellen: in 2012 stelde het onderzoekscentrum nog dat lokale fusies leiden tot méér uitgaven. Die conclusie – een directe reactie op het regeerakkoord van Rutte-II – was gebaseerd op de voorlopige resultaten van het vandaag gepubliceerde onderzoek. In 2012 had het Coelo ‘slechts’ 106 fuserende gemeenten onder de loep genomen, nu zijn dat er 329.

Regeerakkoord Kabinet verwacht forse winst van lokale fusies
975 mln
Dit bedrag bezuinigt het kabinet op het gemeentefonds vanaf 2017 vanuit de gedachte dat een fusie geld bespaart. Onderzoek, vandaag gepubliceerd, weerlegt dat idee.

100 à 150

De besparing van 975 miljoen is ook gebaseerd op een vergezicht uit het regeerakkoord: 100 à 150 gemeenten in 2025, elk met 100.000 inwoners. Dit plan is fors afgezwakt.

——————————————————————————–
Dit artikel is verschenen in het NRC Handelsblad van vrijdag 27 juni 2014 op pagina 1

Alles behalve ondernemersvriendelijk voor Lidl

Eens was Groesbeek de meest ondernemersvriendelijke gemeente van Nederland. Nu we een centrum aan het bouwen zijn, dat dreigt te floppen op het gebied van verhuur. Heeft de coalitie, dat is tenslotte de meerderheid van de raad, besloten om voornamelijk supermarkten naar het centrum te trekken. Aldus Sjaak heeft een supermarkt in het centrum een aantrekkende werking, voor het winkelend publiek en ook voor de kleine winkels. Dus zouden er maar 5 supermarkten naar het centrum moeten verhuizen. Albert Hein, Aldi, Jan Linders en Supercoop zijn al in het centrum gevestigd. Lidl gevestigd net buiten het centrum zou zich ook op de onverkoopbare grond, van het centrum moeten vestigen. Lidl wil dit echter niet, dus werd er door Lidl naar een alternatieve locatie gezocht. Eerst werd de blik geworpen op het Schreeven terrein, een braakliggend bouwval in het tussen de Gooiseweg en de Kloosterstraat. Maar Sjaak en zijn ja knikkers wilden dit niet. Een half jaar later valt het oog van Lidl op een winkel aan de Herwendaalseweg, daar kan wel gebouwd worden. En er ligt nog een alleen een zaterdag ’s nachts gebruikte parkeer plaats. Oké zo nu en dan parkeren er ook eens wat ouders die hun kroost naar school brengen. Reden voor Lidl om eens naar die parkeerplaats te hengelen, ze zullen deze zelf bestraten en zijn bereid 15.000 euro jaarlijks aan huur te over te maken aan de gemeente. Er is echter nog wel een probleem, de discotheek huurt deze plek van de gemeente. De oplossing van Lidl we maken er gewoon een parkeerplaats van algemeen nut van. Reden voor mij om mijn raadscollega Rob Verheijen te benaderen om gezamenlijk een motie op te stellen. Er waren jongstleden donderdag dertien Raadsleden aanwezig, goed voor een overwinning en het binnen halen van de motie, zo dacht ik. Hennie Eikholt werd netjes als zijnde afwezig gemeld, hij zou in de file staan op de A61, Rob Bekers wist zelfs te vertellen dat hij niet zou komen. Laat ik nu weten dat er een ledenvergadering bij de Treffers was, maar dit terzijde. De motie kwam aan bod en in ene kwam Hennie binnen geslopen, om tegen te stemmen. Misschien was er wel een file in de Trefferskantine zo denk ik, maar niet op de A61.
Kortom stemverhouding 7 voor en 7 tegen, de motie is aangehouden en komt in augustus opnieuw aan bod. En dan bij deze de ingediende motie: Niks mis mee toch?

MOTIE

Onderwerp: Realisering extra parkeerplaatsen t.b.v. Lidl,
hoek 1e Colonjes-Herwendaalseweg

De raad van de gemeente Groesbeek, in vergadering bijeen op donderdag 26 juni 2014,

overwegende,

a. Lidl een nieuwe supermarkt realiseert aan de Herwendaalseweg,
b. er een bouwvergunning is afgegeven welke weliswaar aan de parkeerbalans voldoet, maar extra parkeerplaatsen gewenst zijn om parkeeroverlast in omliggende straten te voorkomen,
c. er aangrenzend een gemeentelijk terrein ligt waar nu voornamelijk bezoekers van De Hoeve in het weekend (’s avonds/’s nachts) parkeren en in de ochtend ouders van kinderen van De Sieppe.
d. dit aangrenzende terrein momenteel door de gemeente aan De Hoeve wordt verhuurd,

tevens overwegende,

e. dat ondanks het toereikende aantal parkeerplaatsen op eigen terrein, Lidl graag het aangrenzende gemeentelijke terrein als extra parkeerplaats wil huren,
f. dat daarmee de parkeervoorzieningen rondom de nieuwe supermarkt efficiënter ingericht kunnen worden en over meer capaciteit kunnen beschikken,
g. Dat Lidl bereid is € 15.000,- per jaar (met op termijn indexering) aan huur te betalen en zich tevens bereid heeft verklaard het terrein te voorzien van de door de gemeente in redelijkheid gewenste bestrating en groen,

verzoekt het College,

te onderzoeken op welke wijze aan de wens van Lidl tegemoet gekomen kan worden, zodat een optimale parkeervoorziening ontstaat waarmee parkeeroverlast in de buurt en illegaal parkeren op het gemeentelijke terrein voorkomen kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groesbeek, 26 juni

