Mijn raadsbijdrage aan het thema Achilles.

voorzitter we moeten ons strak aan het agendapunt houden.

 

– wij zullen het dus niet hebben over afwaarderingen van bouwgronden

– wij zullen het dus niet hebben over het onnavolgbare van starters kredieten,

-wij zullen het niet hebben over wie betaald Frank Boeijen

 

nee voorzitter denk niet wit, denk niet zwart maar denk zwart wit maar denk  goed na aan welke kant je staat

 

Achilles is al voornemens om kleedkamers te bouwen vanaf 2004, we vinden het feitelijk onduidelijk waarom dit niet gebeurd is.

Op 9 september zijn er een aantal scenario’s besproken.

Achilles heeft subsidie ontvangen gemeenschapsgeld waarmee niet gebouwd is.

 

Nu is Sociaal Groesbeek beslist niet uit op een faillissement van deze vereniging.

Er mag echter ook geen sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun.

 

Er zijn ook facturen overhandigd aan het gemeentebestuur, waarin wat rekeningen zijn verantwoord. Toch zouden wij van de betreffende aannemer willen weten, of er ook daadwerkelijk facturen gestuurd zijn. Bij ons weten was de betreffende aannemer niet failliet,  ten tijde van de data van de verstuurde facturen.

 

Met het aangetekende schrijven trekt het gemeentebestuur de broeksriem strakker.

 

Wij zijn ook van mening dat onterecht ontvangen en niet besteedde subsidie terug betaald moet worden, op de door de penningmeester voorgestelde gemeenterekening uiteraard verwachten wij tevens van de gemeente dat zij de € 45000  op dezelfde rekening stort.

 

Wij verwachten niet dat achilles het Ballast Nedam scenario op 1 november heeft uitgewerkt.

 

Wij verwachten geen concreet plan en een bestemmingsplan toets onhaalbaar.

 

Toch heeft Achilles Groesbeek wel op de kaart gezet.

Wij willen op een later tijdstip het totale  subsidiebeleid van de gemeente bespreken. Wij zijn voor een uniform en vooral ook transparant subsidiebeleid voor iedere vereniging.

 

Wij willen het College opdragen om de omstreden facturen nader te onderzoeken en indien de toegekende subsidie terug vloeit in de gemeente kas, deze alsnog te bestemmen voor kleedlokalen Achilles 29 zodat zij de tijd hebben om bijvoorbeeld scenario 2 nader uit te werken.

Desnoods willen wij mits Achilles het niet terug kan betalen een kredietvoorstel doen.

 

Ik wil graag weten hoe de overige fracties hierover denken.

 

Nieuw werk

Gisteren was ik bij een masterclass studie omtrent de aanpak tot het vinden van werk in de MUG gemeenten. Ik was hiervoor in de Poort een hele mooie conferentie locatie onder aan de Maldensebaan/ Biesseltsebaan in Groesbeek. Ik vond het een interessante middag. In de MUG gemeenten gaat de aanpak van het vinden van werk voor bijstandsgerechtigden anders, er zijn relatiemanagers die werkgevers benaderen voor een eventuele vacature. Er wordt niet meer zozeer gekeken naar diploma’s er wordt gekeken naar welke bijstand cliënt past in eventueel wat voor een bedrijf. Op zich een nobel streven en de relatiemanagers hebben al succes geboekt, ze spreken over 75 geplaatste werknemers. Nu ben ik altijd wel kritisch en nu dus ook ze hadden 4 cliënten mee genomen. Twee daarvan hebben een reguliere baan, maar twee anderen eentje geplaatst op de golfbaan Rijk van Nijmegen en een ander geplaatst bij het Kulturhuus in Beek, zijn geplaatst in oorspronkelijke banen van mooi werk naar nieuw werk. Er is sprake van verdringing op de arbeidsmarkt, eerst waren de twee laatst genoemde functies, functies voor de WSW dus voor Breed en nu zijn ze voor andere personen in de vorm van nieuw werk.  Dus om nu meteen met 75 geplaatste medewerkers te pochen gaat mij te ver. Wat ik wel een verandering vind is het terug brengen van het menselijk contact in het zoeken naar werk. Ik was ook er verheugd op het in levende lijve ontmoeten van Professor Arnold Heertje, ik heb verplicht zijn boeken als algemene economie en commerciële economie moeten lezen. Nu zag ik de schrijver in levende lijve. Hij pleitte voor de humanisering van de samenleving, daarvoor pleit ik als raadslid al jaren. De menselijke maat moet terug in de samenleving. Kortom luisteren naar de Hans collega politici is zo gek nog niet! Gelukkig kan ik dit ook nog eens claimen, omdat ik dit op deze manier al bijna 8 jaar doe.

Ik ben met mijnheer Heertje op de foto gegaan, een bijzondere man en topeconoom.

Heertje

Algemene beschouwingen

Ik zit nu even de algemene beschouwingen te kijken. Samsom begint over de oprichting van de partij en de reden tot bezuinigingen. Pechtold vraag e.e.a. en laat ik die Pechtold nou net niet vertrouwen. Maar die Samsom is nog veel gladder. Ik heb ook Roemer gehoord, hij vroeg regelmatig om een reactie op een SP opvatting. Ik ben SP’er maar vond hem wat slapjes. Graag reactie voorzitter, nou die Rutte zat nog net niet te gapen en die leuke griet van defensie was , druk met d’r mobieltje. Onvoorstelbaar dat zoiets een land regeert. Roemer kom op ik weet dat je mijn blog leest, de botte bijl erin. Zorg dat je die Samsom raakt want een partij voor de arbeider bestuurt hij allang niet meer.

Orientalis

De weergoden waren ons bijbels museum Orientalis niet gunstig gezind. De bezoekers aantallen zijn daardoor achter gebleven. Dat Orientalis is een mooi museum, maar er zal vernieuwd moeten worden. Ik denk dat ik nog niet zo slecht geredeneerd heb, met mijn opmerkingen over de wereld religiën. Gelukkig heeft directeur van Laarhoven wat sponsors gevonden om ook volgend jaar open te zijn. Ik denk dat wij als gemeente niet nog eens extra moeten subsidiëren. Binnenkort eind dit jaar begin volgend jaar gaan we op werkbezoek in dit museum, samen met vertegenwoordigers uit de 3 (MUG) raden. Ik moet zeggen wel respect te hebben voor het doorzettingsvermogen van Jan van Laarhoven. Op de foto betere tijden, de opening van een Oosterse Moskee, door toen nog prinses Maxima.img1368149070

http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2038345/orientalis-ook-volgend-jaar-open.htm#.UkGsO1_CQdU