Motie die het niet gehaald heeft

Sociaal Groesbeek heeft 4 moties ingediend waarvan het er 2 niet gehaald hebben en 2 wel. Onbegrijpelijk dat deze gemeente een anti alcoholbeleid heeft, maar de productie en verkoop van wijn, onder het mom van toerisme stimuleert. Dit valt voor mij niet te rijmen, bovendien komt door deze subsidie nu al ruim 5 jaar geld binnen bij de organisatie. Subsidie een of twee jaar prima maar geen ruime ton in 5 jaar. Dan de motie afvalscheiding, onbegrijpelijk dat Groesbeek zo ver achteraan holt met afvalscheiding, we wachten en we wachten maar, nu een milieustraat bij van Kesteren. Het afval aldaar aanbieden is vaak vrij duur en misschien wel de aanleiding van het vele zwerfafval. In Gennep en Malden scheiden ze al vele jaren afval en wij we slapen vrolijk verder. Jammer inwoners dat u op deze manier een raad heeft gekozen, wat gniffelden er een stel toen beide moties verworpen werden met 16 tegen en 1 voor. Ik reken er eigenlijk op dat Sociaal Groesbeek zal glunderen op 19 november 2014. Prettig voelt het in ieder geval niet als je motie op deze manier wordt verworpen. Bij deze vanuit Word gekopieerd beide verworpen moties:

MOTIE: ZELFSTANDIGHEID ORGANISATIE WIJNFEESTEN

 

Agendapunt: Begroting 2014

 

Overwegende dat:

  • De Stichting Nederlandse Wijnfeesten al jaren op rij subsidie heeft ontvangen voor de organisatie van de Wijnfeesten, terwijl alleen in het eerste jaar verantwoording is afgelegd aan de politiek;
  • Een ieder die tegenwoordig subsidie wil verantwoording moet afleggen;
  • Het volgens het College steeds moeilijker wordt om te bezuinigen;
  • De Wijnfeesten dit jaar een succes zijn geweest en onderhand verwacht mag worden dat het feest financieel op eigen benen kan staan;

 

Draagt het College op:

Tot het niet meer verstrekken van subsidiegelden (met uitzondering van het faciliteren) aan de Stichting Nederlandse Wijnfeesten en deze aan de algemene reserve toe te voegen.

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

AMENDEMENT INZAMELPUNT TEMPEX, BLIK EN MELKPAKKEN

 

Voorstel: Inzamelpunten te realiseren bij supermarkten om blik en lege melkpakken in te zamelen en tevens een verzamelpunt voor tempex te realiseren.

 

Agendapunt: Begroting 2014

 

De raad van de gemeente Groesbeek bijeen,

Constaterende dat:

  • Er een aantal      toezeggingen door de wethouder zijn gedaan tijdens de      begrotingsbehandeling 2013

 

Overwegende dat:

  • Afvalscheiding en recycling een steeds      belangrijker item wordt in het verbeteren van het milieu;
  • Er in Groesbeek nog niet zoveel afval wordt      gescheiden als in omliggende gemeenten;
  • Er onder inwoners van omliggende gemeenten      voldoende animo is gebleken om aan deze vorm van afvalscheiding te doen en      er in Nijmegen zelfs een tempexverwerkingsbedrijf is;
  • Er nogal wat ongewenst afval in      papiercontainers van onze sportverenigingen belandt;
  • De ARN ook voorstellen in deze richting heeft      gedaan en zelfs een bedrijf heeft ingehuurd om nog meer afval te scheiden.

Voorstel

Tot het opnemen van contact met plaatselijke supermarkten om daar inzamelpunten te realiseren, van onder andere lege melkpakken en blik, en een inzamelpunt te realiseren voor het inzamelen van tempex. Voorts contact op te nemen met het tempex recyclingbedrijf in Nijmegen.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s