Sociaal Groesbeek
CDA Groesbeek

PvdA MUG soap

De fusie splijt de PvdA MUG fractie las ik in dit bericht:http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/fusie-splijt-pvda-mug-gemeenten-1.4420390
Tja de PvdA doet er alles aan om gezichtsverlies te voorkomen. Indien er iemand verstand van zaken had over Arbeiderspolitiek dan was het de beoogd lijsttrekker wel.
Dat de PvdA Groesbeek na Martijn Schmierman nog nauwelijks opvolging had, heb ik kunnen merken, omdat er gehengeld werd naar onze nummer twee op de kandidatenlijst. Onbehoorlijk maar ook zeker onfatsoenlijk noem ik dat. Dat er in Groesbeek alleen maar PvdA Ja knikkers richting wethouder Sjaak zitten, is u als kiezer toch allang duidelijk. Ik ben blij dat dit nu ook duidelijk is in Millingen en Ubbergen. De PvdA op volle sterkte in Groesbeek, inclusief ook al zoiets onbegrijpelijks Duitse aanhang luistert immers in het geheel niet naar de kiezer. Ze hebben een big leader Sjaak, alles voor Sjaak, of is het toch alles voor het pluche? Wat ik me met deze soap toch afvraag is, zullen ze nu wel of geen spijt hebben van hun stem voor herindeling? Indien er immers geen herindeling had plaats gevonden, dan was Martijn in ieder geval gewoon lijsttrekker geworden.

11

Effe dacht huh al 11 partijen die deelnemen voor 23 zetels in de Groesbeekse raad.
Is dit nou wel of niet zorgwekkend voor Sociaal Groesbeek en komen d’r nog meer kandidaatlijsten? Nee, was het antwoord vanuit de Groesbeekse samenleving, wij zijn niet vergeten dat jullie tegen herindeling waren, wij zijn niet vergeten dat PvdA, CDA, VVD, Groen Links en notabele de GVP voor herindeling waren. Jullie waren er in en om het gemeente huis, om voor de naam Groesbeek op te komen. Wij waarderen jouw kritische noot, nee Hansje Hop hoeft zich geen zorgen te maken. Nou dan maakt Hans Peters zich ook maar geen zorgen en gaat met de inwoner mee, wij halen drie zetels.
http://www.gelderlander.nl/regio/2.2529/al-11-partijen-in-herindelingsgemeente-1.4406970#content

Hier kan ik nu boos om worden.

Vandaag in de Gelderlander het volgende bericht:http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/orientalis-nijmegen-wil-grootste-worden-met-lichtfeest-1.4414027
Orientalis is een museum in nood dat in de Heilig Landstichting gemeente Groesbeek ligt. Ik vind dit soort berichtgeving eigenlijk best wel triest. De gemeente Groesbeek heeft, in tegenstelling tot Nijmegen, een vermogen in dit museum geïnvesteerd en dan hoort het bij de laatste gemeente. Eens heb is als raadslid een filmpje gezien en daarbij kwam letterlijk een bezoekje aan dit park naar voren en vervolgens een gezellig terrasje in Nijmegen. Misschien moeten we d’r toch maar geen euro meer insteken.

Rotzooi

Met het toeristenseizoen aanstaande, belde de nachtboswachter mij vanmorgen op. Hij vertelde dat er zo ontzettend veel rotzooi in het bos lag. Hij had er een kunstwerk van gemaakt vertelde die, een kunstwerk puur van gedumpt afval, op en langs het schelpenpad. Ik ben met hem wezen kijken en verbaasde mij ontzettend, onderwijl dat ik daar wat foto’s stond te maken, kwamen er enkele tientallen fietsers voorbij, sommigen bleven staan en spraken er schande van. Een enkeling was meer betrokken en die besprak de duur eer zo’n stuk gedumpt afval afbreekt. Het trekt ongedierte aan en dieren worden er ziek van. Beste mensen laten we zuinig zijn op ons stukje natuur en ruim je rotzooi op. Goed dat de nachtboswachter zo alert is en oh ja die gedumpte afvalzakken lagen onder aan de Biesseltsebaan.
106_8232

106_8235

Jasper Cillessen ambassadeur van Groesbeek

Ik heb even weinig tijd voor mijn blog, gedoe op het werk, wie weet een andere baan, want ik benadert door een rekruiter. Op zich mooi maar vooral dat gedoe op het werk vreet energie bij me. Verder ben ik druk met het opstellen van een verkiezingsprogramma, ik ben er trots op dat we dit met 12 mensen doen. Zoals u weet is er op 19 november een referendum over de gemeentenaam. Ik weet dat dit door doorzetten van mij in de klankbordgroep is ontstaan, anders was het al gemeentejasper

Nu zag mijn zwager gisteren Jasper Cillessen onze Groesbeekse trots op TV en kijk eens naar zijn armband.
Met trots een ambassadeur van Groesbeek