Windmolens in het Reichswald

Zijn we nu wel of geen voorstander van windmolens in dit kwetsbare gebied. Het is in ieder geval wel duurzame energie. Ik ben echter geen voorstander van windmolens op die plek. Is het een idee om een windmolenpark ergens in een boerenlandschap te plaatsen? Groene energie oké, maar wat mij betreft niet daar. Heb ik wat te vertellen als Nederlander in een ander land, ik denk van niet. Voel ik mij bedondert door de burgemeester van Kranenburg? Ja, ik denk het wel hij deed nogal onverschillig alsof dat die dingen er niet zouden komen, in verband met kwetsbare fauna aldaar. Achteraf blijkt ie bestuurder van RVE een energiemaatschappij te zijn. Kortom ik ben tegen maar spring niet op de barricades, ten eerste omdat ik er de energie niet voor heb en ten tweede heeft het zin dat ik me bemoei met keuzes in een ander land. 

Landelijk dreigt de kiezer thuis te blijven bij de gemeenteraadsverkiezingen

Image

Dit las ik vandaag in dit bericht:http://www.telegraaf.nl/binnenland/22242687/__Kiezer_dreigt_thuis_te_blijven__.html#comment-2744416. Eigenlijk best wel gek zo dacht ik, ik moet er niet aan denken dat dit in Groesbeek ook zo is. Hier heeft de kiezer namelijk wel degelijk iets te kiezen. Te weten de gemeentenaam en is het tijd om een einde te maken aan de arrogantie van de huidige macht. Zij waren het die niet bereid waren om naar de kiezer te luisteren. Zij waren het die gekozen hebben voor herindeling, Sociaal Groesbeek en een andere lokale partij waren het die tegenstemden. Zij zijn het ook die zich nu nog steeds niet betrokken voelen bij bijeenkomsten als de MUG aanzet. Je zou immers eens moeten luisteren, naar wat de gewone man wil. Sociaal Groesbeek is tot op heden bij elke avond aanwezig geweest en doorgaans met 2 personen. Ik vind namelijk dat indien er toch geen weg meer terug is er toch geluisterd kan worden, naar die dingen die in de dorpen spelen. Als voorzetje hebben we wat flyers geprint, deze zijn bij mij verkrijgbaar en middels zo’n flyer laat u zien, hoe of dat u over Groesbeek en Sociaal Groesbeek denkt.

 

Nieuw werk

Ik ben benadert door een aannemer uit Groesbeek, om eens te kijken of de gemeente iets kan betekenen in het vinden van jonge werknemers voor de bouw. Hij is op zoek naar jonge bijstandsgerechtigden, die een praktische opleiding hebben en wat kennis van metselen en beton timmeren. Twee weken geleden hebben wij een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de gemeente. Vandaag hadden wij een bijeenkomst waar enige kandidaten geweest zijn. Dat gesprek was in Millingen in de Kastanje en ze noemen dat een prettig gesprek. Ik was daar ook bij, samen met de aannemer en nog twee managers was ik daar, bij ons aan tafel zaten naast de aannemer, een body builder, een groen medewerker, een schilder, een calculator werkvoorbereider, een loodgieter/verwarmingsmonteur en een oudere man die in maart naar Spanje verkast.
Het waren inderdaad prettige gesprekken, maar zoals u kan opmaken waren er niet of nauwelijks raakvlakken met de gevraagde betontimmerlieden en metselaars. Dat hebben we ze toch maar even als advies mee gegeven. Het was voor mij wel een verademing, die aanpak zoals verwoord in nieuw werk, lijkt te kunnen slagen mits de gevraagde profielen worden uitgenodigd. Ik moet zeggen ik voel me wel vereerd dat een aannemer mij weet te vinden als contactpersoon en het doet mij persoonlijk goed, indien de opzet lukt en dat er mensen, inwoners van Groesbeek weer aan de slag kunnen.

Hier maak ik me ook echt wel zorgen over.

Van collega Paul Ekelschot ontving ik onderstaand krantenbericht. Ik deel niet alles zeker niet als het gaat over herindeling, maar ik maak me wel zorgen. De coalitie krijgt op deze manier steeds meer zeggenschap. Nu zullen wij naar alle waarschijnlijkheid na de komende verkiezingen in een coalitie zitten, maar toch. Voor raadsleden is het niet prettig om geen eenduidige informatie te ontvangen. Zoals het nu gaat en dan noem ik het voorbeeld Breed, lijkt het er op dat de gemeente Heumen en Wijchen meer informatie krijgt van hun wethouder, dan dat wij van die van ons krijgen. Nu kan dat liggen aan arrogantie van de macht van de coalitie, maar ook aan een overvolle agenda van de wethouder. Om een Ali B reactie hier te geven, wij willen informatie met ansjovis, maar krijgen informatie zonder.

Raadsleden: lokale democratie bekneld
Enquête Gemeenschappelijke regelingen beperken controlemogelijkheden gemeentebestuur

Door een onzer redacteuren
Amsterdam.
Amsterdam. Zeven van de tien gemeenteraadsleden vinden dat de lokale democratie wordt bedreigd doordat gemeenten een groot deel van hun taken onderbrengen in ‘gemeenschappelijke regelingen’. Dat blijkt uit een vanmorgen gepubliceerde enquête onder ruim 1.700 van de 9.000 raadsleden, in opdracht van raadsledenvereniging Raadslid.nu.

Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen twee of meer gemeenten, die samen taken uitvoeren omdat dat goedkoper is. Wethouders van de deelnemende gemeenten vormen samen het bestuur van de regeling. De controle geschiedt door de afzonderlijke gemeenteraden, en is dus versnipperd. De regionale brandweer is een gemeenschappelijke regeling, net als de gezondheidsdienst GGD en de milieudienst. Een gemeente is niet zelden deelnemer aan zo’n tien regelingen.

De enquête schetst een verontrustend beeld over de raad als controlerende macht. Eenderde van de raadsleden is ‘enigszins bekend’ of zelfs ‘totaal niet bekend’ met de inhoud van de regeling. Zij hebben niet genoeg tijd om zich erin te verdiepen. En al hebben zij de tijd: eenderde zegt te weinig kennis en kunde te bezitten om de regeling te controleren. Ruim 40 procent van de leden vindt dat de gemeenteraad aan waarde verliest door de vele gemeenschappelijke regelingen.

Afschaffing is geen reële mogelijkheid: ruim tweederde van de raadsleden noemt de regelingen ‘onvermijdelijk’. Want gemeenten kunnen ingewikkelde taken niet zelfstandig uitvoeren, onder meer door een tekort aan ambtenaren.

Lokale rekenkamers, griffiers en hoogleraren beklaagden zich onlangs in deze krant over het gat in de lokale democratie dat wordt veroorzaakt door gemeenschappelijke regelingen. Een opvallend groot aantal raadsleden draagt nu zelf een oplossing aan: fuseren. Liefst 40 procent van de raadsleden beschouwt een herindeling als onvermijdelijk. Door fusie krijgt een gemeente meer armslag om taken zelf uit te voeren of meer stemrecht in de regelingen. Vooral in gemeenten onder de 25.000 inwoners zijn voorstanders te vinden: 53 procent is vóór fusie. Maar zelfs in gemeenten van 75.000 tot 100.000 inwoners noemt 42 procent van de raadsleden herindeling onvermijdelijk.

Kringloop Groesbeek

De kringloop Groesbeek bestaat inmiddels alweer meer dan 1 jaar. Deze winkel staat in het teken van hergebruik en minder afvalstroom. De winkel zal ongetwijfeld als bij effect hebben, dat het wat schoner blijft aan de bosrand. Tot nu toe kwamen de opbrengsten van deze winkel ten goede aan verschillende goede doelen. Inmiddels is de winkel verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Atelierweg.kringloop Ik was er jongstleden zaterdag voor het eerst. Ik kan niet anders zeggen dan een toplocatie, een prima geordend bedrijf. Dat het in Groesbeek iets gewilds is blijkt uit onderstaande foto. Ik ben trots op de vrijwilligers van deze winkel en ik zou zeggen, beste mensen ga zo door. De Kringloopwinkel is volgens mij geopend op zaterdag van 10-16 uur en op de laatste zondag van iedere maand van 12-16uur. Een kijkje is beslist de moete

Schandalig wij zijn weer haantje de voorste

Dat onze koning van sport houdt is alleen maar toe te juichen. Echter dat er door hem en zijn vrouw en onze minister president, toch naar Sotsji gegaan wordt, vindt ik schandalig. Waarom begrijp ik ook niet, als Obama niet gaat, als Merkel niet gaat, waarom gaan wij dan toch? Onze Sven pakt die medaille toch wel, daar hoeft toch geen koning voor op de tribune te zitten.
We geven die russen gewoon teveel waardering voor het schenden van de mensenrechten. Dit gaat ons internationaal aanzien en wie weet ook wel economisch een en ander kosten. Willem word wakker!

http://www.telegraaf.nl/binnenland/22200618/__Koning_en_Rutte_naar_Sotsji__.html

In Groesbeek is dit niet aan de orde

Ja het is in het nieuws geweest, er is te weinig animo van raadsleden om deel te nemen aan de verkiezingen. Dit blijkt uit onderstaand krantenbericht:http://www.telegraaf.nl/binnenland/22186415/__Dreigend_tekort_raadsleden__.html#comment-2650912.
Er zou te weinig vergoeding tegenover staan, het zou teveel werk zijn. Nou ik denk dat ik dit wel kan tackelen, te weinig geld, politiek moet een drijfveer zijn vanuit idealen, indien ik voltijd werk dan houd mijn uitkering op en kom ik tekort. Teveel werk, het is inderdaad veel werk, maar als politicus heb je toch ook een fractie die de werkzaamheden deelt. Onzin dus Sociaal Groesbeek kan makkelijk met haar kandidaten, die 23 zetels in de nieuwe gemeente bezetten. Wij blijven echter in tegenstelling tot de 2 fusiegemeenten, strijden voor de naam Groesbeek. En niet zoals ik het burgemeester Wilders zojuist hoorden zeggen, tijdens zijn humoristische, maar ook krakkemikkige (microfoonproblemen) nieuwjaarstoespraak, dat een gemeentenaam met beginnende met 2 hoofdletters ook heel mooi zou zijn. Nou doe mij dan maar de hoofdletters GroesBeek

3 miljoen tekort

Dat zijn 90 euro per inwoner tekort in de nieuwe gemeente. En nu zijn de raadsleden wel nodig, onze burgervader verwacht dat wij met keuzes komen. Keuzes tijdens de verkiezingsdebatten, keuzes die inwoners gaan raken. Ik herinner u er aan dat CDA-PvdA-VVD-GroenLinks en GVP voor herindeling waren. Laat zij het dan ook maar uitzoeken hoe die drie miljoen aan tekort te dekken. Zelfs een blinde kon zien aan komen dat er door herindeling een tekort zou ontstaan. Oh ja we krijgen zo’n 12 miljoen herindeling bijdrage. Trek daar de kosten even vanaf van wat kost die harmonisatieclub en wat kost BMC? Nou laat dat dan eens zo’n 6 miljoen zijn en dan nog zo’n 1,5 miljoen aan eventuele tegenvallers en we kunnen een tekort van 3 miljoen voor 1,5 jaar dekken.

Soms voelt het zo in de politieke arena

Een van mijn Facebookvrienden had onderstaande tekst op haar tijdlijn gezet. Ik moet bekennen soms voelt het inderdaad zo in de raadszaal. Ik ga er echter vanuit dat de rollen eind november zijn omgekeerd. Ik denk dat de kiezer toch anders denkt dan 4 jaar geleden, er is nogal wat verandert, zonder enig mandaat van de kiezer. Of voelt u zich wel gehoord beste kiezer?

strijder

Uit het Manuscript uit Accra: Wanneer een strijder zich in de arena bevindt, laat zijn geest dan vreugde beleven aan het gevecht dat hem wacht.
Als hij eer en waardigheid behoudt, kan hij wel het gevecht verliezen, maar zal NOOIT verslagen worden, omdat zijn ziel ongeschonden zal blijven.

De allerbeste wensen

Beste lezer ik wens u en de uwen het allerbeste voor 2014.

2014 het laatste jaar van een zelfstandige gemeente Groesbeek. Toch heeft u als inwoner wel degelijk een en ander te vertellen, met name over hoe of dat de nieuwe gemeente moet gaan heten. U kan ook eindelijk afrekenen met deze geld over de balk smijtende coalitie. En was u niet voor herindeling, of voelde u zich niet gehoord, u heeft de kans om af te rekenen in november van dit nieuwe jaar. Nog wel even wachten, maar ook wij staan te trappelen van ongeduld. Komen de prognoses uit? Dat is koffiedik kijken, ik beloof u om in ieder geval mijn stinkende best te blijven doen en natuurlijk zullen er verschillen van mening blijven. Dan wat er gaat veranderen in dit land beloofd niet veel goeds. Misschien krijgen we ook nog de kans om dit kabinet af te rekenen, vergist u zich dan ook niet dat CDA,VVD en PvdA met dezelfde bezuinigingswoede mee lopen, vergeet u ook niet dat D’66,CU en SGP hard op weg zijn dit land mee te bedonderen. En dat strategisch stemmen niet geholpen heeft moge duidelijk zijn. Onder de volgende link staat wat er duurder word in 2014 http://nos.nl/artikel/592270-2014-wat-er-voor-u-verandert.html Ik zag ook dat de pensioengerechtigde leeftijd met een maand omhoog gaat. Ik dacht o dan zal ik eens gaan kijken hoe het met mij zit, ik ben tenslotte 54 jaar dan zal het wel 66 en 2 maanden worden. Maar nee hoor op SVB.nl kon ik zien dat het nog langer gaat duren, ik mag met pensioen op 24-2-2027 dan ben ik 67,5 jaar, we worden vanuit Den Haag besodemieterd waar we bij staan. Juist vanwege dit alles wens ik u ook nog eens een heel wijselijk 2014.